บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

s__56508430

พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะ

พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและนำไปใช้ต่อที่บ้าน โดยมี คุณอัจฉรา สัตยวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
o9b8e619912e14ea48f5b3a86377aaec0_4620693218507495290_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%96_0015

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (C.C.U.)

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ประธานกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย และบุคลากร ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (C.C.U.) ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอบคุณอาจารย์บุษกร แสนสุข รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีในครั้งนี้

Read More
website

RJ เพื่อนกัน…รู้ทัน ODS (การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ)

RJ เพื่อนกัน…รู้ทัน ODS (การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 354 8108 ต่อ 3528

Read More
a502fb1b-14e5-4cbd-884e-77aa4d9ada06

คุณโศรยา บุนนาค พร้อมด้วยคุณตุ๊ก วิยะดา และคุณเกล ดีล่า เป็นตัวแทนดาราศิลปินอีก 10 ชีวิต นำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล In the name of love episode2 มอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

“คุณโศรยา บุนนาค พร้อมด้วยคุณตุ๊ก วิยะดา และคุณเกล ดีล่า เป็นตัวแทนดาราศิลปินอีก 10 ชีวิต นำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล In the name of love episode2 มอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยแพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร รับมอบเงินบริจาค จากงานคอนเสิร์ตการกุศล In The Name Of LOVE Episode2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากคุณโศรยา บุนนาค และทีมศิลปินนำโดย คุณตุ๊ก วิยะดา และคุณเกล ดีล่า เป็นจำนวนเงิน 666,666 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนพิชิตมะเร็งในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Read More
img_7461

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๖๒ Challenging medical problems in aging society

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๖๒ Challenging medical problems in aging society วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น  ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจจนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ กล่าวรายงาน  

Read More
img_5028

นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ รับมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จาก นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร และนายวีรวัฒน์ สิรโยภาส กรรมการบริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14 สิงหาคม 2562

Read More
img_7342_new

คุณศรีรัตน์ บวรโกศล รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก 2019

วันที่ 9 สิงหาคม2562 เวลา09.00น. คุณศรีรัตน์ บวรโกศล  รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก 2019 โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 08.00-12.00น.  ณ ลานกิจกรรม ชั้น10  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ดร.นุชระพี สุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน  กล่าวรายงาน

Read More
02

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๕๔

วันที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๕๔ ระหว่าง วันที่๑สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี คุณศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
img_6513

นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ และเก็บข้อมูลผลงานนวัตกรรม GREEN@CLEAN Hospital ระดับประเท

นพ.สถิตย์  นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ และเก็บข้อมูลผลงานนวัตกรรม  GREEN@CLEAN Hospital ระดับประเทศ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น.-๑๖.๐๐น. ณ ห้องสำนักงานนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี  โดยมี คุณวารุณี สุขม่วง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และทีมงาน นำเสนอผลงาน “นวัตกรรมชุดอุ่นไอรัก” และลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ  “นวัตกรรมชุดอุ่นไอรัก”  ณ ห้องเด็กอ่อน ชั้น๒ ตึกสิรินธร

Read More
img_6606

วันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐น. คุณนุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้ป่วยแผลไหม้ กิจกรรมที่๒ อบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้

วันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐น. คุณนุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้ป่วยแผลไหม้ กิจกรรมที่๒ อบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ตึกอำนวยการเก่า ชั้น๒ โดยมี คุณบุญชื่น อิ่มมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษรวมศัลยกรรม ๘ข กล่าวรายงาน

Read More
website

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ที่มา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กำหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ควรมี “กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม” จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ หมวด ๑ บทเฉพาะกาล รวม ๒๒ มาตรา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ ๑. สภาพการใช้บังคับ (มาตรา ๓) เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหารแต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา    องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ ๒. มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๕) คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ๑)      ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒)      ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓)      กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ๔)      คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ๕)      มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖)      ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๗)    ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว ๓. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำประมวลจริยธรรม (มาตรา ๖) ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ[๑] (ก.พ.) มีหน้าที่จัดทำ “ประมวลจริยธรรม” สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำ “ข้อกำหนดจริยธรรม” เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้

Read More
386089

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ กองซ่อมสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้างานธนาคารเลือด และ นายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย รองหัวหน้างานธนาคารเลือด ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในกิจกรรม “น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา” โดยมี พลโทพิรัติ บรรจงเขียน เจ้ากรมการทหารสื่อสาร และพันเอกนรณัฏฐ สุวรรณรงค์ ผอ.กองการสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ข้าราชการทหาร ครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป ณ กองซ่อมสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับ สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. (โดยไม่มีพักกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031 >”มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆ นะครับ”<

Read More
%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%99_0010

คุณสมหญิง – คุณชุมเกียรติ เนื่องจำนงค์ มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วย

คุณสมหญิง – คุณชุมเกียรติ เนื่องจำนงค์ มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วยที่มารอรับบริการที่ห้องตรวจตาโรงพยาบาลราชวิถี จำนวนกว่า 100 อัน เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ณ ห้องตรวจจักษุ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 กรกฎาคม 2652

Read More
website

“เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน” นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ 17th Urologyical Association of Asia Congress (UAA 2019) ณ เมือง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562

Read More
website

“เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน” นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ 1st Regional UROLOGY Master Class ณ เมือง Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562

Read More
154848

ผศ.พญ.วรางคณา วิชัยวงศ์ (เลขาService Plan สาขาไต กรมการแพทย์) เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติ ด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย CKD โดยโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ร่วมกับคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.พญ.วรางคณา วิชัยวงศ์ (เลขาService Plan สาขาไต กรมการแพทย์) เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติ ด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย CKD โดยโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ร่วมกับคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมนราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Read More
img_4969-copy

รพ.ราชวิถี จัดงานวันรักตับโลก ครั้งที่ 3

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน “วันรักตับโลก ครั้งที่ 3” จัดโดยงานโรคทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป มีความรู้ทักษะที่สำคัญในการให้การดูแล ส่งเสริม และป้องกันโรคตับ นำไปสู่ภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมี แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและหัวหน้างานโรคทางเดินอาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี และตรวจพังผืด (Fibroscan) โดยผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

Read More

ศิลปินวง Better Weather และบีอีซีเทโรมิวสิค บริจาคเงินให้รพ.ราชวิถี 70,000บาท เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์รพ.ราชวิถี

    11 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี จากบริษัทบีอีซี เทโรมิวสิค และศิลปินวง Better Weather จำนวน 70,000 บาท ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 ตึกสิรินธร รพ.ราชวิถี  

Read More
9762_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99_0066

รพ.ราชวิถี จัดมหกรรมความรู้อัคคีภัย ประจำปี 2562 (Fire Safety Day)

