แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

เข็มมุ่งปี 2566 – โรงพยาบาลราชวิถี

เข็มมุ่งปี 2566

การส่งเสริมให้เกิด ‘๓P safety the Next Chapter’ ต้องมีการสร้าง

interrelationship ของทั้ง ๓P และสร้างเสริม role & responsibility ของแต่ละฝ่าย

Role and Responsibility

 

P Role and Responsibility

 Patient

Health literacy ผู้ป่วยต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
Co-operation ผู้ป่วยมีบทบาท และหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับแพทย์
Follow recommendation ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ

 Personnel

Academic service บุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้กับผู้ป่วย และประชาชน
Quality healthcare service ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
Continuous professional development ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

People

Health literacy มีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
Follow recommendation ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ
Comply to laws and regulations ปฏิบัติตามกูฏ เพื่อความปลอดภัยของบุคลการ
Self-discipline การมีวินัยในการดูและสุขภาพ

 


Accessibility