บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

s__22724626

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561

Read More
untitled-1

แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี

ประชาสัมพันธ์ “แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี” วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 06.45 – 08.15 น. โดยจะเป็นการเดินขบวนบนทางเท้าเริ่มจากโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเข้าสู่โรงพยาบาลราชวิถีตามเส้นทางที่กำหนด (3 ขบวน) ซึ่งในระหว่างเดินขบวนจะมีการข้ามถนนเป็นบางช่วงอาจทำให้การจราจรล่าช้าลงบ้าง โดยได้ประสานงานกับ สน.พญาไท เพื่อจัดการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Read More
33197

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
dsc_4853

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety”

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐น. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety” ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
38759333_952735791564638_7788458879561498624_o

ร่วมทำบุญกับรพ.ราชวิถีในเดือนแห่งวันแม่ กับโครงการเทศน์มหาชาติ

ร่วมทำบุญกับรพ.ราชวิถีในเดือนแห่งวันแม่ กับโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ———————- รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ

Read More
ce2ae78087f00f9971be4a634f0458f1c_12458450_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%97_0005

นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1 st DMS AMS ASEAN Medical Conference

นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1 st DMS AMS ASEAN Medical Conference “ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาอย่างง่าย” จัดโดยกรมการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์ สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผอ.สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เดอะสุโกศล เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยมีนักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยและสมาคมจากประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก ในสาขาโรคตา สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสาขาผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม

Read More
31592

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโครงการ วันรักตับโรค ครั้งที่ 2

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโครงการ วันรักตับโรค ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล เป็นผู้กล่าวรายงานเวลา9.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี  (งานโรคทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรศาสตร์) นายแพทย์กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการตลอดการประชุม

Read More
cats

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (Crrelated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences)

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (Crrelated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences) โดยมีนายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร เลขาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 13.30น.วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
dsc_3721

การอบรมเทคโนโลยี่เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ปี ๒๕๖๑ โรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นพ.สถิต นิรมิตมหาปัญญา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเทคโนโลยี่เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
123

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ”

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข. นายเเพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Read More
30567

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ เรื่อง Precongress Transurethral Enucleation of porstate gland :points of techingue

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ เรื่อง Precongress Transurethral Enucleation of porstate gland :points of techingue” โดยมีนายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ยูโรเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอำนวยการเก่า (หน้าอาคารEMS)ฯ โรงพยาบาลราชวิถีฯวันที่ 26กรกฏาคม 2561

Read More
dsc_3485

ครอบครัวเลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ครอบครัวเลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบโครงการศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและกองทุนผ่าตัดเปลี่ยนตับในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ

Read More
dsc_3470

คุณยุทธพงษ์-คุณรัศมี เลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

คุณยุทธพงษ์-คุณรัศมี  เลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ

Read More
s__18726919

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จัดอบรมในโครงการราชวิถีทำดี “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช”

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จัดอบรมในโครงการราชวิถีทำดี เรื่อง “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมณีเวช นายแพทย์นภดล นิงสานนท์ ที่มาให้ความรู้ในการสร้างสมดุลให้กับร่างกายพร้อมท่าการบริหารร่างกายอย่างง่ายๆ ตามแบบฉบับของมณีเวช ที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกวันเพื่อจัดสมดุลร่างกายให้พร้อมเผชิญกับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน โดยมีจิตอาสากลุ่มต่างๆ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

Read More
website

นพ.ทวี รัตนชูเอก ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ DEST 2018 ณ ประเทศไต้หวัน

นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ The 4th Annual Meeting of the Digestive Endoscopy Society of Taiwan in 2018 (DEST 2018) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561

Read More
website

นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ 6th The role of internist in cancer management symposium and workshops ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Tip and trick of laparoscopic approach in localized prostate cancer ในงานประชุมวิชาการ 6th The role of internist in cancer management symposium and workshops ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2561

Read More
website

ขอเชิญแพทย์,พยาบาลเข้าร่วมประชุม Pre-congress : Transurethral Enucleation of prostate gland : Points of technique

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ MIS Urology Rajavithi ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Pre-congress : Transurethral Enucleation of prostate gland : Points of technique วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมผ่าตัดทางกล้อง อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณช่อแก้ว / คุณธัญญชล งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 081 819 2189 , 02 354 8142

Read More
29451

นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง Emergency upper Gi Endoscopy Workshop

นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง Emergency upper Gi Endoscopy Workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2,3และแพทย์ผู้สนใจ โดยมีแพทย์หญิงกรรณิการ์ เลาหวิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 18 กรกฏาคม 2561เวลา 9.00น.ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า  (หน้าอาคาร Ems)โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
28648

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ได้กล้าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ได้กล้าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้เมื่อเวลา10.00น.พร้อมมีการมอบของที่ระลึกให้กับคณะที่มาดูงานและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติฯตอนบ่ายเดินทางมาดูหน้าการตามสถานที่ต่างๆตามหน่วยงานที่กำหนอดไว้

Read More
28437

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ TQM

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ TQM โดยมี ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกระจกชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11กรกฏาคม 2561

Read More
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-17-18

เชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาย่อย เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000พระคาถา 17-18 กค 61 นี้ ณ ลานหน้าห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจ ตึกสอาด โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 10.30 เป็นต้นไป

เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-269056-1 Promptpay ID – 0994000051484 หรือสแกน Qr Code Scb Promptpay ผ่านแอปพลิเคชั่น Scb banking plus

Read More
s__22659079

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้อง รพ.ราชวิถี จัดคาราวานการแพทย์เฉพาะทางสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้องโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดโครงการ “คาราวานการแพทย์เฉพาะทางสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับสุขภาพประชาชนในเขตบริการสุขภาพโดยการผ่าตัดทางกล้อง” โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี และแพทย์เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

Read More
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98

คุณสวาสดิ์ คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ และครอบครัวปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบทุนโครงการ “ศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”

คุณสวาสดิ์ คุณประพีร์ คุณภวดี คุณผวราภรณ์ คุณรัชนีวิภา คุณสุวดี คุณโอฬาร และคุณปรมพร ปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนโครงการ “ศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมกมล สินธวานนท์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

Read More
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98

คุณวิรัตน์ และคุณเดือนเพ็ญ โรจนารุณ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)” ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

คุณวิรัตน์ และคุณเดือนเพ็ญ โรจนารุณ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)” ให้กับโรงพยาบาลราชวิถีในโครงการ “ศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ต่อเนื่องจากกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลราชวิถีมินิมาราธอน 2018 โดยมีนายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

Read More
dsc_2215

คุณมณิสุดา เข็มเจริญ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน)

คุณมณิสุดา  เข็มเจริญ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เมื่อวันทีึ่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ

Read More
28078

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร10วัน)

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร10วัน)วันที่ 9-20 กรกฏาคม2561โดยมีคุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

Read More
img_4548

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยมีสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยใน CKD clinicและPalliative care จากเขตสุขภาพทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Read More
27679

นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิกฤติ โดยมีคุณจรูญ ปิดทะเหล็ก

นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิกฤติ โดยมีคุณจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 5 กรกฏาคม2561

Read More
27312

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001หลักสูตร IT AUDIT WORKSHOP มาตรฐาน ISO/IET

วันนี้เมื่อเวลา9.00 น นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001หลักสูตร IT AUDIT WORKSHOP มาตรฐาน ISO/IET โดยมีนางสาวกชพร น้ำค้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกิจกรรม ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯวันที่3กรกฏาคม2561

Read More
img_2885

รพ.ราชวิถี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท IBM

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ และนางสาวบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท IBM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Development transformational strategies that shift patient care from a hospital-based to personal-based approach through innovation and digital technology” ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

Read More
dsc_2119

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แพทย์ประจำบ้าน /แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ ๑

ณ ห้องประชุม EMS  ชั้น ๔ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.พุทธิพร เย็นบุตร หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ กล่าวรายงาน

Read More
website

แพทย์แนะอาการท้องผูก รู้ก่อน ป้องกันได้

แพทย์แนะอาการท้องผูก รู้ก่อน ป้องกันได้           โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์แนะผู้ที่มีอาการท้องผูกควรฝึกให้มีนิสัยการขับถ่ายที่ดี ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและรับประทานอาหาร ดื่มน้ำมากๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออนามัยที่ดี ลดเสี่ยงปัญหาสุขภาพ           นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ท้องผูกเป็นอาการที่พบได้บ่อย เมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหาร ทำให้ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้ตามปกติ โดยลักษณะอาการที่เป็นสัญญาณแจ้งเตือน คือ การถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่าปกติที่เคยเป็นอุจจาระมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง เป็นเม็ดเล็กๆ รู้สึกถ่ายอุจจาระไม่ออกหรือถ่ายได้ไม่สุด ถ่ายอุจจาระออกได้ยาก ต้องใช้แรงเบ่งมาก มีอาการเจ็บขณะถ่ายอุจจาระอีกทั้งอาจมีอาการท้องอืด ปวดท้อง หรือปวดเกร็งบริเวณหน้าท้องร่วมด้วย ผู้ที่มีอาการดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน อาการท้องผูกธรรมดาอาจพัฒนากลายเป็นท้องผูกเรื้อรังที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนบางอย่างได้ ได้แก่ โรคริดสีดวงทวาร การเกิดแผลแตกรอบๆทวารหนัก และอาจก่อให้เกิดอาการลำไส้อุดตันได้ดังนั้น หากพบความผิดปกติในการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยหาสาเหตุไม่ได้อีกทั้งมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลงผิดปกติ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด แม้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและรับประทานอาหารแล้ว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่อาจซ่อนความผิดปกติไว้           นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของอาการท้องผูกที่พบบ่อย ได้แก่ การอั้นอุจจาระ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณเส้นใยไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย (โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ) การรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาระงับปวด ยาลดกรด ยารักษาความดันโลหิตสูงบางชนิด ยาบำรุงที่มีธาตุเหล็ก ยาขับปัสสาวะ ดื่มน้ำน้อย มีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไป ปัญหาความเครียด ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตใจ อย่างไรก็ตามอาการท้องผูกสามารถรักษาได้หลายวิธี ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและรับประทานอาหารเช่น การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง โดยเฉพาะผัก ผลไม้และธัญพืช ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 8 – 10 แก้วต่อวัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ขับถ่ายให้เป็นเวลาในแต่ละวัน  และไม่ควรใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานาน หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยการใช้ยา สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด เช่น เส้นใยหรือไฟเบอร์มีสารที่มีคุณสมบัติในการดูดน้ำได้ดี อุจจาระจึงนิ่มและถ่ายออกได้ง่าย ยาระบายกลุ่มกระตุ้นช่วยกระตุ้นจังหวะการบีบตัวของลำไส้ให้ทำงานดีขึ้น ยาระบายกลุ่มออสโมซิสช่วยออกฤทธิ์ดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่มากขึ้น ทำให้อุจจาระไม่แห้งและแข็งจนถ่ายออกลำบาก ยาช่วยหล่อลื่นอุจจาระ ยาเหน็บและการสวนอุจจาระ เป็นต้น ทั้งนี้ควรดูแลรักษาสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีอนามัยที่ดีอยู่เสมอ ************************************************ – ขอขอบคุณ – 28 มิถุนายน

Read More
27-6-2561-15-44-44

ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดลำใส้ใหญ่และทวารหนักด้วย ERAS Program รุ่นที่ ๑

ช่่วงเช้า วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. ผศ.นพ.สมบูรณ์  ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดลำใส้ใหญ่และทวารหนักด้วย ERAS Program รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมห้องผ่าตัด ชั้น ๒ ตึกEMS

Read More
dsc_1915

ลูกหลานและญาติมิตร คุณวรนุช กิตติโสภากูร บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

Read More
dsc_1857

ช่วงเช้าของ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

ช่วงเช้าของ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กล่าวรายงาน  

Read More
25031

วันนี้เมื่อเวลา8.30 น.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ

วันนี้เมื่อเวลา8.30 น.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ โดยมีคุณลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 -22 มิถุนายน 2561

Read More
website

นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญไปบรรยาย “เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องผ่านหน้าท้องแบบบาดเจ็บน้อย ในมะเร็งต่อมลูกหมาก” ณ ประเทศสิงคโปร์

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องผ่านหน้าท้องแบบบาดเจ็บน้อย ในมะเร็งต่อมลูกหมาก (laparoscopic radical prostatectomy: tips and tricks) ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ในงานประชุม ประจำปีของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศสิงคโปร์ (Urofair 2018 : integrating scientific knowledge, technology and clinical urology)ณ โรงแรม Grand Hyatt ประเทศสิงคโปร์

Read More
website

ดร.จารุวรรณ หมั่นมี ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดร.จารุวรรณ หมั่นมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานวิจัยทางการแพทย์ ไปนำเสนอผลงาน เรื่อง  “Trends in Research, five year experiences in a tertiary referral hospital”  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 6th International Conference on Medical Informatics and Telemedicine ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Read More
s__90652677

บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด มอบถุงผ้าสำหรับผู้ป่วยจำนวน 300 ใบ

นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบถุงผ้า จำนวน 300 ใบ จากบริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วย ในโครงการ “รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2651 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคถุงผ้าสภาพดีให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยท่านอื่น สามารถบริจาคได้ที่ : กล่องรับบริจาคถุงผ้าบริเวณเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกสิรินธร หรือ กล่องรับบริจาคหน้าห้องยาต่างๆ หากท่านต้องการบริจาคเป็นจำนวนมากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 354 8108 ต่อ 2231

Read More
s__13942789

แจ้ง “ปิดถนน” บริเวณทางเดินระหว่างอาคารหอพัก 18 ชั้น ถึง หอพัก 6 ชั้น ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 มิถุนายน 2561

ด้วยบริษัทก่อสร้างจะดำเนินการรื้อถอนอุโมงค์ป้องกันวัสดุตกจากที่สูง และปรับปรุงถนน บริเวณทางเดินระหว่างอาคารหอพัก 18 ชั้น ถึง หอพัก 6 ชั้น ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้ง “ปิดถนน” บริเวณดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Read More
279593

รพ.ราชวิถี รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ด้วยผลงาน “พลิกโฉมระบบนัดและรับผลตรวจทางการแพทย์ด้วย IT”

แพทย์หญิงอารยา บุญยะลีพรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ , นายแพทย์ธฤต แตระกุล นายแพทย์ชำนาญการ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และนายวัตสร สพานใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ด้วยผลงาน “พลิกโฉมระบบนัดและรับผลตรวจทางการแพทย์ด้วย IT” ในงานประกวดนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หัวข้อ “ICT Innovations for eHealth” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรน เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

Read More
img_3326

รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 4th MIS-UR “MIS Urology One ASEAN”

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 4th MIS-UR เรื่อง MIS Urology One ASEAN โดยมี นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภายในงานมีการสาธิตการผ่าตัด และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งการผ่าตัดส่องกล้อง และผ่าตัดทางกล้องในศัลยศาสตร์ยูโร ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 PIC BY : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
24844

วันนี้เวลา9.00น.คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

วันนี้เวลา9.00น.คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมีคุณสุวารีวรรณ พยาบาลหอผู้ป่วยรังสีรักษาเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18มิถุนายน2561

Read More
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-copy

ประกาศแจ้ง เรื่องปิดทางเข้า-ออกด้านถนนราชวิถี ตั้งแต่ ๑ ก.ค. – ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลราชวิถีประกาศแจ้ง ปิดทางเข้า-ออกด้านถนนราชวิถี มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลราชวิถีจะดำเนินการปรับพื้นที่ บริเวณทางเข้า – ออกประตู ด้านถนนราชวิถีและบริเวณบ่อปลา ชั้น ๑ ตึก สิรินธร ทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่บริเวณทางเข้า-ออก ด้านถนนราชวิถีได้ ซึ่งท่านสามารถใช้ทางเข้า -ออก ด้านหน้าโรงพยาบาล ซอยราชวิถี๑๓ (ด้านหน้าตึกอุบัติเหตุและฉุุกเฉิน) และสามารถขึ้นลานจอดรถได้ที่ฝั่งซอยโยธี ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

Read More
dsc_1609

ช่วงเช้าของวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะ “การขอรับการตรวจประเมิน LA ครั้งที่ ๖”

ช่วงเช้าของวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะ “การขอรับการตรวจประเมิน LA ครั้งที่ ๖ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ” ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
img_2660

คุณเสริมศรี ภู่จินดา บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Read More
24258

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการตามล่าหา นวัตกร ดาวรุ่งดวงใหม่ (Innovator Award)

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการตามล่าหา นวัตกร ดาวรุ่งดวงใหม่ (Innovator Award) Theme ว่าที่นวัตกรหนุ่ม-สาวไฟแรงรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 14 มิถุนายน2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลราชวิถี  

Read More
s__12828695

บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด มอบตุ๊กตาคุณช้างจับมือลดอาการเกร็งสำหรับผู้ป่วย รพ.ราชวิถี

บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด มอบตุ๊กตาคุณช้างจับมือลดอาการเกร็งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 400 ตัว พร้อมถุงกำลังใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยมี คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับผู้ป่วยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Read More
%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-ver2

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับโครงการ เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 นี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และสดับพระธรรมเทศน์มหาชาติ เวชสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา กับโครงการ เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมพิบูลสงครามชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ท่านสามารถร่วมทำบุญกับโครงการเทศน์มหาชาติ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-269056-1 และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในโครงการเทศน์มหาชาติ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โทร 02 354 7997 – 9 ต่อ 101 ,109, 121 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

Read More
%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92_0010

รพ.ราชวิถี ซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟตามหน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หอผู้ป่วยจักษุ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (หญิง) และงานจุลชีววิทยา เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Read More
dsc_1465

ช่วงเช้าของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี ๒๕๖

  ช่วงเช้าของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี ศ.คลิกนิก นพ.วีระศักดิ์์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี่ กล่าวรายงาน  

Read More
%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a567%e0%b8%9b%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90

รพ.ราชวิถี จัดคอนเสิร์ตการกุศล “67 ปีที่รอ กลับบ้าน…สืบสานปณิธานพ่อ”

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล “67 ปีที่รอ กลับบ้าน…สืบสานปณิธานพ่อ” ภายใต้โครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีศิลปินที่มาร่วมขับร้อง ได้แก่ เบิร์ดกับฮาร์ท , ตุ๊ก วิยะดา , โก้ Mr.Saxman , พลพล , อ๊อด คีรีบูน , ชมพู ฟรุ๊ตตี้ , ไท ธนาวุฒิ , อี๊ด วงฟลาย , อู๋ ธรรพ์ณธร และบรรเลงเพลงโดย Kasetsart Wind Symphony จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมงาน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051- 2- 69056- 1 หรือ สอบถามโทร 02–3547997 – 9 หรือ http://www.rajavithihospitalfoundation.org มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์ กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้โอกาสชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษาให้มีโอกาสได้ไปต่อ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

Read More
22068

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีรำลึก 107ปีชาตกาลศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีรำลึก 107ปีชาตกาลศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว โดยมีคุณกัลยา ธรรมคุณ นายกสมาคมศิษย์ วพบ.กรุงเทพเป็นผู้กล่าวรายงาน เวลา9.30น. มีการเสวนา  เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยจากประวัติชีวิตคุณหมอเสม โดย ศ.นพ.พันพิษณ์ุ สาครพันธ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศัลยกรรมหัวใจ เล่าถึงเรื่องราวต่างในอดีตที่มีมา ณ ห้องประชุมชั้น12(ห้องกระจก)อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี

Read More
123

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี ๒๕๖๑

➡ ตารางกำหนดการ 61 ➡ เอกสารประชุมวิชาการ ➡ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 61 แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี

Read More
dsc_0053

เมื่อเวลา๐๙.๐๐น. นพ.สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรา

เมื่อเวลา๐๙.๐๐น.  นพ.สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรา ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

การต้อนรับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าศึกษาดูงาน ระบบ QueQ Application

วันนี้ (28 พ.ค.61) นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล นายแพทย์บรรจบ อริยะบุญศิริ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางเข้าดูระบบจัดการคิวอัจฉริยะ (QueQ Application) ณ แผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7_%e0%b9%91%e0%b9%98

รพ.ราชวิถี เปิดตัว “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ” บริการพิเศษสำหรับผู้สูงวัย

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เผยสังคมไทยต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ โดยพบโรคจากความเสื่อมของร่างกายสูง พร้อมหนุนคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุให้การรักษาและดูแลแบบองค์รวม นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลพบว่าในปี 2568 จะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทำให้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมักพบโรคประจำตัว อย่างน้อย 1 โรค และประสบปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ทางสังคม ทำให้ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ต้องรับบริการด้านสุขภาพ ปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุมักจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ 1.โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน 2.โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด 3.โรคข้อต่อเสื่อมและโรคกระดูกพรุน 4.โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองและระบบประสาท เช่น ภาวะสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน 5.โรคที่เกี่ยวกับปัญหาทางจิตเวช เช่น ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และ 6.โรคติดเชื้อ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่หน่วยงานสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางสังคมและสุขภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต โดยผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ เท่าเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีผู้สูงอายุมารับบริการเป็นจำนวนมากทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งในปี 2558 – 2560 แผนกผู้ป่วยนอกมีผู้สูงอายุมาใช้บริการมากกว่า 3 แสนรายต่อปี สำหรับแผนกผู้ป่วยในมีผู้สูงอายุมาใช้บริการกว่า 1 หมื่นรายต่อปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งสองแผนก โรงพยาบาลราชวิถีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้ง “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อให้บริการรักษาและดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการให้บริการผู้สูงอายุตั้งแต่   60 ปีขึ้นไป ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะสมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน ตลอดจนผู้สูงอายุที่ป่วยและทานยามากกว่า 4 ชนิดขึ้นไป สำหรับคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
21196

วันนี้เวลา9.00น คุณอัจฉรา อักษรวิทย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสื่อสารความคิดเห็นจากภาคประชาชนแก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

วันนี้เวลา9.00น คุณอัจฉรา อักษรวิทย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสื่อสารความคิดเห็นจากภาคประชาชนแก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายอธิป สัตยาอภิธาน ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
website

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ management of posterior urethral stricture และ สาธิตการผ่าตัด PCNL ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ management of posterior urethral stricture และ สาธิตการผ่าตัด PCNL ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ในงานประชุม second scientific conference of Lao urologic association (LUA) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read More
website

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ” การผ่าตัดส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมากแบบทั้งต่อม” ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ การผ่าตัดส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมากแบบทั้งต่อม (transurethral anatomical enucleation of prostate : TUAEP) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ในงานประชุม second scientific conference of Lao urologic association (LUA) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read More
dsc_9772

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ” การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช”

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ” การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น๒ ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__9904133

รพ.ราชวิถี ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลราชวิถีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกไม่โกง ร่วมสร้างสังคมดี “โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่รับของกำนัล” ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Read More
s__9707523

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานด้านอัคคีภัย กฎหมายและมาตรฐานการตรวจสอบ (Safety Day) ครั้งที่ 1”

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรม “ความรู้พื้นฐานด้านอัคคีภัย กฎหมายและมาตรฐานการตรวจสอบ (Safety Day) ครั้งที่ 1” เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้ โดย อาจารย์บุษกร แสนสุข วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย ณ พิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Read More
s__9502768

การเสวนา “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8” ณ รพ.ราชวิถี

นางสาวบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานเสวนา “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8” ในโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย ของ บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ เสริมสร้างกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีแพทย์หญิงสิริมา เอื้อศรีธนากร และ แพทย์หญิงกุลธิดา มณีนิล จากโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมการเสวนาด้วย นอกจากนี้ยังมีการแจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งให้กับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษา สำหรับการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ : https://th-th.facebook.com/survivorplanner/

Read More
img_7658

เมื่อเวลา๙.๐๐น.นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิด ชมรมคอลโปสโคปี และพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา๙.๐๐น.นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิด ชมรมคอลโปสโคปี และพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ งานมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมโยธีชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
20585

เมื่อเวลา9.00น.ของวันนี้ คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล

เมื่อเวลา9.00น.ของวันนี้ คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล โดยมีคุณวรรณภา พฤกษะวัน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น11

Read More
asean-18-05-2561_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%91%e0%b9%98_0005

อธิบดีกรมการแพทย์เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติการผ่าตัดทางกล้อง ณ รพ.ราชวิถี

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ การผ่าตัดทางกล้อง ASEAN Laparoscopic Colorectal Conference 2018 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดทางกล้อง โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Read More
18-5-2561-9-22-18

จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ รู้ยัง!! มีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ใกล้บ้านแล้วนะ

🙂 จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 😛 รู้ยัง!! มีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ใกล้บ้านแล้วนะ  

Read More
20068

วันนี้เมื่อเวลา8.00น คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิณสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล

วันนี้เมื่อเวลา8.00น คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิณสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล วันที่ 16-17พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมพญาไท

Read More
s__8101915

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมสรุปผลการนิเทศเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ณ รพ.ราชวิถี

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมสรุปผลการนิเทศเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

Read More
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขานรีเวช จัดโครงการการประชุมวิชาการประจำปี

🌐 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขานรีเวช ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการ ประจำปีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เรื่อง “4th RGE Gynecologic Endoscopy congress in ASEAN” 🌐 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชให้กว้างขวาง ภายใต้ความถูกต้อง และปลอดภัยต่อผู้ป่วย 🌐 การอบรมนี้จะจัดขึ้น วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 🌐 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__8077383

รพ.ราชวิถี จัดงานเนื่องในวันพยาบาลสากล

นางสาวบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกการพยาบาลสมัยใหม่ และกระตุ้นเตือนให้พยาบาลเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักในเรื่องของสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วม อาทิ การวัดความดันลูกตา การให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการตรวจน้ำตาลในเลือด ณ OPD ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำหรับคำขวัญเนื่องในวันพยาบาลสากล (12 พฤษภาคม ของทุกปี) คือ “Nurse A Voice to Lead – Health is a Human right … พยาบาล เสียงแห่งพลัง – สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน”

Read More
s__8077322

รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมเข้านิเทศงานแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร ณ รพ.ราชวิถี

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมเข้านิเทศงานแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

Read More
19342

วันนี้เมื่อเวลา8.30 น .คุณบุญหนัก ศรีเกษม รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันพยาบาลสากล

วันนี้เมื่อเวลา8.30 น .คุณบุญหนัก ศรีเกษม รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันพยาบาลสากล โดยมี คุณวรรณภา พฤกษะวัน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในเป็นผู้อ่านรายงาน

Read More
19044

วันนี้เมื่อเวลา 10 น.มีพิธีแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

วันนี้เมื่อเวลา 10 น.มีพิธีแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีได้กล่าวถึงการสร้างอาคารศูนย์การแพทย์และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวถึงการวินิจฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร นางสาวบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวถึงการรับส่งต่อผู้ป่วยส่องกล้องจากโรงพยาบาลทั่วประเทศและด้านการพยาบาล คุณกัลยา ธรรมคุณ นายกสมคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กล่าวถึง วัตถุประสงค์และกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ( ห้องกระจก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
18226

เช้าวันนี้เมื่อเวลา8.30นาที คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล ด้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เช้าวันนี้เมื่อเวลา8.30นาที คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล ด้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีคุณอัจฉรา สัตยวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลอายุรกรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปาริชาติ วันที่ 3-4พฤษภาคม 2561

Read More
31949941_878187792352772_4779736960459603968_n

เดิน-วิ่ง การกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน “Charity Rajavithi Mini Marathon 2018”

นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ และ นางสาวบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมโปรโมทกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน “Charity Rajavithi Mini Marathon 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ : www.rajavithirun.com หรือสมัครด้วยตนเองที่สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โทร. 0815586777 , 0841146212

Read More
s__7684107

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 8

คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 8 เพื่อให้บุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติงานในศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลต่างๆ  และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต สถาบันโรคหัวใจ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี ในระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2561

Read More
website

คุณชัชนันท์ คำวัน และหลานๆ กลุ่มซางตาครู้สคอนแวนท์ มอบหมอนและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

คุณชัชนันท์ คำวัน และหลานๆ กลุ่มซางตาครู้สคอนแวนท์ มอบหมอนสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยหลังผ่าตัด (ใช้ในการประคองแผลผู้ป่วยลดความเจ็บปวดจากการไอ) จำนวน 14 ใบ และชุดที่ใช้สำหรับอาบน้ำ เช็ดตัวผู้ป่วย จำนวน 400 ชุด เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยมี คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

Read More
website

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561 คลิกดูออนไลน์ http://online.flipbuilder.com/tdns/tkic/

Read More
ok-110409

รพ.ราชวิถี ร่วมจัดงานมหกรรมคุณภาพ

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบวุฒิบัตรในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 , มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 , มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2561 และมหกรรมโครงการคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 30 เมษายน 2561 ในการนี้ คุณบุญชื่น อิ่มมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ บูรณาการเพื่อเพิ่มคุณค่าในการป้องกันและดูแลแผลกดทับ อีกด้วย

Read More
ep-26-4-61-25-of-25

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรภาค 1

(วันนี้ 26 เม.ย.) งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ ตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับ สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (โดยไม่มีพักกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031 “มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆ นะครับ”

Read More
img_9900

วันนี้ 25 เมษายน 61 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันนี้ 25 เมษายน 61 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชวิถี “ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ มีผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 450,000 บาทต่อปี ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านั้นถือเป็น “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เนื่องจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในระเวลาอันสั้น ต้องใช้ระยะเวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาแทน ถือเป็นการร่วมมือกันในการคืนสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 76 ปีกรมการแพทย์ ได้กำหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถี เห็นว่า การรณรงค์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติก และประโยชน์กับสังคมโลกในการช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน โดยโรงพยาบาลราชวิถีเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปี เมื่อวันที่   18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่อง Green & Clean Hospital ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดใน 5 มิติ หนึ่งในนั้น คือ เรื่องของการคัดแยกและกำจัดขยะ (Garbage) โดยล่าสุดโรงพยาบาลได้รับประกาศนียบัตร Green & Clean Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 และพร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศต่อไป

Read More
1

ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเภทผู้ป่วยนอก

ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเภทผู้ป่วยนอก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 www.cgd.go.th http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.22566_1_BCS_1_pdf

Read More
ok-s__5242897

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลสิริ-อุดม) การประกวดวิดีโอการผ่าตัด ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลสิริ-อุดม) การประกวดวิดีโอการผ่าตัดเรื่อง : surgical technique of transurethral anatomical enucleation of prostate (TUAEP) step by step ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 30 ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Read More
ok-s__9691192

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ตามนโยบายของกรมการแพทย์ที่ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วยได้อีกด้วย โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561 ก่อนจะเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

Read More
62997

COE ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี จัดโครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผ่าตัดทางกล้องสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จัดโครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผ่าตัดทางกล้องสู่ประชาคมอาเซียน “Endoscopic spinal Surgery for ASEAN People” ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ ในภูมิภาคอาเซียน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

Read More
img_8222

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง โดยมี คุณ อัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
s__21733381

โรงพยาบาลราชวิถี คว้า 2 รางวัล MEA Energy Saving Building 2017

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร โรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” และ รับตราสัญลักษณ์ “อาคารพัฒนาปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” จาก การไฟฟ้านครหลวง ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ เมื่อวันนี้ 27 มี.ค.61 ที่ผ่านมา 

Read More
26-3-2561-12-29-02

คุณบุญหนัก ศรีเกษม​ เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากผ่านกล้อง

โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ราชพฤกษ์ ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
4784

นายแพทย์สุกรม​ ชีเจริญ​ เป็นประธานเปิดงานการเสวนารับฟังความคิดเห็น​ภาคประชาชน​ประจำปี​ 2561

โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
%e0%b8%9b%e0%b8%81-happy-money

โครงการ Happy Money กระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรราชวิถีที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Happy Money กับธนาคารไทยพาณิชย์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ กรณีรีไฟแนนซ์ ขอรับแบบฟอร์มภายในสิ้นเดือนมีนาคม ส่วนการกู้ยืมทั่วไปหมดเขตภายในปี 2563

Read More
img_1029

คุณพอชม คงสวัสดิ์ และน้องๆ บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คุณพอชม คงสวัสดิ์ และน้องๆ บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

Read More
s__20185095

ฝ่ายประกันสุขภาพ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2561

ฝ่ายประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2561 เรื่อง “การจัดการโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Mini Case Manager DM-HT) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาล และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 12 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ในเขตพื้นที่ 7 แห่ง ให้มีการบริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

Read More
20218

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

Read More
img_0899

วันที่๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจาก Changi General Hospital, Singapore

วันที่๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจาก Changi General Hospital, Singapore ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
80113

วันนี้ 20 มี.ค. 61 รพ.ราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย

วันนี้ 20 มี.ค. 61 รพ.ราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย และเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐาน Green&Clean Hospital ในกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 นำโดย นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนงานสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital” และ น.ส.ลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรเวทีเสวนา “ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาสู่ความเป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อน GREeN&CLEAN Hospital ” ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

Read More
12995

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Central venous catheterization

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Central venous catheterization สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1,2 และแพทย์ผู้สนใจ โดยมี นพ.หลักชัย วิชชาวุธเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 20 มีนาคม 2561เวลา8.30-16.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

Read More
img_1-copy

ผอ.รพ.ราชวิถี รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบโล่รางวัล “#นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561″ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้าน สังกัดสาธารณสุข จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี ของกรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

Read More
ep-19-3-61-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-14-of-32

นพ.ประภาส ผูกดวง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา

นพ.ประภาส ผูกดวง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Read More
s__18440207

รพ.ราชวิถี เปิดระบบจัดการคิวอัจฉริยะ “เดินหน้าสู่ Digital Hospital”

รพ.ราชวิถี เปิดระบบจัดการคิวอัจฉริยะ “เดินหน้าสู่ Digital Hospital” โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์ และดูแลสุขภาพคนไทยมากว่า 66 ปี สถิติผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ซึ่งในแต่ละวันพบว่ามีความแออัดของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากสร้างความไม่สะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้นำระบบจัดการคิวอัจฉริยะเข้ามาจัดการความแออัด เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยเริ่มที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ทั้งในคลินิกเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ซึ่งมีผู้รับบริการกว่า 300 – 400 รายต่อวัน นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า สำหรับระบบจัดการคิวอัจฉริยะ เป็นระบบจัดการคิวด้วย QueQ Application ที่ผู้รับบริการสามารถรู้ระยะเวลาการรอคอยของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แม้ไม่อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการธุระส่วนตัว หรือเลือกช้อปปิ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัยได้ในขณะรอตรวจ นอกจากนี้ผู้รับบริการที่ไม่สะดวกใช้โทรศัพท์มือถือยังมีอุปกรณ์รองรับที่สามารถตรวจสอบคิวได้ คือ ตู้เช็คคิวอัจฉริยะ (Self Check KIOSK) อำนวยความสะดวกอีกด้วย สำหรับระบบจัดการคิวอัจฉริยะได้เปิดใช้อย่างเต็มระบบครบ 100% ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนคนไทยทุกคน และหากได้ผลดีจะขยายระบบไปยังห้องตรวจอื่นๆ ของโรงพยาบาลต่อไป

Read More
12175

เช้าวันนี้เมื่อเวลา 9.00น นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เช้าวันนี้เมื่อเวลา 9.00น นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 โดยมี ผศ.นายแพทย์สมบูรณ์  ศรศกุลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่าโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

Read More
18. โภชนาการ CKD stage 3b-5

รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และบริการนัดหมายล่วงหน้า ณ อาคารนันทนาการ (โรงยิม)

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และบริการนัดหมายล่วงหน้า ณ อาคารนันทนาการ (โรงยิม) โรงพยาบาลราชวิถี รายละเอียดดังนี้ ๐ ตรวจเอกสาร ชำระเงิน และออกใบนัดล่วงหน้า วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น. ๐ ตรวจสุขภาพ และรับใบรับรองแพทย์ วันอังคาร , พฤหัสฯ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 354 8108 ต่อ 6701 , 3098 หรือ 2834 _____________ **หมายเหตุ : ระยะเวลาในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Read More
16945

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1 โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

Read More
img_2018

รพ.ราชวิถี จัดพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตร

โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการบริการทางการแพทย์ การวิจัย และวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

Read More
img_8824

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

Read More
5cdb16ac-f7d8-4549-887c-f8af586b27d8

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันไตโลก (World Kidney Day)” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เสวนาความรู้เรื่องโรคไตกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้ป่วยโรคไต โดยมี นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา พิชัยวงศ์ ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

Read More
img_8645

เวลา ๙.๐๐น. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการร่วมใจสู้ภัยเสี่ยง 2P safety

เวลา ๙.๐๐น. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการร่วมใจสู้ภัยเสี่ยง 2P safety โดยมี พว.วรรณภา พฤกษะวัน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__3784725

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา จำนวน 280 คน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และหุ่นจำลอง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
untitled-11

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย QR กับโครงการ”รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”

“รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” – มาร่วมกันบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กว่า 1 ล้านชีวิตต่อปี ที่รพ.ราชวิถี – บริจาคทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างอาคาร ร่วมกันต่อชีวิต ต่อความหวัง ชีวิตที่ไม่ได้ไปต่อ… โรงพยาบาลที่คุณอาจลืม… ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน รอคอยการรักษามากมายทุกวัน นับกว่า 1 ล้านชีวิตต่อปี กับจำนวนหมอที่มีเพียง 250 คน คนไข้ที่ยังไม่ได้รับการรักษา หมอที่ต้องการรักษาแต่ก็ยังทำไม่ได้ “ที่รพ.ราชวิถี แพทย์ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยในถึง 161 คน ส่วนผู้ป่วยนอก แพทย์ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยนอกถึง 3,996 คน” ชีวิตเหล่านี้ที่อาจไม่ได้ไปต่อ เพียงเพราะไม่มีเครื่องมือ และสถานที่ดีเพียงพอ คุณ… จะเป็นคนสำคัญ ที่ช่วยต่อชีวิต ต่อความหวัง ต่อเจตนารมณ์ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียม กับโครงการ รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ เพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ และ สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์กับโรงพยาบาลราชวิถี สามารถร่วมบริจาคได้ที่ “ศูนย์การแพทย์ราชวิถีในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” – ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-2- 69056-1 – ส่งเงินธนาณัติ ในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ปณ.ราชวิถี 10401 – เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” – สอบถามโทร 02354 7997-9 หรือ – http://www.rajavithihospitalfoundation.org มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์ โครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อให้ชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้มีโอกาสได้ไปต่อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

