แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ – โรงพยาบาลราชวิถี

Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
3-website

  • -

  • -
1-line_album_rj-pld-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1_%e0%b9%92%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%91%e0%b9%97_4

กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ “หลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง และเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่การมีส่วนร่วมต่อการบริหารหน่วยงาน : Rajavithi Program for Leadership Development (RJ-PLD) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567”

โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์กำพู ฟูเฟื่องมงคลกิจ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ “หลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง และเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่การมีส่วนร่วมต่อการบริหารหน่วยงาน : Rajavithi Program for Leadership Development (RJ-PLD) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารโดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูงโรงพยาบาลราชวิถีและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การมีส่วนร่วมต่อการบริหารหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี
#โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

1-line_album_rj-pld-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1_%e0%b9%92%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%91%e0%b9%97_4

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

  • -
website

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2567 ในหัวข้อ เทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลพลังแห่งการปลี่ยนแปลงอนาคตกับการพยาบาลห้องผ่าตัด (Digital Health Technology : The Power of change in the future of perioperative nursing) วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลราชวิถี โดย งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2567 ในหัวข้อ เทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลพลังแห่งการปลี่ยนแปลงอนาคตกับการพยาบาลห้องผ่าตัด (Digital Health Technology : The Power of change in the future of perioperative nursing)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี (ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหน่วยคะแนน CNEU ด้วย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3JFVyE7te3IubZD7PGSH7ifhdsh9zKoTu6C1YenloAep7Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link (มีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท)

*หมดเขตการรับสมัครวันที่ 5 มิถุนายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 206 2900 ต่อ 30325 (ในวันเวลาราชการ)

s__41345167_0

s__41345165_0

Please follow and like us:

  • -

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility