Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
website-1

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 – 13

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 – 13 ครั้งที่ 2 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD), กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ World Diabetes Foundation (WDF) สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานฯ  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar Online จำนวน 1,600 คน

website-2

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพของประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิก NCDs ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิต โครงการเน้นการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ผู้จัดการกรณี) เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักโภชนาการ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลดการส่งต่อโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน อีกด้วย

website-3

9-coe

Please follow and like us:

  • -
website

s__126943279

s__126943283

โครงการ “อยู่บ้าน ปอด ปลอดภัย” เป็นโครงการเชิงรุกที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้าน ผู้ป่วย HI ผู้ป่วยศูนย์พักคอย (CI) หรือ ผู้ป่วยโควิดที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรกของการป่วย) สามารถเข้ามารับบริการตรวจเอกซเรย์ปอด ภายใต้หลักการ “เอกซเรย์ปอดช่วยรอดโควิด @rapidxray” และรับทราบผลหลังเอกซเรย์โดยทีมรังสีแพทย์จิตอาสา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับบริการ
1. การตรวจประเมินภาวะโควิดลงปอด เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูสภาพปอด โดยมีการแนะนำวิธีบริหารปอดอย่างเหมาะสม ตลอดการรักษาตัว
2. ในรายที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัส จะได้รับยาต้านไวรัสเมื่อตรวจพบโควิดลงปอดในกรณี 14 วันแรก
3. ได้รับคำแนะนำและการติดตามต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วที่สุด
โครงการฯ จัดให้มีจุดให้บริการ 6 แห่งกระจายตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ใกล้กับบ้านของท่าน (รายละเอียดใน QR code)
 
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
 
• ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
• เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด (เวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)
 
• สนับสนุนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ ภาคประชาสังคม
 
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
 
เอกซเรย์ปอด ช่วยรอดโควิด
ชีวิตปลอดภัยอยู่บ้าน ประชาสังคมร่วมดูแล
 
Add Line : @rapidxray
 
#อยู่บ้านแพทย์ช่วยตรวจปอดก็หายได้
#อยู่บ้านปอดปลอดภัย
#savelung
Please follow and like us:

  • -
img_9821

สภากาชาดไทย ส่งต่อน้ำใจให้ รพ.ราชวิถี

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย อาทิ เครื่องฟอกอากาศ Pando Air D Plus Air PuriFier จำนวน 30 เครื่อง จากบริษัท แฟนสลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

Credit : สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

img_9816

Please follow and like us:

  • -

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ เกษียณอายุราชการ 2564

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5-2564-ok_page_01

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี
ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ
เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านออนไลน์ คลิก https://www.rajavithi.go.th/ebook/2021RJN2

อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่
https://www.rajavithi.go.th/rj/?page_id=10933

Please follow and like us:

  • -
web-1

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกลุ่มงานอายุรศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะวิกฤติให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์เร่งด่วน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

web-2

6-coe-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1

Please follow and like us:

Accessibility