Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
website3

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยนางวรรณภา พฤกษะวัน รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ , คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการพยาบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม ของทุกปี” ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีสมาคมศิษย์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 ตุลาคม 2564

website2

website4

website5

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4

Please follow and like us:

  • -
307222

บริษัท ไฟร์ร็อค จำกัด มอบเงินบริจาค 500,000 บาท ให้กับ รพ.ราชวิถี สู้ภัยโควิด-19

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากบริษัท ไฟร์ร็อค จำกัด เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลราชวิถีในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 ตุลาคม 2564

307222

Please follow and like us:

  • -

  • -
website

  • -
website1

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 – 13 ครั้งที่ 3

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 – 13 ครั้งที่ 3 โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD), กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ World Diabetes Foundation (WDF) สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานฯ  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar Online จำนวน 700 คน

website2

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพของประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิก NCDs ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิต โครงการเน้นการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ผู้จัดการกรณี) เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักโภชนาการ และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลดการส่งต่อโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

website3

website4

7-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

Please follow and like us:

Accessibility