แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

3

พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์

นางสุตาพร ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนโรงพยาบาลราชวิถีในการเข้ารับมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2567” เพื่อสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

Read More
29-line_album_%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97

โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 73 ปี”

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 73 ปี โรงพยาบาลราชวิถี” โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล ณ ลานพระพุทธเมตตา พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส การประกวดเทพีสงกรานต์ และกิจกรรมงานวัด ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-1-s__13262982_0_0

สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 กรมการแพทย์ เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดระนอง

นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เจตวรงค์ ธนกิจจารุ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี นางปนัดดา กลับรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดระนอง เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเคลื่อนที่ (Portable Echocardiography) มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ จำนวน 34 ราย พบมีความผิดปกติต้อง Refer จำนวน 6 ราย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ธนิต เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ศูนย์วิชาการจากกรม กอง ต่างๆ บุคลากรสาธารณสุข จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 Credit ภาพ/ข่าว : สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 กรมการแพทย์

Read More
200424_rv1

โครงการ “ปั้นข้อ ปันสุข” ตระเวณผ่าตัด “ข้อเข่า-สะโพก” ให้ ปชช.ทั่วประเทศ

โครงการ “ปั้นข้อ ปั้นสุข” เป็นโครงการนำร่องของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ฐกฤต ชมภูแสง และ นพ.พัชรวิศ พลอยนำพล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลราชวิถี ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการประสานงานนำทีมแพทย์ออกไปช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อถึงโรงพยาบาลในต่างจังหวัด โครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดความแออัดและการส่งต่อเคสซับซ้อนมาในโรงพยาบาลส่วนกลางเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดให้แก่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ช่วยให้ผู้ป่วยในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2566 ทีมแพทย์จากโครงการ “ปั้นข้อ ปั้นสุข” ได้เดินทางไปแล้วกว่า 3 โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นให้การดูแลการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกที่มีความซับซ้อนเกินศักยภาพ ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยข้อเข่าและข้ออสะโพกเสื่อมอย่างมาก การผ่าตัดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ลดอาการปวด และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากการผ่าตัดแล้ว ทีมแพทย์จากโครงการ “ปั้นข้อ ปั้นสุข” ยังได้จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้กับแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้แพทย์เหล่านี้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยในต่างจังหวัดเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ แต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีกด้วย โดยทางทีมงาน ปั้นข้อปันสุข และคณะ ร่วมกับ ทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส  ได้จัดทำโครงการปั้นข้อปันสุขขึ้นในวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมเปิดโครงการ และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมในโครงการปั้นข้อปันสุขตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ————————— Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/127960-rajavithi.html #กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต #ปั้นข้อปั้นสุข

Read More
s__104611849

โรงพยาบาลราชวิถีขอขอบคุณผู้บริจาคดวงตาและครอบครัว “เทพอารยางกุล” ที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา

ตัวเเทนหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 21 B โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่ครอบครัว “เทพอารยางกุล” ผู้ยินยอมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแสดงความขอบคุณ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการรับบริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชวิถี (เดือนสิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567) มีผู้บริจาคดวงตาแล้ว จำนวน 108 ดวง ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยของโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลอื่นๆ ที่รอรับดวงตาเพื่อใช้ในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาได้มากถึง 108 คนให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ————————— โรงพยาบาลราชวิถีขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัว “เทพอารยางกุล” ที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นการสร้างประโยชน์อย่างสูงสุด และขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ขอกุศลกรรมที่ได้กระทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ผู้วายชนม์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ————————— ท่านสามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ที่ 1. พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ พยาบาลผู้ประสานงานการบริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0638051297 2. ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยสามารถแสดงความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://eyebankthai.redcross.or.th// ————————— #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต #ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย #บริจาคดวงตา

Read More

Link

Accessibility