แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวพาดหัว – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
img_0232-copy

รพ.ราชวิถี โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566

 

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566” โดยมี นางจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเป็นสถาบันแรกของประเทศไทย โดยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์และโรงพยาบาลราชวิถี ในการเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์และการพยาบาล เป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศัยกภาพของพยาบาลปริศัลยกรรมหรือพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดตามสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา ส่งผลให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย รวมทั้งเกิดประสิทธิผลที่ดี และเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายพยาบาลปริศัลยกรรมทั่วประเทศ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน เป็นพยาบาลปริศัลยกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนทั่วทุกเขตบริการสุขภาพ โดยจะฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 4 เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

img_0232-copy

img_0249

img_0260

img_0273

untitled-1

untitled-2

Print

Please follow and like us:

  • -
2-1

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สาขาไต ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไต ในเขตสุขภาพที่ 8”

 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สาขาไต , Service Plan สาขาไต ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดโครงการ “ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไต ในเขตสุขภาพที่ 8” นำโดย ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ เลขา Service Plan สาขาไต กรมการแพทย์, นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ประธาน Service Plan สาขาไต กระทรวงสาธารณสุข, นพ.วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย , ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ เลขาธิการการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, นอ.หญิง พญ.วรวรรณ ลิมชัยปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม, พว.สุชาดา บุญแก้ว นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และ พว.วราพร เวียงนนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี ในการร่วมรับฟังสถานการณ์และปัญหาการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำเสริมพลังงานโรคไตให้หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 8 รวมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการ CAPD Clinic, CKD Clinic, CKD Peritoneal dialysis: PD และ hemodialysis Unit เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคไต ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพการรักษาที่ไร้รอยต่อ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

untitled-2

Print

Please follow and like us:

  • -
line_album_222023_%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%92_9

รพ.ราชวิถี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 79

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์, นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 79 “Smart city and Innovation Healthcare Quality” โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ เรื่อง Urban Health Resilience, Thailand Quality Award : TQA และ Telemedicine ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

Print

Please follow and like us:

  • -
congratulation-tanet

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบจำนวน 100 ราย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบจำนวน 100 ราย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี

—————————

โดยมี นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ , ผศ.(พิเศษ) พญ.อรัญญา ยันตพันธ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัด ทีมวิสัญญี หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 100 ราย และจากหน่วยอื่นๆ ในโรงพยาบาลราชวิถี จำนวนรวมกว่า 300 ราย ดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางผู้บริหาร โดยใช้งบประมาณในโครงการ “70 ปีราชวิถี มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จากการสมทบทุนบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเข้ามูลนิธิฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง และเพิ่มการเข้าถึงการผ่าตัดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยเหลือคนไข้มะเร็งในระบบปัสสาวะที่มีความซับซ้อนจนปลอดภัย ส่งผลให้ฟื้นตัวกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับบริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ได้แก่ โรคมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งไต

—————————

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถนัดหมายขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 7 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี

และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสต่อไป

—————————

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

congratulation

14

Please follow and like us:

  • -
017

รพ.ราชวิถี โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมการให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service minded for Service Excellence)

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตรอบรมการให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service minded for Service Excellence) โดยมี นายสุรพงษ์ จันทร์ใย หัวหน้างานอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวดำเนินการจัดโดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่ถูกต้อง มีทักษะการให้บริการอย่างเป็นระบบที่เป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการที่มีคุณภาพ ลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ อีกทั้ง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี ข้อที่ 2 ในด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและสมคุณค่า (Medical Service Excellence) ด้วย โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ระหว่างวันที่ 30 และ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

ชมภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1la5aVJDnWw-lFRwDSoY7pqOX_8qQQG28?usp=share_link

—————————

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility