ขั้นตอนการรับบริการ

ป่วยใหม่/เก่าไม่นัด

กรอกประวัติ คัดกรอง วัดความดัน
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 1
**ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ)

arrow-down2

ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 1
**ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ)

arrow-down2คัดกรองหน้าห้องตรวจ

arrow-down2พบแพทย์  – ส่งชันสูตรเพิ่มเติม
arrow-down2

รับยา / กลับบ้าน

ผู้ป่วยนัดเก่า

ยื่นบัตรนัดหน้าห้องตรวจ

arrow-down2

วัดความดันโลหิต/ชั่งน้ำหนัก

arrow-down2พบแพทย์  – ส่งชันสูตรเพิ่มเติม

arrow-down2รับยา / กลับบ้าน 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันนัด (ถ้ามี)

1. งดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืน
2. เจาะเลือด
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
**ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ)
3. เอ็กซเรย์ / CT / MRI
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 (เอ็กซเรย์เฉพาะปอด)
**ตึกสิรินธร ชั้น 1

ขั้นตอนการให้บริการ OPD ศัลยกรรม


ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility