Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
s__56508430

พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะ

พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและนำไปใช้ต่อที่บ้าน โดยมี คุณอัจฉรา สัตยวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี

s__56508430

Please follow and like us:

  • -
o9b8e619912e14ea48f5b3a86377aaec0_4620693218507495290_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%96_0015

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (C.C.U.)

1

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ประธานกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย และบุคลากร ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (C.C.U.) ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอบคุณอาจารย์บุษกร แสนสุข รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีในครั้งนี้

2

Please follow and like us:

  • -
website

RJ เพื่อนกัน…รู้ทัน ODS (การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ)

RJ เพื่อนกัน…รู้ทัน ODS (การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 354 8108 ต่อ 3528

Please follow and like us:

  • -
a502fb1b-14e5-4cbd-884e-77aa4d9ada06

คุณโศรยา บุนนาค พร้อมด้วยคุณตุ๊ก วิยะดา และคุณเกล ดีล่า เป็นตัวแทนดาราศิลปินอีก 10 ชีวิต นำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล In the name of love episode2 มอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

“คุณโศรยา บุนนาค พร้อมด้วยคุณตุ๊ก วิยะดา และคุณเกล ดีล่า เป็นตัวแทนดาราศิลปินอีก 10 ชีวิต นำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล In the name of love episode2 มอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”a502fb1b-14e5-4cbd-884e-77aa4d9ada06 2d0df64f-3e97-439c-87d7-843414a0792d d3eeb1ae-2a5c-49c1-8020-bb90295096ad 39c01c63-9f96-4b85-a4bd-bd7e3ccf85b3 e19bcc6a-9481-4c3c-a75d-92e87d8dcecc 2125157c-b864-4b3a-b22c-27e7b65d0350 0ba61e6c-7fac-4972-b0b8-ab326dce8534

นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
พร้อมด้วยแพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร
รับมอบเงินบริจาค จากงานคอนเสิร์ตการกุศล In The Name Of LOVE Episode2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากคุณโศรยา บุนนาค และทีมศิลปินนำโดย คุณตุ๊ก วิยะดา และคุณเกล ดีล่า เป็นจำนวนเงิน 666,666 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนพิชิตมะเร็งในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Please follow and like us:

  • -
img_5028

นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ รับมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จาก นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร และนายวีรวัฒน์ สิรโยภาส กรรมการบริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14 สิงหาคม 2562

img_5026

Please follow and like us:

Accessibility