แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวพาดหัว – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
1-line_album_%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%94_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%91_6

รพ.ราชวิถี จัดอบรมหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)”

นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)” โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ โชคชัยธนากุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะ และขีดความสามารถเฉพาะในการดูแลจัดการกับปัญหาผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 46 คน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 20 คน และจากโรงพยาบาลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

—————————

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

line_album_%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%94_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%91_9

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

  • -
website

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ รพ.ราชวิถี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรม 2566 (Practice Point of Common Problem in Obstetrics 2023)”

งานเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรม 2566 (Practice Point of Common Problem in Obstetrics 2023)” ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ สูตินรีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลสูติกรรม และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ได้เพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CME / CNEU ด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทาง

Email : por-por28@hotmail.com

โทรศัพท์ 083 183 4185

หรือ Line ID : @nrz3316s

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a7

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-2

s__71884833

Please follow and like us:

  • -
line_album_2023-5-31_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%93%e0%b9%91_18

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566 โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุเพ็ชร์ ทุ้ยแป พว.ศุภลักษณ์ สังขมณี ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวลัดดา ยุทธนาถจินดา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม หรือ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เป็นหลักสูตรที่โรงพยาบาลราชวิถีได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาลเป็นสถาบันแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2543 และดำเนินการจัดโครงการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยมีผู้สำเร็จการอบรมแล้วทั้งสิ้น 895 คน

————————–

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

  • -
2

โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training) 12 หลักสูตรการอบรม (ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: เทคนิคการให้ความรู้ และ tip and trick education)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) , กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้างานโรคต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมูลนิธิกรมการแพทย์ และบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training) 12 หลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน NCD Clinic โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ

ซึ่งดำเนินการ ครั้งที่ 2 ในธีมหัวข้อ: เทคนิคการให้ความรู้ และ tip and trick education วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบ Zoom webinar) ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี มีผู้เข้ารับชม online จำนวน 1,350 – 1,700 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาขอบเขตความสามารถทักษะด้านการรักษาต่อเนื่อง พร้อมสามารถนำความรู้แนะนำผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองจัดการโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศได้

 

ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ ร่วมบรรยายและเสวนา ในหัวข้อ สื่อสารอย่างไร โดนใจ Like จัง: ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และมีหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายๆ เรื่อง อาทิ

– เทคนิคการให้ความรู้

– Cases discussion of tip and trick education

– Strategic and helping people with diabetes change

– การดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อ้วน

—————————

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

  • -
212679

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility