แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

poster_fellow_onco_67_edit

งานมะเร็งวิทยานรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด “อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช” ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง

งานมะเร็งวิทยานรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด “อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช” ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ QR Code หรือ คลิก https://drive.google.com/file/d/14nHeKrivVv3NajUCyg0smIcKRU1yqVaV/view?usp=share_link สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณเรียม คุณชนก หรือ คุณวรวรรณ โทร. 087 342 5182 หรือ 02 206 2900 ต่อ 30248 , 30249 Email : backoffice.gyn.ob@gmail.com

Read More
web

รพ.ราชวิถี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 80

นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 80 “Towards the Excellence of Thailand’s University Hospital Network” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-line_album_2452023_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%94_1

รพ.ราชวิถี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 9

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 9 โดยมี นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางวิชาการของโรงพยาบลราชวิถี โดยมีความมุ่งหวังให้ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้เรียนรู้วิธีการดูแลบาดแผลตั้งแต่พื้นฐานจนถึงวิทยาการก้าวหน้าในด้านการวิจัย และการดูแลรักษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 500 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
line_album_2023-5-24_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%94_14

รพ.ราชวิถี โดย งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามมาตตรฐานสากล”

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามมาตตรฐานสากล” ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษา ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ผู้เข้าอบรมสามารถทำการบำรุงรักษา ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้โรงพยาบาลต่างๆ มีระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วย อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับองค์กรภายนอก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภาคเอกชน และบริษัทเอกชนต่างๆ จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566   Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
website

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ รพ.ราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ตึกสิรินธร

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ตึกสิรินธร พบกับกิจกรรม – ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (ฟรี! จำนวนจำกัด) – ตรวจปัสสาวะ (ฟรี! จำนวนจำกัด) – แจกชุดตรวจ ATK (ฟรี! จำนวนจำกัด) – บริจาคโลหิต – ดูเชื้อโรค/เซลล์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ – นิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ – กิจกรรมบนเวที และของรางวัลมากมาย “นักเทคนิคการแพทย์ไทย ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน” #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต #วันเทคนิคการแพทย์ไทย

Read More

Link

Accessibility