บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website

แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง “โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” สำหรับประชาชน

แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง “โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” สำหรับประชาชน http://rajavithi.emergencymed.net/corona หมายเหตุ : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป

Read More
s__55255209

รพ.ราชวิถี ร่วมกับ รพ.สุรินทร์ จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบริการสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ จัดประชุมวิชาการในโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบริการสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน โดยมีทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลสุรินทร์ได้วางรากฐานในการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอกให้มีความเข้มแข็ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ามารับริการการรักษาและผ่าตัดได้อย่างครบวงจร

Read More
164724

ผอ.รพ.ราชวิถี รับมอบรถเข็นผู้ป่วยจาก บริษัท ที.เอ็น.เอส.คอร์ปปอเรชั่น จำกัด

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบรถเข็นผู้ป่วย (เปลนั่ง) จำนวน 5 คัน จากบริษัท ที.เอ็น.เอส.คอร์ปปอเรชั่น จำกัด โดย คุณธนิตศักดิ์ ปัญจอนันต์ยศ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

Read More

Link

Accessibility