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรม “มหกรรมความรู้อัคคีภัย ประจำปี 2562 (Fire Safety Day)” โดยมี นายเกษมสันต์ สารภี หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษกร แสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยและทีมงาน มาให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เป็นต้นแบบแผนฉุกเฉินอัคคีภัย (R.A.C.E) ได้แก่ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม , กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู , หอผู้ป่วยประกันสังคม , หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และห้องตรวจจักษุ และรางวัลขวัญใจ R.A.C.E ได้แก่ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ , ห้องตรวจหู คอ จมูก , ห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจปอดและหลอดเลือด , หน่วยจ่ายกลาง , งานธนาคารเลือด , งานมนุษย์พันธุศาสตร์ , กลุ่มงานพยาธิวิทยา และกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อีกด้วย ณ พิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

Read More
img_4931

รพ.ราชวิถี รับมอบเงินบริจาค­เพื่อสมทบกองทุนซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ชบาบางกอก จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน 300,000 บาท , คุณชโย สัตยาวุฒิพงศ์ จำนวน 25,000 บาท , คุณชินภัทร ตติยะธเนศ จำนวน 25,000 บาท , คุณพอกมล สัตยาวุฒิพงศ์ จำนวน 25,000 บาท , คุณป่านแก้ว สัตยาวุฒิพงศ์ จำนวน 25,000 บาท , คุณสันติ สัตยาวุฒิพงศ์ จำนวน 10,000 บาท , คุณจณัญญา ไพรรัชต จำนวน 4,000 บาท , คุณอัญญา ไพรรัชต จำนวน 2,000 บาท และคุณอาภาสรณ์ ไพรรัชต จำนวน 2,000 บาท ­เพื่อสมทบกองทุนซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ ที่นี้

Read More
website

“เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน” นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ the First Scientific Conference Urologic of Mahosot Hospital ณ Mahosot Hospital สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562

Read More
website

“เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน” นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ the First Scientific Conference Urologic of Mahosot Hospital ณ Mahosot Hospital สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562

Read More
cpr-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98_0061

รพ.ราชวิถี ออกบูธจัดกิจกรรม “การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)” ในงาน Thailand Social Expo 2019

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี นำทีมศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม “การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)” เพื่อสร้างความปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ในงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน (Partnership for Sustainability) ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562

Read More
151694

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์เป็นประธานเปิด การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมสัมมนา

Read More
facebook-head-%e0%b8%9e%e0%b8%a1

ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม CPR&AED Training ในงาน Thailand social expo 2019

โรงพยาบาลราชวิถีเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชม นิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทย ยั่งยืน Partnership for Sustainability  วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 นี้ เวลา 9.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์2 อิมแพค เมืองทองธานี โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ของประเทศไทย โดยการจัดกิจกรรมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR&AED) ในงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทย ยั่งยืน Partnership for Sustainability สรรสร้างให้เกิดความปลอดภัยหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และเพื่อลดการเสียชีวิตหรือพิการโดยได้จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแด่ประชาชนทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ จากศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” รพ.ราชวิถี พร้อมให้คำปรึกษา สอน และแนะนำแด่ผู้ที่สนใจเข้าอบรม ทั้งนี้การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านสังคมในปีนี้ ถือเป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียนสืบไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพบกับศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” รพ.ราชวิถี ได้ในบริเวณบูธหมายเลข 20 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์2 อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 20.00 น. ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้ที่ Fanpage Facebook  โรงพยาบาลราชวิถี และ ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานนิทรรศการส่วนกลางได้ที่ Fanpage Facebook  – Thailand Social Expo 2019  

Read More
151355

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพรรฌิการ์ โรงพยาบาลราชวิถี

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพรรฌิการ์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีคุณจรูณ ปิดทะเหล็ก และทีมงานวิศวกรรมชีวการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเป็นวิทยากร  

Read More
359070

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย แพทย์หญิงอรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม และคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ World Federation of Medical Education (WFME) จากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาวิสัญญีวิทยา เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562

Read More
img_4320

วันอังคารที่๒๕มิถุนายน ๒๕๖๒ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมราชเทวี ชั้นM อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันอังคารที่๒๕มิถุนายน ๒๕๖๒ นายแพทย์สมเกียรติ  ลลิตวงศา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลราชวิถี  ณ ห้องประชุมราชเทวี  ชั้นM   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมี นพ.เกศธำรง ตันตยาคม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
img_4233

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรค สำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ” ในวันที่๒๔-๒๖มิถุนายน๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรค สำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ” ในวันที่  ๒๔ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี  คุณลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  กล่าวรายงาน  

Read More
148608

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดประจําปี 2562 เรื่อง How to We Safety and Getting Health

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดประจําปี 2562 เรื่อง How to We Safety and Getting Health วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพยาบาลห้องผ่าตัดภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจ

Read More
148128

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหลังผ่าตัดทวารเทียมของออสโตเมทในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถึ

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหลังผ่าตัดทวารเทียมของออสโตเมทในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถึ

Read More
s__31572051

คณะร่วมบุญต่อลมหายใจ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ราชวิถี

คณะร่วมบุญต่อลมหายใจ 2562 มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการหายใจ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 มิถุนายน 2652

Read More
img_3864

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน การประกวดผลงานนวัตกรรม และการมอบรางวัลการประกวด

วันที่๑๗มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๐ น. นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน การประกวดผลงานนวัตกรรม และการมอบรางวัลการประกวด ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  

Read More
147289

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดชั้น ๒ ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี    

Read More
img_3483_2

ประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ ครั้งที่15 “Smartness and Sustainability for Endoscopy Nurses” โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ ครั้งที่15 “Smartness and Sustainability for Endoscopy Nurses” โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__37396483

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ กรุ๊ป ครบรอบ 45 ปี บริจาคถุงผ้าให้ รพ.ราชวิถี เพื่อไว้ใช้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วย

นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบถุงผ้า จาก นายวรวุฒิ เนาถาวร Director of Marketing and Sales บริษัท ฟาร์มาแลนด์ กรุ๊ป จำนวน 300 ใบ เพื่อไว้ใช้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ในกิจกรรม “รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14 มิถุนายน 2652 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคถุงผ้าสภาพดีให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยท่านอื่น สามารถบริจาคได้ที่ : กล่องรับบริจาคถุงผ้าบริเวณเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกสิรินธร หรือ กล่องรับบริจาคหน้าห้องยาต่างๆ หากท่านต้องการบริจาคเป็นจำนวนมากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 354 8108 ต่อ 2231

Read More
dsc_6614

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ Case Manager และพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๖๒ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้   Case Manager และพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    ในเขตสุขภาพที่๑๓กรุงเทพหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จัดการโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา๐๘.๕๐น. โดยมี ศ.คลิกนิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร ประธานคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่๑๓ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
145498

Startup Ophthalmology 2019 Course for Intern Rajavithi hospital 10-11 June,2019

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน Startup Ophthalmology 2019 Course for Intern Rajavithi hospital 10-11 June,2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมผ่าตัด ชั้น 2 ตึก EMS โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
line

วิดีทัศน์ รพ.ราชวิถี ในการส่งประกวดคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมการแพทย์ ปี 2562

จัดทำโดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโรงพยาบาลราชวิถี และ งานเวชนิทัศน์

Read More
img_4435

5th MISUR : UNBOUND MIS UROLOGY

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติการผ่าตัดผ่านกล้องแบบบาดเจ็บน้อย ครั้งที่ 5 “5th MISUR : UNBOUND MIS UROLOGY” เพื่อให้แพทย์ศัลยศาสตร์ยูโรและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน ได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการผ่าตัดผ่านกล้องที่จะช่วยให้คนไข้บาดเจ็บน้อยที่สุด ร่างกายฟื้นตัวเร็วที่สุด ส่งผลให้คนไข้สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และช่วยพัฒนาทักษะในวงการแพทย์ศัลยศาสตร์ยูโรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี และ ทีม MIS Urology Rajavithi ให้การต้อนรับ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 5 มิถุนายน 2562

Read More
1088-x-720

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 6 (6th National Trauma and Emergency and Disaster Forum : Lean Coordination and Sustainability) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 4 กรุงเทพฯ ฟรี!! ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ http://www.rajavithi.go.th/rj/5thTE/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02 206 2957 หรือ 02 354 8108 ต่อ 2801

Read More
dsc_4687

นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดูงาน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาติไทย

วันศุกร์ที่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา๐๙.๐๐น. นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดูงาน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาติไทย คณะผู้ดูงาน๖๐ท่าน ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
dsc_4552

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ของนักสังคมสงเคราะห์หัวข้อ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว”

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ของนักสังคมสงเคราะห์หัวข้อ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว” เวลา๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี โดยมี คุณ อัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กล่าวรายงาน

Read More
369004

ตรวจประเมินงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการ

นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ และแพทย์หญิงพรรณี วัฒนบุญยงเจริญ ผู้ตรวจประเมินราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ในการเข้าตรวจประเมินงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการการใช้โลหิตร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย รองหัวหน้างานธนาคารเลือด และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562

Read More
dsc_4087

อบรมการทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ ณ ห้องฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น๒ ตึกอำนวยการเก่า

วันที่ ๒๗พฤษภาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๔๕น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี เป็นประธาน เปิดอบรมการทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ ณ ห้องฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น๒ ตึกอำนวยการเก่า โดยมี นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
142741

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี โดย รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นวิทยากร

Read More
24562-2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%94_0002

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

แพทย์หญิงอรศิริ เสรีรัตน์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล, แพทย์หญิงอารยา บุญยะลีพรรณ และนายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย โดยสมมติสถานการณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญ พูลวรลักษณ์ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562

Read More
24562-1_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%94_0013

รพ.ราชวิถี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Vinh Duc General Hospital

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และ Dr.Tran Cong An, Director of Vinh Duc General Hospital ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี แพทย์หญิงอรศิริ เสรีรัตน์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพโรงพยาบาลราชวิถี . นายแพทย์ฐิติ กวักเพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Read More
24562_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%94_0013

โรงพยาบาลราชวิถีรับมอบเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาคจำนวน 5 ล้านบาท จาก คุณพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ เลขาฯศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และนายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงษ์ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทรวงอก ร่วมต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Read More
s__5554205

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชมหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลราชวิถี ในการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 กับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 , ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หากท่านใดไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. (โดยไม่มีพักกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031

Read More
23562_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%93_0017

ชาวราชวิถีให้การต้อนรับ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี คนใหม่ด้วยความอบอุ่น

วันนี้ (23 พ.ค.) คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี คนใหม่ โดยมีบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ทั้งนี้ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล ณ ลานพระพุทธเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

Read More
16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0101

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในนามของประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT Pre-verification ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและสนามฟุตบอล ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลราชวิถี 2 (จ.ปทุมธานี)

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในนามของประเทศไทย เข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT Pre-verification ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีม EMT ปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาวะภัยพิบัติในนามตัวแทนประเทศไทย ที่พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภาวะภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและสนามฟุตบอล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลราชวิถี 2 จ.ปทุมธานี  ด้วยในปีงบประมาณ 2562 องค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ประเทศไทยพัฒนาทีม EMT (Thailand EMT Initiative) เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินมาตรฐานของทีมตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ และกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็น Emergency Medical Team Focal point ในการพัฒนาทีม EMT โดยความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในนามของประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านคลินิก(Clinical SOP) ด้านระบบการบริหารจัดการ (Administration SOP) และด้านโลจิสติกส์ (Logistic SOP) เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาเป็นทีม EMT ประเทศไทย  โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมทีม EMT และเตรียมความพร้อมด้านการใช้อุปกรณ์ Logistic และฝึกภาคสนามสำหรับทีม EMT (EMT filed Training) และเข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT Pre-verification ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและสนามฟุตบอล  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลราชวิถี 2  จ.ปทุมธานี จากการ Pre-verification ตามที่กล่าว มีข้อสรุปจากองค์การอนามัยโลกให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT verification จากองค์การอนามัยโลกที่จะเข้ามาดำเนินการสำรวจ และประเมินรับรองการพัฒนาทีมฯ ตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ คลิกเพื่อดูภาพอื่นๆได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1xdsfkz7MR3VmJsgg56JxsEzaXmXDq3qr?usp=sharing ข่าว : กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี เครดิตภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี  

Read More
358911

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในโครงการ “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับ สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. (โดยไม่มีพักกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031 >”มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆ นะครับ”<

Read More
s__33480784

โครงการ “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมทีมแพทย์ที่มารับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย รองหัวหน้างานธนาคารเลือด และให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

Read More
img_9635

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9” จัดโดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลที่ทำงานในศูนย์โรคหัวใจ ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพอันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 40 คน รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ ณ ห้องเรียนศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Read More
139388

การอบรมโครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล”

ในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลราชวิถี โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

Read More
website

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นางกชชุกร หว่างนุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางกชชุกร  หว่างนุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ไปนำเสนอผลงานเรื่อง : A System Development of Multidisciplinary Care in Older Adult Cancer Patients Undergoing Chemotherapy Treatment ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Academic Programs (GAP) Conference 2019 ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562

Read More
website

โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศเจตนารมณ์ “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล”

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล” และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตด้วยการให้บัตรขอบคุณ (Thank you card better than Gift) แทนการรับของขวัญ ของกำนัล และสินน้ำใจ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านและป้องกันการทุจริต รวมทั้งการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

