Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94

  • -
358911

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

untitled-1

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในโครงการ “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับ

สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. (โดยไม่มีพักกลางวัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031

>”มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆ นะครับ”<

Please follow and like us:

  • -
2562-1

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 / 2562

2562-1

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562

อ่านออนไลน์ คลิก > https://www.rajavithi.go.th/ebook/2019RJN1 <

Please follow and like us:

  • -
2561-2

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ เกษียณอายุราชการ 2561

2561-2

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี
ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ
เกษียณอายุราชการ 2561

อ่านออนไลน์ คลิก > https://www.rajavithi.go.th/ebook/2018RJN2 <

Please follow and like us:

  • -
2561-1

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 / 2561

2561-1

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2561

อ่านออนไลน์ คลิก > https://www.rajavithi.go.th/ebook/2018RJN1 <

Please follow and like us:

Accessibility