แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT


( หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อเบอร์โทร 022062900 ต่อ10810-10813 หรือช่องทาง Facebook | โรงพยาบาลราชวิถี )

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

img_0041

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “ทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน”

แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี ด้านการอบรม เรื่อง “ทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey)” โดยมี ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้ทีมพัฒนาคุณภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น สร้างองค์ความรู้ และร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถียังคงเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นายแพทย์อุดม ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและการจัดการความรู้ด้านคุณภาพ เครือ รพ.พญาไท-เปาโล และคณะ ที่มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 8 ธันวาคม 2565 Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
238500

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดี นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์”

รศ.พิเศษ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์” โดยมี นายแพทย์ธฤต แตระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดี ณ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

Read More
s__5955591

รพ.ราชวิถี ผ่านการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน ระดับนานาชาติ The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Reviewthe for Asia and Western Pacific region (SIDCER-FERCAP)

โรงพยาบาลราชวิถี โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics Committee Rajavithi Hospital) ผ่านการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน ระดับนานาชาติ The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Reviewthe for Asia and Western Pacific region (SIDCER-FERCAP) โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และคณะฯ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่การรับรองมาตรฐานฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 WHO SIDCER-FERCAP International Conference General Assembly (FERCAP 2022) ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Read More
1282726

รพ.ราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support)

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council : TRC) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support) ตามนโยบายผู้บริหารที่สนับสนุนให้แพทย์และพบาบาลวิชาชีพ ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในทุกสถานการณ์เร่งด่วนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมที่ผ่านมา ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถาบันโรคทรวงอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ACLS ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565

Read More

Link

Accessibility