แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

img_0028

รพ.ราชวิถี โดยงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิกฤต

นายจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิกฤต 2566” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์วิกฤต เป็นการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องมือตามมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งโรงพยาบาล อีกทั้ง กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และปลอดภัย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566   Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-line_album_%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจำปีพระราชทาน พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปี 2566

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจำปีพระราชทาน พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของโรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมในพิธี จำนวน 190 คน ในโอกาสนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาจัดนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงการบรรยายพิเศษความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย นายชเนศ ไชยานุกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-line_album_2023-3-21_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_21

รพ.ราชวิถี โดยงานโรคไต จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2566

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” โดยมี ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ หัวหน้างานโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย งานโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาของโรคไต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และหันมาดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรง โดยจัดให้มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต อาทิ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด การจัดนิทรรศการให้ความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพไต พร้อมนี้ได้มีการเดินรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวแก่ผู้มารับบริการด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 มีนาคม 2566   Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-66021ba1-084a-4650-bd70-ca5d277aa81d

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงด้านศัลยกรรม เพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค”

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ผศ.พิเศษ นพ. สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นำทีมแพทย์ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงด้านศัลยกรรม เพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้ถ่ายทอดเทคนิคความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่ส่วนปลาย และสอนเทคนิคการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงแก่ทีมแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง โดยได้รับเกียรติฯ จาก ผศ พญ.ธีรนุช บุยพิพัฒน์ธนาพงศ์  ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รพ.จุฬาภรณ์ เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกรมการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผ่าตัดทางกล้องในระดับประเทศและชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในการรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ได้นำนโยบายแนวคิดความเชี่ยวชาญขั้นสูงสู่ภูมิภาค เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน (The Best for the Most) เน้นการดำเนินงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทาง รวมถึงใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงในการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง เป็นต้นแบบการวางระบบการรักษาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการส่องกล้อง ระดับประเทศอย่างบูรณาการ ลดการส่งต่ออย่างยั่งยืน เสริมสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเหมาะสม สอดคล้องกับการดูแล เฝ้าระวัง การตรวจวินิจฉัย และรักษาการโดยการส่องกล้อง ให้มีบทบาทการให้บริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบริการและวิชาการแพทย์ขั้นสูงเพื่อจะได้เกิดเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพที่สำคัญของชาติ และมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ”   #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
line_album_2023-3-17_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91%e0%b9%97_3

โรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

  โรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ PDSC: การผ่าตัดโรคหลอดเลือดเเดงใหญ่ นำโดย นายเเพทย์วิทวัส พิบูลย์ และทีม CoE ด้านหัวใจและหลอดเลือด PDSC: ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ระดับศูนย์เบาหวาน นำโดย แพทย์หญิงธิตินันท์ ตรีสรานุวัฒนา และทีม CoE ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง-เบาหวาน โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “ผนึกกำลัง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ : Synergy for Safety and Well-Being” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566   Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี Credit ข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต  

Read More

Link

Accessibility