แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ – โรงพยาบาลราชวิถี

Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
1-line_album_%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1

โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 57 ปี พ.ศ. 2566

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 57 ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษไต กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเริ่มเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 56 รุ่น จำนวน 703 คน เป็นพยาบาลในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 681 คน และพยาบาลจากต่างประเทศ จำนวน 22 คน ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 57 โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 32 คน

—————————

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี
#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

1-line_album_%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

  • -
4-line_album_%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94

โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “ร้อยดวงใจ สานใยรัก แด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2566”

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลราชวิถี ในงาน “ร้อยดวงใจ สานใยรัก แด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2566” โดยมี นายแพทย์กำพู ฟูเฟื่องมงคลกิจ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 80 ท่าน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของผู้ร่วมงาน ทั้งผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร อดีตผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

—————————

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี
#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

untitled-2

untitled-3

template-dms

Please follow and like us:

  • -

กรมการแพทย์แนะแนวทางห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี ชี้  “ไข้หวัดใหญ่” เกิดจากการติดเชื้ออินฟลูเอนซ่า (Influenza Virus) เป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดปี และระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี พร้อมแนะควรใส่หน้ากากอนามัยหากไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงติดเชื้อโรค

611717

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza virus) สามารถจำแนกออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี ซีและดี โดยชนิดเอ และบี มักก่อให้เกิดไข้หวัดตามฤดูกาล ผู้ป่วยอาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดทั่วไป ( Common cold)  ส่วนใหญ่สามารถหายได้ใน 1-2 สัปดาห์แต่บางรายอาจมีความรุนแรงทำให้เกิดปอดอักเสบและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะคล้ายคลึงกับไข้หวัดทั่วไปคือ ติดต่อโดยการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือจาม และการสัมผัสมือหรือการใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ โทรศัพท์ ของเล่น รีโมทโทรทัศน์ เมื่อใช้มือมาขยี้ตา แคะจมูก เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยง่าย

611718

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่มักแสดงอาการที่อาจทำให้ท่านสับสนกับไข้หวัดทั่วไป โดยอาการแสดงเด่น ๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ ไอแห้ง มีน้ำมูกใส คัดจมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้สูง อ่อนเพลีย โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที ทั้งนี้วิธีการรักษาส่วนใหญ่รักษาตามอาการเบื้องต้น เช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ในผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรงจะพิจารณาให้ยาฆ่าไวรัส (Antivirals) ซึ่งจะเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส  ทำไห้ลดระยะเวลาอาการเจ็บป่วย ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น  ความจำเป็นในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย แพทย์อาจพิจารณาสั่งจ่ายในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง มีความเสี่ยงสูงหรือมีความจำเป็นในการใช้

นายแพทย์ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถทำได้โดย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด หรือถ้าจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เป็นต้น ที่สำคัญคือควรใส่หน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล สถานีขนส่งสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น

#กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลราชวิถี #ไข้หวัดใหญ่

27 กันยายน 2566

******************

กรมการแพทย์แนะแนวทางห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ อ่านต่อที่ https://shorturl.asia/YylcJ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

611410

Please follow and like us:

  • -
1-line_album_27966_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_7

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ที่ถูกต้อง แก่บุคลากรของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมทีมศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์ อาคาร ราช กรุ๊ป เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

  • -
website

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility