การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5077 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหาความผิดปกติของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารส่วนต้นผ่านทางจมูก จำนวน 1 ชุด 1,600,000.-
ดาวน์โหลด
3 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5076 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมระบบบันทึกและติดตามข้อมูล จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.-
ดาวน์โหลด
3 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5075 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกหักบริเวณใบหน้า กระดูกขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,040,000.-
ดาวน์โหลด
2 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2566 16 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5074 ประกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,156,865.43
ดาวน์โหลด
2 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5073 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับระบบแพทย์ผู้ป่วยใน CPOE และสำหรับงานบริการ จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,806,000.-
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5072 ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน สำหรับสนับสนุนงานบริการ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 780,000.-
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5071 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารพร้อมติดตั้งห้องตรวจผู้มีบุตรยากและห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.-
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2566 8 ก.พ. 2566 10 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5070 ประกวดราคาซื้อวัสดุจี้ตัดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง และวัสดุจี้ห้ามเลือด จำนวน 6 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,712,390.00
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2566 16 ก.พ. 2566 16 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5069 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 600 ลบ.ม. ต่อวัน โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จำนวน 1 โครงการ 27,000,000.-
ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2566 16 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5068 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหนีบเส้นเลือด และผูกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,729,658.00
ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2566 13 ก.พ. 2566 8 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5067 ประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือด จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,581,485.00
ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2566 15 ก.พ. 2566 14 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5066 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบคิวตรวจรักษา (RJ CONNECT) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,700,000.-
ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2566 3 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5065 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ (Auto CPR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.-
ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2566 2 ก.พ. 2566 3 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5064 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 3 ไก จำนวน 30 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.-
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2566 2 ก.พ. 2566 27 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5063 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบคิว (RJ CONNECT) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,650,000.-
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 1 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5062 จัดซื้อชุดเครื่องมือกรอกระดูกเบ้าตาด้วยความเร็วสูง (Electric High Speed Drill) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,200,000.-
ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566 31 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5061 ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital Signs Simulator) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 550,000.-
ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2566 26 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5060 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700,000.-
ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2566 26 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5059 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (-80 องศาเซลเซียส) ความจุไม่ต่ำกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000.-
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5058 จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด อาคารสิรินธร ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,000,000
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2566 2 ก.พ. 2566 3 ก.พ. 2566 3 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 198
Records 1 to 20 of 3941