Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
13863_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%93_65

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หอผู้ป่วยประกันสังคม งานมนุษย์พันธุศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สำนักงานพยาธิวิทยา และงานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เพื่อคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบดีเด่น และจะมอบรางวัลในงานมหกรรมความรู้ด้านอัคคีภัย อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 13 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หอผู้ป่วยประกันสังคม งานมนุษย์พันธุศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สำนักงานพยาธิวิทยา และงานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เพื่อคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบดีเด่น และจะมอบรางวัลในงานมหกรรมความรู้ด้านอัคคีภัย อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 13 สิงหาคม 2563

untitled-1

race-13-08-63

Please follow and like us:

  • -
website

โรงพยาบาลราชวิถีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 10 สิงหาคม 2563

website-1

website-2

website-3

website-4

website-5

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%af

Please follow and like us:

  • -
img_2406

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์”

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์” (Correlated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้ทางคลินิกให้เกิดประโยชน์ต่อมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

img_2409

untitled-1

img_2436

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89

Please follow and like us:

  • -
website

รพ.ราชวิถี เปิดห้องละหมาด ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องละหมาด” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิมในการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 06.00 – 20.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ใกล้กับห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว)

ทั้งนี้ ห้องละหมาด อยู่ภายใต้การดูแลของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม บริหารจัดการโดย นางนันทา นพคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

1

2

%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94

Please follow and like us:

  • -
website-2

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility