การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5203 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล Polyglactin 910 (Multi – absorable – Synthetic) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,908,039.50
ดาวน์โหลด
9 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 20 ก.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5202 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,139,660.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5201 ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บปิดลำไส้และตัดต่อสำไส้แบบวงกลมและโค้ง จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,801,735.00
ดาวน์โหลด
8 มิ.ย. 2566 23 มิ.ย. 2566 13 ก.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5200 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,813,957.00
ดาวน์โหลด
8 มิ.ย. 2566 23 มิ.ย. 2566 13 ก.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5199 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาบัญชี จ(๒) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 215,158,520.00
ดาวน์โหลด
1 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5198 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,206,150
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5197 สอบราคาซื้อจัดซื้อตู้จัดเก็บและควบคุมความชื้นสำหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารมาตรฐานสูง (High Standard for Endoscope Storage and Drying System) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 10,000,000.-
ดาวน์โหลด
1 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5196 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.-
ดาวน์โหลด
1 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566 14 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5195 จัดซื้อน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 185 แพ็ค โดยวิธีคัดเลือก 2,331,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2566 10 เม.ย. 2566 11 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5194 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า ชนิดเคลื่อนย้ายด้วยล้อสำหรับศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,300,000.-
ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2566 9 มิ.ย. 2566 13 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5193 ประกวดราคาซื้อระบบ server เก็บภาพและสำรองข้อมูลภาพถ่ายและสแกนจอประสาทตา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 655,770.90
ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2566 8 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5192 ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการสำหรับบ่มเพาะเชื้อชนิด Anaerobic จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,100,000.-
ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2566 6 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5191 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.-
ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2566 6 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5190 จัดซื้อคาสเซ็ตบรรจุไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,809,200.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5189 ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดควบคุมด้วยไฟฟ้าแบบหลายการควบคุมและนอนรอคลอด จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000.-
ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 2 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5188 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ 3 pieces จำนวน 2,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4,000,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2566 1 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5187 ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฮโดรลิค จำนวน 5 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.-
ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5186 ประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ single piece lens จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,400,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5185 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยากำพร้าและยาต้านพิษ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,591,200.00
ดาวน์โหลด
9 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5184 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาวัณโรค (TB) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,589,460.00
ดาวน์โหลด
9 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 204
Records 1 to 20 of 4065