การเดินทาง

การเดินทาง

สายรถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29 ,34 ,59 ,503 ,510 ,522 ,26 ,513 ,536 ทางด่วน ,12 ,62 ,77 ,140 ,509 ,515 ,18 ,63 ,97 ,
54 ,36 ,36ก ,204 ,551 ,39

สายรถประจำทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510 ,96 ,168 ,502 ,18 ,63 ,166 ,24 ,529 ,139 ,14 ,69 ,74 ,8 ,88 ,92 ,93 ,104

รถไฟฟ้า BTS
สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


Accessibility