บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

s__18677805

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การบริหารจัดการเชื้อยาต้านจุลชีพ”

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรม “การบริหารจัดการเชื้อยาต้านจุลชีพ” เพื่อให้บุคลากรสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

Read More
website

นายแพทย์เสริมสิน สินธุบดี ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์เสริมสิน สินธุบดี นายแพทย์ชำนาญการ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “ผ่าตัดส่องกล้องในไต (RIRS)” ในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการผ่าตัดทางกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในระบบทางเดินปัสสาวะ (MIS Urology workshops ) ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

Read More
website

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “Supine PCNL” ในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการผ่าตัดทางกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในระบบทางเดินปัสสาวะ (MIS Urology workshops ) ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

Read More
website

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องผ่านหน้าท้องแบบบาดเจ็บน้อย ในมะเร็งต่อมลูกหมาก (laparoscopic radical prostatectomy: tips and tricks) และหัวข้อการคว้านต่อมลูกหมากเทคนิคใหม่แบบทั้งต่อมในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (Transurethral anatomical enucleation of prostate : TUAEP)” ในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการผ่าตัดทางกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในระบบทางเดินปัสสาวะ (MIS Urology workshops ) ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

Read More
343710

ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลและชมคอนเสิร์ตการกุศล Singers&Swingers Charity Golf X’ mas Concert 23 ธันวาคม 2561

สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลราชวิถี เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในงาน Singers&Swingers Charity Golf X’ mas Concert ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี * สำหรับผู้สนใจ ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำกัดทีมละ 5 คน 1. ทีม VIP 100,000 บาท ได้บัตรคอนเสิร์ต 10 ใบ พร้อมติดป้ายโฆษณา 2. ทีมธรรมดา 50,000 บาท ได้บัตรคอนเสิร์ต 5 ใบ * Singers&Swingers Charity Golf X’ mas Concert บัตรราคา 2,500 บาท ท่านจะได้พบกับ ป๊อด โมเดิร์นด๊อก ,รัดเกล้า อามระดิษ, โรส ศิรินทิพย์ ,อู๋ ธรรณพ์ธร, ตุ๊ก วิยะดา, จิ๊บ วสุ ,บิลลี่โอแกน ฯลฯ ท่านสามารถร่วมทำบุญสนับสนุนการแข่งกอล์ฟและคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์ส่องกล้องและอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อศูนย์ส่องกล้องราชวิถี เลขที่บัญชี 986-5-96004-4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจอม ยุคล : 081 874 1977 หรือ Add Id Line : คุณจอม ยุคล : yyukol และ คุณเจี๊ยบ ณัฐวุฒิ : nuttawut_jeab #รพราชวิถีดีต่อใจได้ต่อบุญ #รพราชวิถีต่อชีวิตเติมบุญคูณสอง   22 พฤศจิกายน 2561 CRM News  

Read More
s__46596104

รพ.ราชวิถี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Bach Mai Hospital, Vietnam

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Bach Mai Hospital, Vietnam ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคุณภาพ พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561

Read More
8889547713722

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณภาพ จากเครื่องมือแพทย์ความละเอียดสูงให้หน่วยส่องหลอดลมโดยมี นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้างานโรคปอด และ พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ งานโรคปอด ชั้น๑๑ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__6258697

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านโสต ศอ นาสิก ระดับชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถตรวจคัดกรอง รวมทั้งวินิจฉัย ฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ของเขตบริการสุขภาพที่ 2 – 12 ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Read More
8883507036920

อบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด” รุ่นที่ 2

ผศ.นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Read More
img_3625

รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ “ห้องละหมาด” อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิม

ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จะเปิดให้บริการ “ห้องละหมาด” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิม ในการประกอบพิธีละหมาด ซึ่งเป็นศาสนกิจประจำวันของศาสนาอิสลาม โดยมี คุณนันทา นพคุณ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นผู้ดูแลสถานที่ ทั้งนี้ ห้องละหมาด จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม OPD ชั้น 10 (หน้าห้องสำนักงานผู้ป่วยนอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
59926

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 จัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมติดตามการดำเนินงานเรื่องการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด และการคัดกรองมะเร็งช่องปากในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ณ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561

Read More
website

ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ ประเทศเกาหลีใต้

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “Efficacy of color-change adhesive in orthodontic debonding : An in-vitro 3D analysis” ในงานประชุม the 51st Annual Scientific Congress of the Korean Association of Orthodontists ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ประเทศเกาหลีใต้

Read More
website

รพ.ราชวิถี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 วันที่ 20 – 22 ก.พ. 62 ลงทะเบียนฟรี!

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “The best for the most reform to smart hospital” ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในส่วนของ “ภาคประชาชน” จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องสุขภาพ อาทิ – เรื่อง ไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้ – เรื่อง รู้ทันต์…โดยหมอจัดฟัน – เรื่อง Dual Energy CT – เรื่อง สูงวัยอย่างสง่างาม – เรื่อง ต่อเติมความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต – เรื่อง ยาปฏิชีวนะ…ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี สนใจลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th/rj/meeting โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Read More
8833144460951

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี”

วันที่๘พฤศจิกายน๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี” ระหว่างวันที่๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
website

ตารางการแข่งขัน Rajavithi Games 61

ดาวโหลด ตารางการแข่งขัน Rajavithi Games 61 คลิกที่นี่

Read More
%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f-61161_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%96_0008

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารอายุรศาสตร์/ศัลยศาสตร์ งานเคมีคลินิก ศูนย์เบาหวาน และงานมนุษย์พันธุศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถทางออกประตูโยธี รพ.ราชวิถี เริ่ม 5 พ.ย. 61

ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 61 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถที่ออกทางประตูโยธี ดังนี้ 1. รถที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนพระราม 6 ขอให้ใช้ประตูโยธี 1 (ข้างตึกซักฟอก) 2. รถที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ ขอให้ใช้ประตูโยธี 2 (ข้างอาคารนันทนาการ) และ ประตูโยธี 3 (ข้างหอพัก 18 ชั้น) โดยประตูโยธี 2 จะเปิดเวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. ประตูโยธี 3 จะเปิดเวลา 05.00-18.00 น. เพื่อเป็นการจัดระเบียบเส้นทางเดินรถภายใน รพ.ราชวิถี และลดความแออัดของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน

Read More
31-10-2561-19-20-15

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๔๐น. คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คุณนงนุช ไกรพานนท์ บริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท คุณนภดล ไกรพานนท์ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๔๐น. คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คุณนงนุช  ไกรพานนท์ บริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท คุณนภดล ไกรพานนท์ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อกองทุนโรคหัวใจอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์สุธรรม สุธีรภัทรานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม หัวหน้างานโรคหัวใจ  และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ ชั้น๑ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

สารยา ฉบับที่ 13 : ประจำเดือน ตุลาคม 2561 “Drug-induced Nephrotoxicity”

  สารยา ฉบับที่ 13 : ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕61 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ “Drug-induced Nephrotoxicity” โดยงานวิชาการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
29-10-2561-19-47-05

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน International Endoscopic Thyroidectomy Workshop in Soft Cadaver

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน เปิดงาน International Endoscopic Thyroidectomy Workshop in Soft Cadaver ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยบาลราชวิถี โดยมี ศ.คลินิค นพ.สุชาติ จันทร์วิบูลย์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม กล่าวรายงาน

Read More
%e0%b9%89head-web

ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณประตูทางเข้าถ.ราชวิถีและหน้าศูนย์กู้ชีพนเรนทร

โรงพยาบาลราชวิถี ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลฝั่งถนนราชวิถี และ ที่จอดรถหน้าศูนย์กู้ชีพนเรนทร บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากพื้นที่ปรับปรุงยังไม่พร้อมในการให้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Read More
%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88

“เพลงดูแลด้วยใจ” กรมการแพทย์ 19 | 10 | 61

[ Thai Version ] https://www.youtube.com/watch?v=dnkRlpwuOPw [ English Version ] https://www.youtube.com/watch?v=MOmVul93WRo

Read More
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

VTR แนะนำกรมการแพทย์ 19 | 10 | 61

[ Thai Version ] https://www.youtube.com/watch?v=1cNpHqu6EZM&t=83s [ English Version ] https://www.youtube.com/watch?v=OTUyZ6OXYdo&t=33s

Read More
website

นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม FAPA 2018 หัวข้อ Is there any clue for paclitaxel-induced hypersensitivity reactions? ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23 -28 ตุลาคม 2561

Read More
website

นายแพทย์ฐกฤต ชมภูแสง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์ฐกฤต ชมภูแสง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม The 10th Congress of Asia Pacific Knee Society ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561

Read More
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94-web

นโยบายการคลอดของโรงพยาบาลราชวิถี

นโยบายการคลอดของโรงพยาบาลราชวิถี

Read More
25611016_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%96_0004

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

นายแพทย์สุนทร อันตรเสน ประธานคณะกรรมการด้านโสต ศอ นาสิก แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย” ในการสรุปภาพรวมการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของปี 2561 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ปี 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท , นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

Read More
dsc_8906

ธนาคารกรุงไทย กิจกรรม CSR ประจำปี 2561 สำนักกรรมการธนาคาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน 45,000บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท)

ธนาคารกรุงไทย กิจกรรม CSR ประจำปี 2561 สำนักกรรมการธนาคาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน 45,000บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท) ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91

การจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานการประชุม “การจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก” โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ แพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เคมีบำบัด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

Read More
website

The Best Performance DMS Reform Award 2018

**************************************************** **************************************************** ****************************************************

Read More
dsc_8662

มูลนิธิจิรกิติ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

มูลนิธิจิรกิติ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี เจ้าหน้าที่มูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
p1050825

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  จัดงาน “ผ้าป่ามหากุศล 67 ปี รพ.ราชวิถี” ขึ้น ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 รพ.ราชวิถี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

7 ตุลาคม 2561 เวลา 7.40 น. คณะสมาคมศิษย์เก่าฯ และรพ.ราชวิถี ตั้งขบวนแห่ผ้าป่ามหากุศล 67 ปี จากตึกวิทยาลัยพยาบาล เคลื่อนขบวนผ้าป่าเข้าสู่ห้องพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น12 โดยมี ประธานดำเนินการ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ,ประธานฝ่ายฆราวาศ ศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา และ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการรพ.ราชวิถี นำพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ นำเทศนาธรรมโดยพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี และบรรเลงดนตรีไทยโดย ชมรมดนตรีไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ***รายได้ทั้งหมดสมทบทุนศูนย์ส่องกล้อง รพ.ราชวิถี  —————————————— ทางโรงพยาบาลราชวิถีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

Read More
dsc_8642

คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.ราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
79679

รพ.ราชวิถี ซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ รพ.

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ห้องจ่ายยา ฝ่ายการเงินและบัญชี ห้องตรวจ MRI ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และห้อง X-Ray เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

Read More
dsc_8504

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน BKKGC+

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน BKKGC+  ณ ห้องประชุมราชวิถี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และในการนี้ รพ.ราชวิถีผ่านการประเมินระดับเพชร เป็นโรงพยาบาลแรกในกรุงเทพฯ

Read More
s__28426247

รพ.ราชวิถี จัดงาน “สานสัมพันธ์ สร้าง Spirits มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561”

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “สานสัมพันธ์ สร้าง Spirits มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561” ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของผู้ร่วมงาน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

Read More
website

นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ไปนำเสนอผลงานในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ไปนำเสนอผลงานในการประชุม Asian Pacific Digestive Week APDW 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2561

Read More
website

นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม 8th International Congress of Hunan Orthopaedic Association ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2561

Read More
website

นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม EUS Summit 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561

Read More
website

รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ แนะวิธีดูแลตนเองป้องกัน “โรคบิด”

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ แนะผู้ที่มีอาการปวดท้องบิดควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สด สะอาด ดื่มน้ำที่ผ่านการกรองหรือต้มให้เดือด ถ่ายอุจจาระและกำจัดอุจจาระถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่ออนามัยที่ดี ลดเสี่ยงปัญหาสุขภาพ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคบิด เป็นอาการติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหารของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือโปรโตซัวที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวร่วมกับการมีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียนปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระ มีอาการเหมือนถ่ายไม่สุด ในเด็กอาจพบอาการชักร่วมด้วยโดยผู้ป่วยที่อาการชัดเจนจะถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมูกเลือดซึ่งเป็นผลมาจากการแตกของฝีขนาดเล็กๆ ที่ติดเชื้อแบคทีเรียโดยทั่วไปโรคบิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่โรคบิดชนิดไม่มีตัว เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มซิเกลลา(Shigella) สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดี และโรคบิดชนิดมีตัว เกิดจากสัตว์เซลล์เดียว(โปรโตซัว)ที่ชื่อว่า อะมีบา(Ameba) มักพบการติดเชื้อได้ในพื้นที่ร้อนชื้นปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคบิดในหลายพื้นที่เนื่องจากการสุขาภิบาลด้านอาหารและน้ำดื่มที่ไม่ดีพอ ทั้งนี้โรคบิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ หากรักษาได้อย่างทันท่วงทีและได้รับการชดเชยภาวะขาดน้ำควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคบิดสามารถติดต่อกันได้ผ่านเชื้อโรคที่อยู่ในอุจจาระของผู้ป่วย โดยเมื่อเชื้อปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ำ ลงไปในอาหาร หรือตกค้างอยู่ที่มือของผู้ป่วย อาจทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ ไม่เพียงเท่านั้นแมลงวันยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายได้อีกด้วย ขณะที่ผู้ป่วยที่มีเชื้อของโรคบิดสามารถเป็นพาหะและแพร่เชื้อได้ตลอดเวลาที่มีอาการ เพราะจะมีเชื้อออกมากับอุจจาระทุกครั้งที่ถ่าย และเชื้อจะค่อยๆ หมดไปหลังจาก 2-3 สัปดาห์ โรคบิดสามารถป้องกันได้หลายวิธี ได้แก่ 1.การล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนการปรุงอาหารและก่อนรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ 2.ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุก หรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ไม่ดื่มน้ำคลองหรือน้ำบ่อแบบดิบๆ และไม่รับประทานน้ำแข็งที่เตรียมไม่สะอาด 3.รับประทานอาหารปรุงสุกในขณะที่ยังร้อนอยู่ หากซื้ออาหารบรรจุสำเร็จควรอุ่นอาหารให้ร้อนจัดก่อนการรับประทานทุกครั้ง 4.เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย เช่น นมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ผักและผลไม้ควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง 5.เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลงวัน หนู หรือสัตว์อื่นๆ 6.ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมแม่ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโรค 7.ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อย่าถ่ายลงคลองหรือตามพื้นดิน  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค8.ทิ้งขยะในถังขยะที่มีฝาปิด และกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ควรดูแลรักษาสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีอนามัยที่ดีอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป   ************************************************ – ขอขอบคุณ – 21 กันยายน 2561

Read More
%e0%b9%89head-web

ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเข้ารพ.ฝั่งถนนราชวิถี บัดนี้จนถึง 31 ตค 61

โรงพยาบาลราชวิถี ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลฝั่งถนนราชวิถี บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561 เนื่องจากพื้นที่ปรับปรุงยังไม่พร้อมให้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

Read More
website

นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม 18th EURETINA CONGRESS ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2561

Read More
website

นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม The 3rd Scientific Meeting of North American Spine Society (NASS), International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS), and Indonesian Spine Society (ISS) – NASSISMISS 2018 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561

Read More
s__25698306

โครงการสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12”

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12” ในหัวข้อ : การสร้างความสัมพันธ์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย และชมรมป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ และ นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สำหรับคำขวัญวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขององค์การอนามัยโลก ปี 2561 คือ “ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”

Read More
website

นางสาวกรรณิกา โคตรศรี และนางสาวนิอร มายอด ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวกรรณิกา โคตรศรี ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวนิอร มายอด นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลราชวิถี ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th World Congress on Public Health, Epidemiology & Nutrition  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561

Read More
s__25092101

แนวทางการรับ-ส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “แนวทางการรับ-ส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ One-Stop-Service One-day Surgery Referral Model” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Staff Engagement : The Most Powerful Factor : ปัจจัย ความสำเร็จ ความยั่งยืน” โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ และนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

Read More
dsc_5177

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ Apnealink และเครื่องอัดอากาศขณะหายใจ

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ Apnealink และเครื่องอัดอากาศขณะหายใจ ให้งานโรคปอด รพ.ราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read More
dsc_5170

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องฟอกไตให้งานโรคไต

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องฟอกไตให้งานโรคไต รพ.ราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่งานโรคไต เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read More
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2561 – วันตามกำหนดการโดยราชวิทยาลัยจักษุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/file/d/153IsDfMACdvzwIU4ITWolT6bGJ9opIn5/view?usp=sharing  

Read More
30-8-2561-11-25-34

โครงการอาคารเอนกประสงค์ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โรงพยาบาลราชวิถี

  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ คุณชุติมา โทร. 093-761-4959 หรือ e-mail : chutima.s@fifteenbiz.com

Read More
s__22724626

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561

Read More
untitled-1

แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี

ประชาสัมพันธ์ “แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี” วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 06.45 – 08.15 น. โดยจะเป็นการเดินขบวนบนทางเท้าเริ่มจากโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเข้าสู่โรงพยาบาลราชวิถีตามเส้นทางที่กำหนด (3 ขบวน) ซึ่งในระหว่างเดินขบวนจะมีการข้ามถนนเป็นบางช่วงอาจทำให้การจราจรล่าช้าลงบ้าง โดยได้ประสานงานกับ สน.พญาไท เพื่อจัดการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Read More
33197

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
dsc_4853

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety”

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐น. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety” ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
38759333_952735791564638_7788458879561498624_o

ร่วมทำบุญกับรพ.ราชวิถีในเดือนแห่งวันแม่ กับโครงการเทศน์มหาชาติ

ร่วมทำบุญกับรพ.ราชวิถีในเดือนแห่งวันแม่ กับโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ———————- รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ

Read More
ce2ae78087f00f9971be4a634f0458f1c_12458450_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%97_0005

นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1 st DMS AMS ASEAN Medical Conference

นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1 st DMS AMS ASEAN Medical Conference “ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาอย่างง่าย” จัดโดยกรมการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์ สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผอ.สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เดอะสุโกศล เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยมีนักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยและสมาคมจากประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก ในสาขาโรคตา สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสาขาผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม

Read More
31592

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโครงการ วันรักตับโรค ครั้งที่ 2

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโครงการ วันรักตับโรค ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล เป็นผู้กล่าวรายงานเวลา9.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี  (งานโรคทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรศาสตร์) นายแพทย์กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการตลอดการประชุม

Read More
cats

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (Crrelated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences)

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (Crrelated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences) โดยมีนายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร เลขาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 13.30น.วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
dsc_3721

การอบรมเทคโนโลยี่เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ปี ๒๕๖๑ โรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นพ.สถิต นิรมิตมหาปัญญา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเทคโนโลยี่เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
123

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ”

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข. นายเเพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Read More
18-5-2561-9-22-18

จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ รู้ยัง!! มีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ใกล้บ้านแล้วนะ

🙂 จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 😛 รู้ยัง!! มีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ใกล้บ้านแล้วนะ  

Read More
website

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชวิถี “ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ มีผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 450,000 บาทต่อปี ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านั้นถือเป็น “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เนื่องจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในระเวลาอันสั้น ต้องใช้ระยะเวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาแทน ถือเป็นการร่วมมือกันในการคืนสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 76 ปีกรมการแพทย์ ได้กำหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถี เห็นว่า การรณรงค์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติก และประโยชน์กับสังคมโลกในการช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน โดยโรงพยาบาลราชวิถีเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปี เมื่อวันที่   18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่อง Green & Clean Hospital ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดใน 5 มิติ หนึ่งในนั้น คือ เรื่องของการคัดแยกและกำจัดขยะ (Garbage) โดยล่าสุดโรงพยาบาลได้รับประกาศนียบัตร Green & Clean Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 และพร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศต่อไป

Read More
ok-s__9691192

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ตามนโยบายของกรมการแพทย์ที่ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วยได้อีกด้วย โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561 ก่อนจะเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

Read More
57017

อธิบดีกรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
14-9-2559-11-58-59

เภสัชแจ้งข่าว สารยา โรงพยาบาลราชวิถี

สารยาฉบับที่ 13 สารยาฉบับที่ 12 สารยาฉบับที่ 11 สารยาฉบับที่ 10 สารยาฉบับที่ 9 สารยาฉบับที่ 8 สารยาฉบับที่ 7 สารยาฉบับที่ 6 สารยาฉบับที่ 5 สารยาฉบับที่ 4 สารยาฉบับที่ 3 สารยาฉบับที่ 2 สารยาฉบับที่ 1

Read More

Link

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility