การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5346 ประกวดราคาซื้อเครื่องเคาะปอดด้วยคลื่นเสียง (Acoustic Airway Clearance Therapy Device) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 650,000.-
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2566 19 ธ.ค. 2566 20 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5345 ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการสำหรับบ่มเพาะเชื้อชนิด Anaerobic จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,100,000.-
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2566 19 ธ.ค. 2566 21 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5344 ซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% ขนาด 340 กรัม จำนวน 1,008 กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก 856,800
ดาวน์โหลด
20 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5341 ประกวดราคาซื้อชุดให้อาหารทางสายให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,365,000.00
ดาวน์โหลด
6 ธ.ค. 2566 18 ธ.ค. 2566 20 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5340 ซื้อยา Imatinib ๑๐๐ mg. film-coated tablet บรรจุกล่องละ ๖๐ เม็ด จำนวน ๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,660,920.00
ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5339 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง (Cryostat) ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,600,000.-
ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2566 14 ธ.ค. 2566 18 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5338 ซื้อยา Levetiracetam ๑๐๐ mg./ml. oral solution บรรจุกล่องละ ๑ bottle จำนวน ๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,797,600.00
ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5337 ซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg + Metformin hydrochloride ๑๐๐๐ mg film-coated tablet บรรจุกล่องละ ๖๐ เม็ด จำนวน ๔,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,892,040.00
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5334 ซื้อยา Alogliptin Benzoate ๒๕ mg. + Pioglitazone HCL ๓๐ mg. tablet บรรจุกล่องละ ๒๘ เม็ด จำนวน ๓,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,445,400.00
ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5333 จัดซื้อแผ่นตรวจหาค่าก๊าซในเลือด (CG8+, Cartridge ) จำนวน 154 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 1,039,500.00
ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2566 24 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5332 จัดซื้อสายสวนเข้าหลอดเลือดดำสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 4,311,030
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5331 ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทไข่อนามัย จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,110,142.-
ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2566 7 ธ.ค. 2566 8 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5330 ซื้อยา Leuprorelin ๑๑.๒๕ mg. for injection บรรจุกล่องละ ๑ ขวด จำนวน ๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,429,800.00
ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5329 ซื้อยา Osimertinib ๘๐ mg. film - coated tablet บรรจุกล่องละ ๓๐ เม็ด จำนวน ๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะจาะจง 7,984,340.00
ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5328 ซื้อยา Tacrolimus จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,535,950.00
ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5327 ประกวดราคาซื้อตู้เก็บ-จ่ายยาอัตโนมัติ (Med-Station) จำนวน 5 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,250,000.-
ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2566 8 ธ.ค. 2566 13 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5326 ซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg. capsule บรรจุกล่องละ ๕๖ capsule จำนวน ๙,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,667,000.00
ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5325 ซื้อยา Ciclosporin ๒๕ mg. soft gelatin capsule บรรจุกล่องละ ๕๐ capsule จำนวน ๕,๙๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,007,430.00
ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5324 ประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2566 28 พ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5323 ซื้อยา Pregabalin ๒๕ mg. capsule บรรจุกล่องละ ๕๖ capsule จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,659,784.00
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 210
Records 1 to 20 of 4189