บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website-1

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยฯ จัดอบรมให้ความรู้ “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดที่ติดตั้งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์บุษกร แสนสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี (บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทีมช่างและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 มกราคม 2564

Read More
19164_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_55

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ หอผู้ป่วยชั้น 19B , 20A , 20B , 21A และ 21B เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มกราคม 2564

Read More
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-1

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”

ทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ … ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี” เลขที่บัญชี 051 – 2 – 16322 – 1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” *ระบุว่า เพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี ************** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 354 7997 ถึง 9 ต่อ 101 , 105 หรือ 121 โทรสาร. 02 354 7996 E-mail. rajavithihospitalfoundation@gmail.com

Read More
img_8397

นายมงคล นพคุณ ญาติและเพื่อนๆ บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายมงคล นพคุณ ญาติและเพื่อนๆ บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณนันทา นพคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ร่วมรับมอบ ณ บริเวณชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 มกราคม 2564

Read More
website

Work[out] from Home … “ออกกำลังอยู่บ้าน ไม่ง้อยิม ไม่เสี่ยงโควิด”

Work[out] from Home … “ออกกำลังอยู่บ้าน ไม่ง้อยิม ไม่เสี่ยงโควิด” พบกิจกรรมเรียกเหงื่อฟินๆ วิถี New Normal ได้ที่นี่ #วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2564 คลิกเลย : http://www.rajavithi.go.th/rj/wp-content/uploads/ebook_physi/ebook8/ebook8.pdf #ThaiPTDay2021 *********************** – ความคิดเห็นของทุกท่าน ช่วยพัฒนางานของเรา – ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ “งานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี” คลิก : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeS6C5DLV2yBcUFg5b8bFfsGn4IbCNs61H9x7emLBZH6iFzQ/viewform งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี

Read More

Link

Accessibility