แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

บุคลากรทางการแพทย์ – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -

  • -

  • -

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 11 ประจำปี 2567 ระยะเวลาศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

screenshot_1

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
Training Program of Nursing Specialty
in Cardiovascular Disease Nursing (CVN) รุ่นที่ 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร

2.จดหมายประชาสัมพันธ์เชิญอบรมหลักสูตรการ

3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร

4.ใบสมัคร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

5.หนังสือรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา

Please follow and like us:

  • -

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2567

ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการอบรม

ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเอกสารสำหรับ Download

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหนังสือเรียนผู้อำนวยการเชิญส่งบุคลากรเพื่อยืนยันเข้ารับการอบรม

หนังสือแสดงเจตจำนงยืนยันเข้ารับการอบรมหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน

ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องศึกษา

เนื้อหาหลักสูตรฉบับย่อข้อมูลหอพักคำแนะนำการแต่งกาย

แบบฟอร์มลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการอบรม

ขั้นตอนยืนยันเข้ารับการอบรม

ระบบยืนยันเข้ารับการอบรม

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility