Category Archives: ข่าวกิจกรรม

  • -

  • -

การปรับพฤติกรรมผู้เป็นเบาหวานรุ่นที่ 1

เอกสารประกอบการบรรยาย

การปรับพฤติกรรมผู้เป็นเบาหวานรุ่นที่ 1  Part 1

การปรับพฤติกรรมผู้เป็นเบาหวานรุ่นที่ 1  Part 2

การปรับพฤติกรรมผู้เป็นเบาหวานรุ่นที่ 1  Part 3

Please follow and like us:

  • -

ผอ.รพ.ราชวิถี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ราชวิถี ในการออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทั้งเตรียมแผนรองรับการปรับพื้นที่สำหรับการเตรียมการสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งจะใช้พื้นที่ 2 ใน 3 ของพื้นที่สนามหลวงทั้งหมด

สำหรับวันนี้หน่วยปฐมพยาบาล รพ.ราชวิถี จุดที่ 2 (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) ได้มีทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาคมาร่วมด้วย ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ , รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี , สถาบันบำราศนราดูร และ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อร่วมกันให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าฯ สักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ บริเวณท้องสนามหลวง

page

Please follow and like us:

  • -

รพ.ราชวิถี จัดอบรมด้านโสต ศอ นาสิก ระดับนานาชาติ

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 21st Annual Asian Course in Temporal Bone/Ear Surgery โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ซึ่งกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2559

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

page

Please follow and like us:

  • -

กิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”
อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

854

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility