แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวอบรม – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวอบรม

  • -

Registration: 20th Annual Asian Course in Head and Neck surgery (29th – 31th January 2024)

banner-head-and-neck-20

Please follow and like us:

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 58 ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 58 ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อ

Qrcode ชำระเงิน

ยืนยันสิทธิ์

หนังสือรับรงการได้รับวัคซีน

 

Please follow and like us:

  • -

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถ๊

งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก  โทร. 40105   ขอแจ้งให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ. ราชวิถี  ประชาสัมพันธ์

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567  งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567  ประกาศลงในเว็ปไซต์ ของ รพ. ราชวิถี

ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

สนง.ศัลย์หัวใจและทรวงอก

โทร. 40105 , 40106

แบบใบสมัคร

หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

Please follow and like us:

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี 2567

screenshot_1

ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

             สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2567

…………………………………………

หลักสูตรอบรม

หนังสือเรียนเชิญถึงผู้อำนวยการ/สถาบันต่างๆ

รายละเอียดการรับสมัคร

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ใบแจงลักษณะงาน

ลงทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

  • -

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขั้นสูงทุกช่วงวัย : Advance Cardiac Care in a life time” ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิสัญญีวิทยา สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขั้นสูงทุกช่วงวัย : Advance Cardiac Care in a life time” ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริการให้ความช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจทุกช่วงวัย ที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินอย่างถูกวิธีได้จริงและเร่งด่วน ตามหลักการช่วยชีวิตมาตรฐานสากลสนับสนุนการรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะวิกฤตตามนโยบายฉุกเฉิน และพัฒนาระบบ FAST Track ตามนโยบายกรมการแพทย์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIy3lNRn7H_o1x3iKk45-OJpJ12OW70ztmp0b65cxwaqmi0w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-1

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility