บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

1

รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต พร้อมพูดคุยซักถามถึงสถานการณ์การจัดหาและการใช้โลหิตของโรงพยาบาลราชวิถีด้วย โดยมี นายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย และบุคลากรหน่วยจัดหาโลหิต ต้อนรับ ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Read More
12102020_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92_2

รพ.ราชวิถี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.

ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read More
670489ad-0d54-4a08-a3d1-354f6e2df96e

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดงานอบรมวิชาการระยะสั้นทางอายุรศาสตร์ “Emergency Medicine 2020” ประจำปี 2563…

..ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Emergency Medicine 2020” ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้าประชุมให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

Read More
115770

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน OSTOMY AWARENESS DAY 2020: OSTOMIES ARE LIFE- SAVERS การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล

…นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน OSTOMY AWARENESS DAY 2020: OSTOMIES ARE LIFE- SAVERS การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐o – ๑๓.๐๐ น.ะณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

Read More

Link

Accessibility