บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก http://www.bcn.ac.th/infomation/Files/10466.pdf http://www.rajavithi.go.th/rj/wp-content/uploads/2020/03/38c203bf9e7a766c6132f1e91fda5259.pdf

Read More

Link

Accessibility