บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT


( หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อเบอร์โทร 022062900 ต่อ10810-10813 หรือช่องทาง Facebook | โรงพยาบาลราชวิถี )

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

1920-x-1080-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/

Read More
info_12-08-2565-1110x555

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read More
img_2895

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ทีมช่างและทีมรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของทีมดับเพลิงและทีมค้นหา

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ทีมช่างและทีมรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลราชวิถี ในการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของทีมดับเพลิงและทีมค้นหา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกปฏิบัติการแต่งกาย การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการเข้าระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยมาให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 4 สิงหาคม 2565

Read More
website-1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 9

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 9 (9th Trauma, Emergency and Disaster Management: The Best Health Care Response in COVID-19 Pandemic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดยรับชมผ่านระบบ Zoom webinar ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ (ฟรี) ได้โดยสแกน QR code หรือ คลิก shorturl.at/abhT8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม น.ส.ธีราพร จำรูญ โทร. 088 620 8430

Read More

Link

Accessibility