แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

บริการผู้ป่วยใน – โรงพยาบาลราชวิถี

บริการผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยที่ประสงค์จะจองห้องพิเศษ

 

1. ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์....คลิก
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 354 8108 ต่อ 3037

 

2. จองห้องล่วงหน้าหรือจองได้ในวันที่ไปพบแพทย์ตามวัน เวลา ดังนี้

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ 
  เวลา 08.00 – 16.00 น.
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  เวลา 16.00 – 20.00 น.
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร
 • วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เวลา 08.00 – 20.00 น.
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร

1. ใบนัดนอนโรงพยาบาล
2. บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี
3. ชื่อ – นามสกุล แพทย์ผู้รักษา
4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

บัตรทอง
สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน

 

บัตรประกันสังคม
สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน

อัตราค่าห้อง
หอผู้ป่วย พิเศษรวม
(2 เตียง)
พิเศษรวม
(4 เตียง)
พิเศษรวม
(5 เตียง)
VIP
SUPER VIP A B
นรีเวช 600 3,300 2,800 2,300
ศัลยกรรม 600 3,300 2,800 2,300
ออร์โธปิดิกส์ 600 3,300 2,800 2,300
โสต ศอ นาสิก 3,300 2,800 2,300
อายุรกรรม 1,300 3,300 2,300
จักษุ 900 600 (เฉพาะผู้หญิง) 2,300

 

ห้องพิเศษ VIP ญาติเฝ้าได้ 1 คน (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ห้องพิเศษรวมญาติเฝ้าไม่ได้ ยกเว้นห้องพิเศษรวมอายุรกรรม

 

 • ห้องพิเศษ SUPER VIP เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น,  โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ,
  ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะอาหาร
 • ห้องพิเศษ VIP (A)   เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น,  โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ,
  ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะอาหาร
 • ห้องพิเศษ VIP (B)   เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น,  โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ,
  ตู้เสื้อผ้า (เฉพาะผู้ป่วยหอจักษุ ไม่มีตู้เสื้อผ้า)
ประเภทห้อง ชำระส่วนเกินเพิ่ม
พิเศษรวมอายุรกรรม (4 เตียง) 150 บาท/วัน
พิเศษรวมจักษุ (2 เตียง) ไม่เสียส่วนเกิน
SUPER VIP 1,150 บาท/วัน
VIP (A) 900 บาท/วัน
VIP (B) 650 บาท/วัน

 

    ตึกสิรินธร

 • ชั้น 3 ICU ศัลยกรรมทั่วไป , ICU ศัลยกรรมประสาท-สมอง
 • ชั้น 4 สามัญจักษุชาย-หญิง , พิเศษรวมจักษุหญิง , พิเศษ VIP จักษุ ก-ข , สามัญรังสีรักษาชาย-หญิง ,
  พิเศษรวมรังสีรักษาชาย-หญิง , พิเศษ VIP รังสีรักษา
 • ชั้น 5 สามัญสูติกรรม 5 ก , พิเศษ VIP สูติกรรม 5 ก
 • ชั้น 6 สามัญอายุรกรรม 6ก-6ข , พิเศษรวมสูติกรรม 6ข , พิเศษ VIP สูติกรรม 6ก
 • ชั้น 7 สามัญนรีเวช , พิเศษรวมนรีเวช 7ข , พิเศษ VIP 7ก , หอผู้ป่วยประกันสังคม
 • ชั้น 8 สามัญศัลยกรรมชาย-หญิง , พิเศษรวมศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ (กระดูก) 8ข , พิเศษ VIP 8ก
 • ชั้น 9 สามัญโสต ศอ นาสิกชาย-หญิง , สามัญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะชาย-หญิง ,
  พิเศษ VIP ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ , พิเศษ VIP 9ก
 • ชั้น 10 สามัญออร์โธปิดิกส์ (กระดูก) ชาย-หญิง , พิเศษ VIP 10ก , พิเศษ VIP 10ข

     ตึกอายุรกรรม

 • ชั้น 1 ICU อายุรกรรม
 • ชั้น 2 สามัญอายุรกรรมหญิง , พิเศษ VIP อายุรกรรม
 • ชั้น 3 สามัญอายุรกรรมหญิง , พิเศษรวมอายุรกรรม , พิเศษ VIP อายุรกรรม

     ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ห้องสังเกตอาการ
 • ชั้น 2 ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) ชาย-หญิง
 • ชั้น 3 สามัญศัลยกรรมประสาท-สมอง ชาย-หญิง , อุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินสามัญ

     ตึกสะอาด ศิริพัฒน์

 • ชั้น 2 ICU ศัลยกรรมหัวใจ
 • ชั้น 3 สามัญศัลยกรรมหัวใจชาย-หญิง , ICU เด็กศัลยกรรมหัวใจ
 • ชั้น 4 พิเศษ VIP ศัลยกรรมหัวใจ

 ผู้ป่วยสามัญ เวลา 12.00 – 18.00 น.

 ผู้ป่วยห้องพิเศษ เวลา 10.00 – 20.00 น.

 ผู้ป่วยหนัก ICU, CCU เวลา 11.00 – 12.00 น. และ เวลา 17.00 – 18.00 น.


ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility