การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5493 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,760,000.-
ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2567 30 เม.ย. 2567 2 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5492 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการวัคซีน (vaccine) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,569,000.00
ดาวน์โหลด
5 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5491 ประกวดราคาซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว จำนวน ๒ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,860,000.-
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2567 1 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5490 ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,735,040.-
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2567 1 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5489 จัดซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป ชนิดไอน้ำ แบบอ่านผลเร็ว จำนวน ๒๕๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 2,810,000.00
ดาวน์โหลด
9 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2567 19 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5488 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,256,100.00
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5487 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดและเครื่องดูดควันขณะจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,800,000
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2567 25 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5486 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ จำนวน 800 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,000,000.-
ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2567 3 พ.ค. 2567 8 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5485 ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบแบบ 2 หัววัด (dual detector/head SPECT) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,000,000.-
ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2567 25 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5484 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปแบบดิจิทัล (Digital Fluoroscopy) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,000,000.-
ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2567 25 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5483 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,204,365.00
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5482 ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต และชุดบรรจุเกล็ดเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,793,500.00
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5481 ประกวดราคาซื้อชุดถุงเจาะเก็บโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,058,500.00
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5480 ประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสี สารเภสัชรังสี และสารประกอบทางยาสำเร็จรูป จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 856,695.50
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5479 ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบอัลตร้าซาวน์ชนิดสแกนภาพแบบรัศมีวงกลม โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000,000.-
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5478 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์มีดผ่าตัดขอบกระจกตา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,191,000.00
ดาวน์โหลด
9 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 9 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5477 ประกวดราคาซื้อชุดผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง (C-SECTION SET) จำนวน 2,600 PACK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,336,880.00
ดาวน์โหลด
9 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 9 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5476 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมให้ภาพรายละเอียดสูง ขนาดไม่เกิน 5.0 มม. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,600,000.-
ดาวน์โหลด
9 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5475 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,440,000.-
ดาวน์โหลด
5 เม.ย. 2567 19 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5474 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงระบบอัตโนมัติ พร้อมเครื่องผลิตไอน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 ลิตร โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000,000.-
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 217
Records 1 to 20 of 4331