Read More
57258257_1107659639405585_8841545424150986752_n

ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการเเพทย์ เเละนายเเพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการเเพทย์ นำคณะผู้บริหารเเละบุคลากรกรมการเเพทย์ เข้าประชุมความร่วมมือด้านวิชาการเเพทย์ ระหว่างกรมการเเพทย์ เเละโรงพยาบาล Jigme Dorgi Wangchuk National Referal Hospital (JDWNRH ) ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฏาน ในการนี้อธิบดีกรมการเเพทย์เเละคณะ ได้ร่วมหารือกับ HE Lyonpo Dechen Wangmo รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข Dr. Ugyen Dorgi ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Mr. Lhab Dorgi ผู้อำนวยการโรงพยาบาล JDWNRH เเละบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศภูฎาน ในการเเลกเปลี่ยนนโยบายเเละวางแผนความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเเพทย์เฉพาะทาง สาขาโรคหัวใจเเละหลอดเลือด สาขาออร์โธปิดิกส์ เเละสาขายาเสพติด ฯลฯ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมคณะเเพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเเละหลอดเลือด ณ JDWNRH เเละเข้าพบนายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน เพื่อวางเเผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเเละสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าประเทศไทยเเละประเทศภูฏานสืบไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 Credit : ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์

Read More
57176896_1107659066072309_517613313731854336_n

เยี่ยมชมระบบบริการสาธารณสุขในสถานพยาบาล ณ ประเทศภูฏาน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการเเพทย์ เเละนายเเพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการเเพทย์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการเเพทย์ เยี่ยมชมระบบบริการสาธารณสุข ในสถานพยาบาล ของประเทศภูฏาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล Phunakha district hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 40 เตียง เเละโรงพยาบาล Jigme Dorgi Wangchuk National Referal Hospital (JDWNRH ) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยที่ซับซ้อน และได้เข้าสังเกตการณ์พร้อมเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโดยทีมเเพทย์ สาขาโรคหัวใจเเละหลอดเลือดของโรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการThai-Bhutan save blue heart Project Tribute to King Bhumibol Adulyadej และทีมเเพทย์สาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2562 Credit : ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์

Read More
5-4-2562-15-15-23

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมการทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ ๖

ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น ๒ ตึกอำนวยการเก่าโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-1-%e0%b9%80%e0%b8%a1

นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2561

นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๑ ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีคุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

Read More
130604

การอบรมการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลโรคเบาหวานและการเตรียมสอบ Certified diabetes educator

วันนี้นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลโรคเบาหวานและการเตรียมสอบ Certified diabetes educator โดยศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากรและคณะทีมวิทยากรจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

Read More
129960

โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา

โดยศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนนภากร และคณะทีมวิทยากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา เพื่อให้ความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยใน NCD Clinic และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและเขตบริการสุขภาพตาม Service plan ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More
website

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

Tags : 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง อีกทั้งให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและหุ่นจำลอง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธนุช พุทธาวรางค์ , คุณอรสา ตันตินพเก้า , คุณอภินันท์ วัชเรนทร์วงศ์ และคุณวิภาวรรณ หนองบัวดี ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากแพทย์หญิงอรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

Read More
lind-add-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9c%e0%b8%ad

ด้วยรักและเคารพ ชาวราชวิถีร่วมแสดงความยินดี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติราชการ “รองอธิบดีกรมการแพทย์” เป็นวันแรก โดยมีนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมการแพทย์ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  

Read More
128488

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ รุ่นที่ ๔

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๘ -๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดชั้น ๒ ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 *สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ———————– ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ : http://www.bcn.ac.th หรือ https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=10423

Read More
s__47644730

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันไตโลก ประจำปี 2562”

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องใน “วันไตโลก ประจำปี 2562” จัดโดยงานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต และหันมาดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรง ภายใต้คำขวัญ “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” โดยมี นายแพทย์กำธร ลีลามะลิ หัวหน้างานโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มีนาคม 2562

Read More
s__10158138

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (วิชาการ) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่ 1” โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรบริษัท อิมพิเรียล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

Read More
dsc_0348

วันที่๑๒มีนาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๔๕น. นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร หรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันที่๑๒มีนาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๔๕น. นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร หรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครั้งที่๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีคุณอัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงาน

Read More
s__46973129

โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัล “#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2561″ ของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้ ๐ นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ๐ นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม ๐ นางสาวสุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และผู้ที่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ #ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้แก่ ๐ นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ๐ แพทย์หญิงฉันทิศา อารยางกูร ในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 77 ปี ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 มีนาคม 2562 ** โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกท่านด้วยครับ *** หมายเหตุ : นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับรางวัลแทน นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา และนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ เนื่องจากติดภารกิจ

Read More
img_9724

งานการพยาบาลวิสัญญี จัดการประชุมวิชาการโครงการ Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU) เพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น

งานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จัดการประชุมวิชาการโครงการ Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะที่สำคัญในการให้การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลราชวิถีและทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562

Read More
11-3-2562-11-09-13

โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา เพื่อให้ความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยใน NCD Clinic

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ(NCD) โดยศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนนภากร และคณะทีมวิทยากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา เพื่อให้ความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยใน NCD Clinic และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและเขตบริการสุขภาพตาม Service plan ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด  

Read More
s__46538761

ประชุมวิชาการนานาชาติ “การผ่าตัดทางกล้อง” เรื่อง ASEAN Laparoscopic Surgery Conference 2019

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “การผ่าตัดทางกล้อง” เรื่อง ASEAN Laparoscopic Surgery Conference 2019 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการแพทย์ ตลอดจนการนำเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

Read More
website

เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน : นางพิจิตรา ทูลมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

นางพิจิตรา ทูลมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ไปนำเสนอ Poster Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 9th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC 2019) ในชื่อเรื่อง Comparison of unit cost of dialyzer membrane for hemodialysis between single use and reuse ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562

Read More
pr-%e0%b8%a5%e0%b8%87-line

วันการได้ยินโลก 2562 / World Hearing Day 2019

วันการได้ยินโลก 2562 / World Hearing Day 2019 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 13.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา บูธให้ความรู้ เล่นเกมส์พร้อมรับของที่ระลึก และบริการตรวจหู ตรวจการได้ยิน ฟรี❗️ ร่วมสนุก รับความรู้ พร้อมของที่ระลึกในงาน มาเจอกันที่บูธโรงพยาบาลราชวิถีนะคะ

Read More
25620225_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%95_0018

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละออง ณ รพ.ราชวิถี

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 4 เครื่อง (12 หัวฉีด) ในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละออง ณ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น (หลังใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Read More
9415105282448

ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากรในการ ดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค”

ศ.คลินิก นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรินนภากร และทีมวิทยากร ในการอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากรในการ ดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค” ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read More
%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5

นายแพทย์มงคล ธาดารติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุม Cicendo International Ophthalmology Meeting 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นายแพทย์มงคล ธาดารติ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุม Cicendo International Ophthalmology Meeting 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562

Read More
6-2-2562-15-54-57

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นปะธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำหัถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น ๒ ตึกอำนวยการเก่า รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ โดยมี นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

รพ.ราชวิถี เชิญชวนรวมพลคนราชวิถีหวนรำลึกอดีตอันหอมหวานกันในงานคืนสู่เหย้า เหล่าชาวราชวิถี ประจำปี 2562 ในวันที่21กพ นี้

รพ.ราชวิถี เชิญชวนรวมพลคนราชวิถี หวนรำลึกอดีตอันหอมหวานกันในงานคืนสู่เหย้า เหล่าชาวราชวิถี ประจำปี 2562  ในวันที่ 21กพ นี้ รพ.ราชวิถี ร่วมกับ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพฯ และโครงการต่อชีวิต เติมบุญคูณ2 จัดงานคืนสู่เหย้า เหล่าชาวราชวิถี ปี2562 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน Home Coming day #2019 ใน Theme Colorful Night Party วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิบูลสงครามชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและมินิคอนเสิร์ตโดยปราโมทย์ วิเลปะนะ มาร่วมหวนรำลึกอดีตอันอบอุ่นไปพร้อมๆกัน ^^ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ผ่าน Line@สื่อสาร รพ.ราชวิถี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 354 8108 ต่อ 6702 /2611 กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์

Read More
9257922468715

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ(NCD) จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ(NCD) โดย ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนนภากร และคณะทีมวิทยากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา เพื่อให้ความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยใน NCD Clinic และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและเขตบริการสุขภาพตาม Service plan ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด  

Read More
9242044579811

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป…

วันที่ ๒๕มกราคม๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๑๑ ตึกสิรินธร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าของงานศัลยศาสตร์ทั่วไป

Read More
9225047090253

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณนงนุช-คุณลินี ไกรพานนท์ และคุณศริญย์พร นันตสุคนธ์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณนงนุช-คุณลินี ไกรพานนท์ และคุณศริญย์พร นันตสุคนธ์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ

Read More
9225038747933

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณแม่เย็นจิตต์ วิศิษฐานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณแม่เย็นจิตต์ วิศิษฐานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและจนท.มูลนิธิรพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ

Read More
website

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น (CPR)” สำหรับผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป

Tags : 

– ปั๊มหัวใจ ไม่ยากอย่างที่คิด มาฝึกกันสักนิด จะได้ชีวิตคืนกลับมา – งานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการฝึกอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น” สำหรับผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป โดยจะจัดอบรมทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี สอบถามเพิ่มเติม : คุณอภินันท์ วัชเรนทร์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร 081 874 7234

Read More
3648

แพทย์ประจำบ้าน รพ.ราชวิถี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

นพ.วิพุธ กอจรัญจิตต์ แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลราชวิถี สาขาศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “The Comparison Between High Flow Nasal Cannula (HFNC) and Routine Breathing Exercise (RBE) to Prevent Postoperative Pulmonary Complication After Cardiac Surgery – Randomized Controlled Trial Study” โดยมี นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์, นพ.วิทวัส พิบูลย์, นพ.กำพู ฟูเฟื่องมงคลกิจ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชวิถีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับการประกวดผลงานวิจัยในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

Read More
18-1-2562-17-28-18

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ บุคลากรทางการพยาบาล ในการคัดกรองการได้ยิน ในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลราชวิถี

ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกีคยรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี พว.วรรณา พฤกษะวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยใน กล่าวรายงาน

Read More
%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a

รพ.ราชวิถี ปันความสุข…ต่อพลังชีวิต กิจกรรมดีๆต้อนรับปีใหม่2562 ทุกวันอังคารตลอด2เดือน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี ปันความสุข…ต่อพลังชีวิต พร้อมด้วยนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน สำหรับโครงการโรงพยาบาลราชวิถี ปันความสุข…ต่อพลังชีวิตนั้น ได้สานต่อจากโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี และใช้ในการตกแต่งอาคาร และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการ และวิชาการของโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับนานาชาติต่อไป โดยในงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในการบรรเลงบทเพลงอันไพเราะให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคนภายในงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยดำเนินการทุกวันอังคารของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค ชั้น๑ ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับดาราศิลปินที่ร่วมงานปันความสุข ต่อพลังชีวิต อาทิ คุณต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข คุณบี๋ คณาคำ อภิรดี คุณซิน ภัทราปกรณ์ และศิลปินวงทรีโอ จากกองการสังคีต สำนักกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กทมฯ  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารรพ.ราชวิถี นำโดย นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล และแพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และทีมพยาบาล พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพป้องกันตนเองจากมลภาวะ รวมถึงสาธิตวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ณ ลานหน้าห้องตรวจเฉพาะโรค ชั้น1 ตึกอายุรกรรม รพ.ราชวิถี

Read More
s__31129632

รพ.ราชวิถี ให้การช่วยเหลือการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดรายแรกของ จ.สุรินทร์

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี นำโดย แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ ศัลยแพทย์โรคทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี และนายกสมาคม ศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญการผ่าตัด Coronary artery disease ลำดับต้นๆ ของประเทศ พร้อมด้วย นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ และนายแพทย์พิเชษฐ์ กันหากุล ศัลยแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ให้การช่วยเหลือแบบเร่งด่วนในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดขาดเลือด (Coronary artery bypass surgery, CABG) ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยทำการผ่าตัดทำบายพาสผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด CABG รายแรกของจังหวัดสุรินทร์ นำความปลื้มปิติยินดีแก่ทีมแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์และประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนอีกขั้นของโรงพยาบาลสุรินทร์ นับตั้งแต่โรงพยาบาลราชวิถีได้เข้ามาเป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

Read More
8993548853034

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๘.๔๕ น. ได้จัดงานโครงการฝึกอบรม “ปลุกฝัน ปั้นไอเดีย”

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๘.๔๕ น. นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(ด้านวิชาการ)โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรม “ปลุกฝัน ปั้นไอเดีย” ปีสอง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวรายงาน

Read More
%e0%b8%99%e0%b8%9e

เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน

เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายแพทย์ ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร The Polypoidal ChoroialVasculopathy (PCV) Summit 0218 & the Annual Meeting of Macular Society of Cross – Straits Medicine Exchange Association (CSMEA) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561

Read More
s__18677805

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การบริหารจัดการเชื้อยาต้านจุลชีพ”

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรม “การบริหารจัดการเชื้อยาต้านจุลชีพ” เพื่อให้บุคลากรสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

Read More
343710

ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลและชมคอนเสิร์ตการกุศล Singers&Swingers Charity Golf X’ mas Concert 23 ธันวาคม 2561

สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลราชวิถี เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในงาน Singers&Swingers Charity Golf X’ mas Concert ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี * สำหรับผู้สนใจ ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำกัดทีมละ 5 คน 1. ทีม VIP 100,000 บาท ได้บัตรคอนเสิร์ต 10 ใบ พร้อมติดป้ายโฆษณา 2. ทีมธรรมดา 50,000 บาท ได้บัตรคอนเสิร์ต 5 ใบ ท่านสามารถร่วมทำบุญสนับสนุนการแข่งกอล์ฟและคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์ส่องกล้องและอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อศูนย์ส่องกล้องราชวิถี เลขที่บัญชี 986-5-96004-4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจอม ยุคล : 081 874 1977 หรือ Add Id Line : คุณจอม ยุคล : yyukol และ คุณเจี๊ยบ ณัฐวุฒิ : nuttawut_jeab #รพราชวิถีดีต่อใจได้ต่อบุญ #รพราชวิถีต่อชีวิตเติมบุญคูณสอง   คอนเสิร์ต Singers&Swingers Charity Golf Christmas concert #ดีต่อใจได้ต่อบุญ เวลา1ทุ่มเป็นต้นไป ท่านจะพบกับ ศิลปิน: ป๊อด โมเดิร์นด็อก/บิลลี่ โอแกน/รัดเกล้า อมารดิษ/โรส ศิรินทิพย์/ตุ๊ก วิยะดา/จิ๊บ วสุ และ อู๋ ธรรพ์ณธร บัตรราคา 1,000บาท บัตรราคา 2,000บาท (รวมอาหารค่ำ) ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 092-925-5499 (คุณปุ้ย)   Update 12/12/2561

Read More
8889547713722

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณภาพ จากเครื่องมือแพทย์ความละเอียดสูงให้หน่วยส่องหลอดลมโดยมี นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้างานโรคปอด และ พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ งานโรคปอด ชั้น๑๑ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__6258697

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านโสต ศอ นาสิก ระดับชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถตรวจคัดกรอง รวมทั้งวินิจฉัย ฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ของเขตบริการสุขภาพที่ 2 – 12 ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Read More
8883507036920

อบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด” รุ่นที่ 2

ผศ.นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Read More
img_3625

รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ “ห้องละหมาด” อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิม

ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จะเปิดให้บริการ “ห้องละหมาด” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิม ในการประกอบพิธีละหมาด ซึ่งเป็นศาสนกิจประจำวันของศาสนาอิสลาม โดยมี คุณนันทา นพคุณ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นผู้ดูแลสถานที่ ทั้งนี้ ห้องละหมาด จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม OPD ชั้น 10 (หน้าห้องสำนักงานผู้ป่วยนอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ ประเทศเกาหลีใต้

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “Efficacy of color-change adhesive in orthodontic debonding : An in-vitro 3D analysis” ในงานประชุม the 51st Annual Scientific Congress of the Korean Association of Orthodontists ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ประเทศเกาหลีใต้

Read More
website

รพ.ราชวิถี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 วันที่ 20 – 22 ก.พ. 62 ลงทะเบียนฟรี!

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “The best for the most reform to smart hospital” ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในส่วนของ “ภาคประชาชน” จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องสุขภาพ อาทิ – เรื่อง ไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้ – เรื่อง รู้ทันต์…โดยหมอจัดฟัน – เรื่อง Dual Energy CT – เรื่อง สูงวัยอย่างสง่างาม – เรื่อง ต่อเติมความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต – เรื่อง ยาปฏิชีวนะ…ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี สนใจลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th/rj/meeting โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Read More
8833144460951

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี”

วันที่๘พฤศจิกายน๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี” ระหว่างวันที่๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
website

ตารางการแข่งขัน Rajavithi Games 61

ดาวโหลด ตารางการแข่งขัน Rajavithi Games 61 คลิกที่นี่

Read More
%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f-61161_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%96_0008

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารอายุรศาสตร์/ศัลยศาสตร์ งานเคมีคลินิก ศูนย์เบาหวาน และงานมนุษย์พันธุศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถทางออกประตูโยธี รพ.ราชวิถี เริ่ม 5 พ.ย. 61

ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 61 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถที่ออกทางประตูโยธี ดังนี้ 1. รถที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนพระราม 6 ขอให้ใช้ประตูโยธี 1 (ข้างตึกซักฟอก) 2. รถที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ ขอให้ใช้ประตูโยธี 2 (ข้างอาคารนันทนาการ) และ ประตูโยธี 3 (ข้างหอพัก 18 ชั้น) โดยประตูโยธี 2 จะเปิดเวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. ประตูโยธี 3 จะเปิดเวลา 05.00-18.00 น. เพื่อเป็นการจัดระเบียบเส้นทางเดินรถภายใน รพ.ราชวิถี และลดความแออัดของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน

Read More
31-10-2561-19-20-15

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๔๐น. คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คุณนงนุช ไกรพานนท์ บริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท คุณนภดล ไกรพานนท์ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๔๐น. คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คุณนงนุช  ไกรพานนท์ บริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท คุณนภดล ไกรพานนท์ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อกองทุนโรคหัวใจอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์สุธรรม สุธีรภัทรานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม หัวหน้างานโรคหัวใจ  และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ ชั้น๑ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

สารยา ฉบับที่ 13 : ประจำเดือน ตุลาคม 2561 “Drug-induced Nephrotoxicity”

  สารยา ฉบับที่ 13 : ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕61 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ “Drug-induced Nephrotoxicity” โดยงานวิชาการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
29-10-2561-19-47-05

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน International Endoscopic Thyroidectomy Workshop in Soft Cadaver

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน เปิดงาน International Endoscopic Thyroidectomy Workshop in Soft Cadaver ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยบาลราชวิถี โดยมี ศ.คลินิค นพ.สุชาติ จันทร์วิบูลย์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม กล่าวรายงาน

Read More
%e0%b9%89head-web

ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณประตูทางเข้าถ.ราชวิถีและหน้าศูนย์กู้ชีพนเรนทร

โรงพยาบาลราชวิถี ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลฝั่งถนนราชวิถี และ ที่จอดรถหน้าศูนย์กู้ชีพนเรนทร บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากพื้นที่ปรับปรุงยังไม่พร้อมในการให้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Read More
%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88

“เพลงดูแลด้วยใจ” กรมการแพทย์ 19 | 10 | 61

[ Thai Version ] https://www.youtube.com/watch?v=dnkRlpwuOPw [ English Version ] https://www.youtube.com/watch?v=MOmVul93WRo

Read More
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

VTR แนะนำกรมการแพทย์ 19 | 10 | 61

[ Thai Version ] https://www.youtube.com/watch?v=1cNpHqu6EZM&t=83s [ English Version ] https://www.youtube.com/watch?v=OTUyZ6OXYdo&t=33s

Read More
website

นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม FAPA 2018 หัวข้อ Is there any clue for paclitaxel-induced hypersensitivity reactions? ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23 -28 ตุลาคม 2561

Read More
website

นายแพทย์ฐกฤต ชมภูแสง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์ฐกฤต ชมภูแสง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม The 10th Congress of Asia Pacific Knee Society ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561

Read More
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94-web

นโยบายการคลอดของโรงพยาบาลราชวิถี

นโยบายการคลอดของโรงพยาบาลราชวิถี

Read More
25611016_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%96_0004

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

นายแพทย์สุนทร อันตรเสน ประธานคณะกรรมการด้านโสต ศอ นาสิก แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย” ในการสรุปภาพรวมการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของปี 2561 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ปี 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท , นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

Read More
dsc_8906

ธนาคารกรุงไทย กิจกรรม CSR ประจำปี 2561 สำนักกรรมการธนาคาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน 45,000บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท)

ธนาคารกรุงไทย กิจกรรม CSR ประจำปี 2561 สำนักกรรมการธนาคาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน 45,000บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท) ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91

การจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานการประชุม “การจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก” โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ แพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เคมีบำบัด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

Read More
dsc_8662

มูลนิธิจิรกิติ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

มูลนิธิจิรกิติ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี เจ้าหน้าที่มูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
p1050825

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  จัดงาน “ผ้าป่ามหากุศล 67 ปี รพ.ราชวิถี” ขึ้น ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 รพ.ราชวิถี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

7 ตุลาคม 2561 เวลา 7.40 น. คณะสมาคมศิษย์เก่าฯ และรพ.ราชวิถี ตั้งขบวนแห่ผ้าป่ามหากุศล 67 ปี จากตึกวิทยาลัยพยาบาล เคลื่อนขบวนผ้าป่าเข้าสู่ห้องพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น12 โดยมี ประธานดำเนินการ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ,ประธานฝ่ายฆราวาศ ศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา และ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการรพ.ราชวิถี นำพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ นำเทศนาธรรมโดยพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี และบรรเลงดนตรีไทยโดย ชมรมดนตรีไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ***รายได้ทั้งหมดสมทบทุนศูนย์ส่องกล้อง รพ.ราชวิถี  —————————————— ทางโรงพยาบาลราชวิถีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

Read More
dsc_8642

คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.ราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
79679

รพ.ราชวิถี ซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ รพ.

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ห้องจ่ายยา ฝ่ายการเงินและบัญชี ห้องตรวจ MRI ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และห้อง X-Ray เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

Read More
dsc_8504

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน BKKGC+

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน BKKGC+  ณ ห้องประชุมราชวิถี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และในการนี้ รพ.ราชวิถีผ่านการประเมินระดับเพชร เป็นโรงพยาบาลแรกในกรุงเทพฯ

Read More
website

นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ไปนำเสนอผลงานในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ไปนำเสนอผลงานในการประชุม Asian Pacific Digestive Week APDW 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2561

Read More
website

รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ แนะวิธีดูแลตนเองป้องกัน “โรคบิด”

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ แนะผู้ที่มีอาการปวดท้องบิดควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สด สะอาด ดื่มน้ำที่ผ่านการกรองหรือต้มให้เดือด ถ่ายอุจจาระและกำจัดอุจจาระถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่ออนามัยที่ดี ลดเสี่ยงปัญหาสุขภาพ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคบิด เป็นอาการติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหารของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือโปรโตซัวที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวร่วมกับการมีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียนปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระ มีอาการเหมือนถ่ายไม่สุด ในเด็กอาจพบอาการชักร่วมด้วยโดยผู้ป่วยที่อาการชัดเจนจะถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมูกเลือดซึ่งเป็นผลมาจากการแตกของฝีขนาดเล็กๆ ที่ติดเชื้อแบคทีเรียโดยทั่วไปโรคบิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่โรคบิดชนิดไม่มีตัว เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มซิเกลลา(Shigella) สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดี และโรคบิดชนิดมีตัว เกิดจากสัตว์เซลล์เดียว(โปรโตซัว)ที่ชื่อว่า อะมีบา(Ameba) มักพบการติดเชื้อได้ในพื้นที่ร้อนชื้นปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคบิดในหลายพื้นที่เนื่องจากการสุขาภิบาลด้านอาหารและน้ำดื่มที่ไม่ดีพอ ทั้งนี้โรคบิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ หากรักษาได้อย่างทันท่วงทีและได้รับการชดเชยภาวะขาดน้ำควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคบิดสามารถติดต่อกันได้ผ่านเชื้อโรคที่อยู่ในอุจจาระของผู้ป่วย โดยเมื่อเชื้อปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ำ ลงไปในอาหาร หรือตกค้างอยู่ที่มือของผู้ป่วย อาจทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ ไม่เพียงเท่านั้นแมลงวันยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายได้อีกด้วย ขณะที่ผู้ป่วยที่มีเชื้อของโรคบิดสามารถเป็นพาหะและแพร่เชื้อได้ตลอดเวลาที่มีอาการ เพราะจะมีเชื้อออกมากับอุจจาระทุกครั้งที่ถ่าย และเชื้อจะค่อยๆ หมดไปหลังจาก 2-3 สัปดาห์ โรคบิดสามารถป้องกันได้หลายวิธี ได้แก่ 1.การล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนการปรุงอาหารและก่อนรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ 2.ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุก หรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ไม่ดื่มน้ำคลองหรือน้ำบ่อแบบดิบๆ และไม่รับประทานน้ำแข็งที่เตรียมไม่สะอาด 3.รับประทานอาหารปรุงสุกในขณะที่ยังร้อนอยู่ หากซื้ออาหารบรรจุสำเร็จควรอุ่นอาหารให้ร้อนจัดก่อนการรับประทานทุกครั้ง 4.เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย เช่น นมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ผักและผลไม้ควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง 5.เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลงวัน หนู หรือสัตว์อื่นๆ 6.ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมแม่ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโรค 7.ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อย่าถ่ายลงคลองหรือตามพื้นดิน  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค8.ทิ้งขยะในถังขยะที่มีฝาปิด และกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ควรดูแลรักษาสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีอนามัยที่ดีอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป   ************************************************ – ขอขอบคุณ – 21 กันยายน 2561

Read More
%e0%b9%89head-web

ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเข้ารพ.ฝั่งถนนราชวิถี บัดนี้จนถึง 31 ตค 61

โรงพยาบาลราชวิถี ขยายเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลฝั่งถนนราชวิถี บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561 เนื่องจากพื้นที่ปรับปรุงยังไม่พร้อมให้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

Read More
website

นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม The 3rd Scientific Meeting of North American Spine Society (NASS), International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS), and Indonesian Spine Society (ISS) – NASSISMISS 2018 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561

Read More
s__25698306

โครงการสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12”

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12” ในหัวข้อ : การสร้างความสัมพันธ์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย และชมรมป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ และ นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สำหรับคำขวัญวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขององค์การอนามัยโลก ปี 2561 คือ “ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”

Read More
website

นางสาวกรรณิกา โคตรศรี และนางสาวนิอร มายอด ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวกรรณิกา โคตรศรี ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวนิอร มายอด นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลราชวิถี ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th World Congress on Public Health, Epidemiology & Nutrition  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561

Read More
s__25092101

แนวทางการรับ-ส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “แนวทางการรับ-ส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ One-Stop-Service One-day Surgery Referral Model” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Staff Engagement : The Most Powerful Factor : ปัจจัย ความสำเร็จ ความยั่งยืน” โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ และนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

Read More
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2561 – วันตามกำหนดการโดยราชวิทยาลัยจักษุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/file/d/153IsDfMACdvzwIU4ITWolT6bGJ9opIn5/view?usp=sharing  

Read More
30-8-2561-11-25-34

โครงการอาคารเอนกประสงค์ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โรงพยาบาลราชวิถี

  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ คุณชุติมา โทร. 093-761-4959 หรือ e-mail : chutima.s@fifteenbiz.com

Read More
s__22724626

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561

Read More
untitled-1

แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี

Tags : 

ประชาสัมพันธ์ “แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี” วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 06.45 – 08.15 น. โดยจะเป็นการเดินขบวนบนทางเท้าเริ่มจากโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเข้าสู่โรงพยาบาลราชวิถีตามเส้นทางที่กำหนด (3 ขบวน) ซึ่งในระหว่างเดินขบวนจะมีการข้ามถนนเป็นบางช่วงอาจทำให้การจราจรล่าช้าลงบ้าง โดยได้ประสานงานกับ สน.พญาไท เพื่อจัดการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Read More
38759333_952735791564638_7788458879561498624_o

ร่วมทำบุญกับรพ.ราชวิถีในเดือนแห่งวันแม่ กับโครงการเทศน์มหาชาติ

Tags : 

ร่วมทำบุญกับรพ.ราชวิถีในเดือนแห่งวันแม่ กับโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ———————- รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ

Read More
123

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ”

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข. นายเเพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Read More
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-17-18

เชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาย่อย เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000พระคาถา 17-18 กค 61 นี้ ณ ลานหน้าห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจ ตึกสอาด โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 10.30 เป็นต้นไป

Tags : 

เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-269056-1 Promptpay ID – 0994000051484 หรือสแกน Qr Code Scb Promptpay ผ่านแอปพลิเคชั่น Scb banking plus

Read More
%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-ver2

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับโครงการ เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 นี้

Tags : 

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และสดับพระธรรมเทศน์มหาชาติ เวชสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา กับโครงการ เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมพิบูลสงครามชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ท่านสามารถร่วมทำบุญกับโครงการเทศน์มหาชาติ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-269056-1 และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในโครงการเทศน์มหาชาติ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โทร 02 354 7997 – 9 ต่อ 101 ,109, 121 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

Read More
18-5-2561-9-22-18

จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ รู้ยัง!! มีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ใกล้บ้านแล้วนะ

🙂 จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 😛 รู้ยัง!! มีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ใกล้บ้านแล้วนะ  

Read More
website

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชวิถี “ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ มีผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 450,000 บาทต่อปี ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านั้นถือเป็น “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เนื่องจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในระเวลาอันสั้น ต้องใช้ระยะเวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาแทน ถือเป็นการร่วมมือกันในการคืนสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 76 ปีกรมการแพทย์ ได้กำหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถี เห็นว่า การรณรงค์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติก และประโยชน์กับสังคมโลกในการช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน โดยโรงพยาบาลราชวิถีเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปี เมื่อวันที่   18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่อง Green & Clean Hospital ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดใน 5 มิติ หนึ่งในนั้น คือ เรื่องของการคัดแยกและกำจัดขยะ (Garbage) โดยล่าสุดโรงพยาบาลได้รับประกาศนียบัตร Green & Clean Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 และพร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศต่อไป

Read More
ok-s__9691192

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ตามนโยบายของกรมการแพทย์ที่ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วยได้อีกด้วย โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561 ก่อนจะเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

Read More
s__18440207

รพ.ราชวิถี เปิดระบบจัดการคิวอัจฉริยะ “เดินหน้าสู่ Digital Hospital”

รพ.ราชวิถี เปิดระบบจัดการคิวอัจฉริยะ “เดินหน้าสู่ Digital Hospital” โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์ และดูแลสุขภาพคนไทยมากว่า 66 ปี สถิติผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ซึ่งในแต่ละวันพบว่ามีความแออัดของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากสร้างความไม่สะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้นำระบบจัดการคิวอัจฉริยะเข้ามาจัดการความแออัด เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยเริ่มที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ทั้งในคลินิกเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ซึ่งมีผู้รับบริการกว่า 300 – 400 รายต่อวัน นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า สำหรับระบบจัดการคิวอัจฉริยะ เป็นระบบจัดการคิวด้วย QueQ Application ที่ผู้รับบริการสามารถรู้ระยะเวลาการรอคอยของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แม้ไม่อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการธุระส่วนตัว หรือเลือกช้อปปิ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัยได้ในขณะรอตรวจ นอกจากนี้ผู้รับบริการที่ไม่สะดวกใช้โทรศัพท์มือถือยังมีอุปกรณ์รองรับที่สามารถตรวจสอบคิวได้ คือ ตู้เช็คคิวอัจฉริยะ (Self Check KIOSK) อำนวยความสะดวกอีกด้วย สำหรับระบบจัดการคิวอัจฉริยะได้เปิดใช้อย่างเต็มระบบครบ 100% ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนคนไทยทุกคน และหากได้ผลดีจะขยายระบบไปยังห้องตรวจอื่นๆ ของโรงพยาบาลต่อไป

Read More
s__3784725

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ

Tags : 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา จำนวน 280 คน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และหุ่นจำลอง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
57017

อธิบดีกรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
untitled-1

#ทำดีมีคนชม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
untitled-1

ทำดี มีคนชม

Tags : 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook fanpage คลิ๊ก

Read More
untitled-1

ทำดีมีคนชม

Tags : 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี คลิ๊กที่นี่

Read More
14-9-2559-11-58-59

เภสัชแจ้งข่าว สารยา โรงพยาบาลราชวิถี

สารยาฉบับที่ 14 สารยาฉบับที่ 13 สารยาฉบับที่ 12 สารยาฉบับที่ 11 สารยาฉบับที่ 10 สารยาฉบับที่ 9 สารยาฉบับที่ 8 สารยาฉบับที่ 7 สารยาฉบับที่ 6 สารยาฉบับที่ 5 สารยาฉบับที่ 4 สารยาฉบับที่ 3 สารยาฉบับที่ 2 สารยาฉบับที่ 1

Read More

Link

Accessibility