แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566

screenshot_1

การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
Program of Nursing Specialty in Perioperative Nursing

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรม

หนังสือเรียนเชิญถึงผู้อำนวยการ/สถาบันต่างๆ

รายละเอียดการรับสมัคร

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ใบแจงลักษณะงาน

ลงทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 (จำนวน 4 ตำแหน่ง)

logo150x150

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 (จำนวน 4 ตำแหน่ง)

รายละเอียดการรับสมัคร

Please follow and like us:

  • -

ประชาสัมพันธ์ “การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2566 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก”

งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก  โทร. 40105   ขอแจ้งให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ. ราชวิถี  ประชาสัมพันธ์

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566  งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565  ประกาศลงในเว็ปไซต์ ของ รพ. ราชวิถี

ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                             สนง.ศัลย์หัวใจและทรวงอก

                                               โทร. 40105 , 40106

หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

แบบใบสมัคร

Please follow and like us:

  • -
img_3456

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนาม “สิงห์อาสา”มอบถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด จาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนาม “สิงห์อาสา” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทรและโรงพยาบาลราชวิถี ในการดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 9 กันยายน 2565

img_3456

img_3452

img_3473

Please follow and like us:

  • -
s__100188186

รพ.ราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support)

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council : TRC) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular  life support) ภาคพิเศษต่อเนื่อง ตามนโยบายผู้บริหารที่สนับสนุนให้แพทย์และพบาบาลวิชาชีพ ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในทุกสถานการณ์เร่งด่วนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี แพทย์หญิงกาญจนา รักษากุล วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมที่ผ่านมา

ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ACLS ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565

s__100188186

untitled-1

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility