ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์*เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์*เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี*ผู้ช่วยทันตแพทย์**

Accessibility