Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%99_0010

คุณสมหญิง – คุณชุมเกียรติ เนื่องจำนงค์ มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วย

คุณสมหญิง – คุณชุมเกียรติ เนื่องจำนงค์ มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วยที่มารอรับบริการที่ห้องตรวจตาโรงพยาบาลราชวิถี จำนวนกว่า 100 อัน เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ณ ห้องตรวจจักษุ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 กรกฎาคม 2652

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%99_0003

Please follow and like us:

  • -
website

“เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน” นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ 17th Urologyical Association of Asia Congress (UAA 2019) ณ เมือง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562

%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a8

Please follow and like us:

  • -
website

“เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน” นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ 1st Regional UROLOGY Master Class ณ เมือง Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562

%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a8

Please follow and like us:

  • -
img_4969-copy

รพ.ราชวิถี จัดงานวันรักตับโลก ครั้งที่ 3

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน “วันรักตับโลก ครั้งที่ 3” จัดโดยงานโรคทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป มีความรู้ทักษะที่สำคัญในการให้การดูแล ส่งเสริม และป้องกันโรคตับ นำไปสู่ภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมี แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและหัวหน้างานโรคทางเดินอาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี และตรวจพังผืด (Fibroscan) โดยผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

untitled-1

Please follow and like us:

  • -

ศิลปินวง Better Weather และบีอีซีเทโรมิวสิค บริจาคเงินให้รพ.ราชวิถี 70,000บาท เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์รพ.ราชวิถี

3dsc_1407dsc_1399

 

 

11 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี

เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี จากบริษัทบีอีซี เทโรมิวสิค และศิลปินวง Better Weather

จำนวน 70,000 บาท ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 ตึกสิรินธร รพ.ราชวิถี

 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility