การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5147 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,704,000.-
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2566 18 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5146 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,905,000.00
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5145 ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุภายในห้องล้าง 350 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.-
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566 3 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5144 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิด Flat Panel กำลังไม่น้อยกว่า 25 kw จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,000,000.-
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2566 11 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5143 ประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะ (SUCTION TUBE) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2566 21 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5142 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207,568,319.00
ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5141 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,000,000.-
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5140 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โครโมโซม (Chromosome Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,950,000.-
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5139 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการวัคซีน (Vaccine) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,697,095.00
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5138 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,862,640.00
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5137 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,160,000.00
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566 3 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5136 ประกวดราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่มแบบ 2 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง 750,000.-
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5135 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ. 2,518,820.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5134 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 815,359,130.22
ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5133 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดบล็อกพาราฟิน ชนิดมือหมุนอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.-
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 24 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5132 ซื้ออุปกรณ์ และวัสดุการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ Thailand Emergency Medical Team (EMT) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,650,000.-
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5131 จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 642,000.00
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2566 17 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5130 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมระบบบันทึกและติดตามข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,500,000.-
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2566 24 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5129 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพร้อมด้วยระบบจัดเก็บและวัดผลข้อมูลทางการแพทย์ดิจิตอล ศูนย์โรคหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,000,000.-
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2566 24 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5128 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,700,000.-
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2566 17 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 201
Records 1 to 20 of 4009