Read More
img_2203

เวลา๘.๓๐น.วันที่๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

เวลา๘.๓๐น.วันที่๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Rajavithi Service Hacking: Idea Pitch Competition “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี, นักศึกษาจากวิทยาลัยบรมราชชนนีกรุงเทพฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมอบรม โดยมี นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__3440646

นายแพทย์พิชิต ควรรักษ์เจริญ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ต้น

นายแพทย์พิชิต ควรรักษ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 – ม.3 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
s__14180360

รพ.ราชวิถี ร่วมงาน “วันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงบประมาณ”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมงาน “วันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงบประมาณ” ซึ่งสำนักงบประมาณได้งดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากหน่วยงานต่างๆ และให้ร่วมแสดงความยินดีโดยการบริจาคเงินสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นการร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
8078

วันนี้เมื่อเวลา13.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้อนรับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงคสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้เมื่อเวลา13.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้อนรับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงคสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชวิถีอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6กุมภาพันธ์ 2561

Read More
page2-1

เช้าวันนี้ เมื่อเวลา8.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร4เดือน)รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561

เช้าวันนี้ เมื่อเวลา8.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร4เดือน)รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561 โดยมีคุณบุญหนัก ศรีเกษม รักษาการรองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล อ่านกล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี โดยโครงการหลักสูตรนี้มี (คุณศรีนวล องค์ประเสริฐ)พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดการอบรม 4 เดือน

Read More
dsc_9155

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ชีวสถิติเพื่อการวิจัย”

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ชีวสถิติเพื่อการวิจัย” จัดอบรมขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.คลิกนิก นพ.วีรศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
6991

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

Read More
dsc_9124

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)โดยมี พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

Read More
page

วันนี้เมื่อเวลา8.30น.ผศ.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง OSTOMY CARE 23th January 2018 Ssurgical SKill Training Center ,2nd Floor, EMS Building,Rajavithi Hospital FOR DOCTOR

วันนี้เมื่อเวลา8.30น.ผศ.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง OSTOMY CARE 23th January 2018 Ssurgical SKill Training Center ,2nd Floor, EMS Building,Rajavithi Hospital FOR DOCTOR โดยมีนายแพทย์กษิดิน วิทูภิญโญภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ตึกศูนย์ผ่าตัดทางกล้อง ชั้2 EMS วันที่ 23มกราคม 2561

Read More
s__9887760

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช” ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายในการปรับสมดุลโครงสร้างของร่างกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเป็นการผสมผสานวิชาแพทย์แผนไทย จีน และอินเดีย มาประยุกต์ต่อยอดและพัฒนาการรักษามาเป็นของไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ : www.facebook.com/pr.rajavithi

Read More
page2

วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น.นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(วิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช

วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น.นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(วิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช โดยมีแพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดทางกล้อง ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มกราคม 2561 วิทยากรบรรยายโดยท่านอาจารย์นายแพทย์นภดล นิงสานนท์ ในหัวข้อ มารู้จักมณีเวชกันเถอะ

Read More
s__23830535

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561

โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยจะเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ 101 ปี น้องพี่วิทยาสู่ศตวรรษที่ 2” (101st CU-SCIENCE) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม นี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More
5605

วันนี้เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2561

วันนี้เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2561 โดยมีนายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ ห้องประชุมชั้น 11ตึกสิรินธร วันที่ 16 มกราคม 2561

Read More
img_5848

ดร.สุธี มีนชัยนันท์ บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

ดร.สุธี มีนชัยนันท์ บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

Read More
s__9101323

รพ.ราชวิถี ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ จัดกิจกรรมวันเด็กชูแนวคิดรู้รอดปลอดภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ออกบูธจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิด “รู้รอดปลอดภัย เด็กไทย 4.0” โดยจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งการลงทะเบียนผ่าน QR Code , ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การดาม และการห้ามเลือด , การล้างมือที่ถูกต้อง นอกจากได้รับความสนุกและความรู้แล้ว เด็กๆ ยังได้รับของรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

Read More
4902

วันนี้เมื่อเวลา10.00น. คุณเที้ยม ทรงสอาดและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

วันนี้เมื่อเวลา10.00น. คุณเที้ยม ทรงสอาดและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบบริจาค ณบริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการชั้น2ตึกสิรินธร

Read More
4904

วันนี้เมื่อเวลา10.30น.มีคุณธนานันต์ เหลืองสุวรรณบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

วันนี้เมื่อเวลา10.30น.มีคุณธนานันต์ เหลืองสุวรรณบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบบริจาค ณบริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการชั้น2ตึกสิรินธร

Read More
s__21176322-copy

รพ.ราชวิถี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วย

สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ : งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยไม่มีพักกลางวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031

Read More
57017

อธิบดีกรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
14-9-2559-11-58-59

เภสัชแจ้งข่าว สารยา โรงพยาบาลราชวิถี

สารยาฉบับที่ 7 สารยาฉบับที่ 6 สารยาฉบับที่ 5 สารยาฉบับที่ 4 สารยาฉบับที่ 3 สารยาฉบับที่ 2 สารยาฉบับที่ 1

Read More

Link

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility