บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

ep-26-4-61-25-of-25

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรภาค 1

(วันนี้ 26 เม.ย.) งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ ตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับ สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (โดยไม่มีพักกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031 “มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆ นะครับ”

Read More
img_9900

วันนี้ 25 เมษายน 61 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันนี้ 25 เมษายน 61 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชวิถี “ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ มีผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 450,000 บาทต่อปี ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านั้นถือเป็น “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เนื่องจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในระเวลาอันสั้น ต้องใช้ระยะเวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาแทน ถือเป็นการร่วมมือกันในการคืนสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 76 ปีกรมการแพทย์ ได้กำหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถี เห็นว่า การรณรงค์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติก และประโยชน์กับสังคมโลกในการช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน โดยโรงพยาบาลราชวิถีเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปี เมื่อวันที่   18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่อง Green & Clean Hospital ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดใน 5 มิติ หนึ่งในนั้น คือ เรื่องของการคัดแยกและกำจัดขยะ (Garbage) โดยล่าสุดโรงพยาบาลได้รับประกาศนียบัตร Green & Clean Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 และพร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศต่อไป

Read More
1

ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเภทผู้ป่วยนอก

ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเภทผู้ป่วยนอก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 www.cgd.go.th http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.22566_1_BCS_1_pdf

Read More
ok-s__5242897

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลสิริ-อุดม) การประกวดวิดีโอการผ่าตัด ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลสิริ-อุดม) การประกวดวิดีโอการผ่าตัดเรื่อง : surgical technique of transurethral anatomical enucleation of prostate (TUAEP) step by step ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 30 ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Read More
ok-s__9691192

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ตามนโยบายของกรมการแพทย์ที่ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วยได้อีกด้วย โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561 ก่อนจะเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

Read More
62997

COE ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี จัดโครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผ่าตัดทางกล้องสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จัดโครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผ่าตัดทางกล้องสู่ประชาคมอาเซียน “Endoscopic spinal Surgery for ASEAN People” ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ ในภูมิภาคอาเซียน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

Read More
img_8222

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง โดยมี คุณ อัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
s__21733381

โรงพยาบาลราชวิถี คว้า 2 รางวัล MEA Energy Saving Building 2017

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร โรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” และ รับตราสัญลักษณ์ “อาคารพัฒนาปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” จาก การไฟฟ้านครหลวง ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ เมื่อวันนี้ 27 มี.ค.61 ที่ผ่านมา 

Read More
26-3-2561-12-29-02

คุณบุญหนัก ศรีเกษม​ เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากผ่านกล้อง

โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ราชพฤกษ์ ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
4784

นายแพทย์สุกรม​ ชีเจริญ​ เป็นประธานเปิดงานการเสวนารับฟังความคิดเห็น​ภาคประชาชน​ประจำปี​ 2561

โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
%e0%b8%9b%e0%b8%81-happy-money

โครงการ Happy Money กระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรราชวิถีที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Happy Money กับธนาคารไทยพาณิชย์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ กรณีรีไฟแนนซ์ ขอรับแบบฟอร์มภายในสิ้นเดือนมีนาคม ส่วนการกู้ยืมทั่วไปหมดเขตภายในปี 2563

Read More
img_1029

คุณพอชม คงสวัสดิ์ และน้องๆ บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คุณพอชม คงสวัสดิ์ และน้องๆ บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

Read More
s__20185095

ฝ่ายประกันสุขภาพ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2561

ฝ่ายประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2561 เรื่อง “การจัดการโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Mini Case Manager DM-HT) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาล และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 12 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ในเขตพื้นที่ 7 แห่ง ให้มีการบริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

Read More
20218

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

Read More
img_0899

วันที่๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจาก Changi General Hospital, Singapore

วันที่๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจาก Changi General Hospital, Singapore ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
80113

วันนี้ 20 มี.ค. 61 รพ.ราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย

วันนี้ 20 มี.ค. 61 รพ.ราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย และเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐาน Green&Clean Hospital ในกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 นำโดย นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนงานสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital” และ น.ส.ลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรเวทีเสวนา “ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาสู่ความเป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อน GREeN&CLEAN Hospital ” ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

Read More
12995

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Central venous catheterization

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Central venous catheterization สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1,2 และแพทย์ผู้สนใจ โดยมี นพ.หลักชัย วิชชาวุธเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 20 มีนาคม 2561เวลา8.30-16.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

Read More
img_1-copy

ผอ.รพ.ราชวิถี รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบโล่รางวัล “#นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561″ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้าน สังกัดสาธารณสุข จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี ของกรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

Read More
ep-19-3-61-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-14-of-32

นพ.ประภาส ผูกดวง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา

นพ.ประภาส ผูกดวง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Read More
s__18440207

รพ.ราชวิถี เปิดระบบจัดการคิวอัจฉริยะ “เดินหน้าสู่ Digital Hospital”

รพ.ราชวิถี เปิดระบบจัดการคิวอัจฉริยะ “เดินหน้าสู่ Digital Hospital” โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์ และดูแลสุขภาพคนไทยมากว่า 66 ปี สถิติผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ซึ่งในแต่ละวันพบว่ามีความแออัดของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากสร้างความไม่สะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้นำระบบจัดการคิวอัจฉริยะเข้ามาจัดการความแออัด เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยเริ่มที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ทั้งในคลินิกเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ซึ่งมีผู้รับบริการกว่า 300 – 400 รายต่อวัน นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า สำหรับระบบจัดการคิวอัจฉริยะ เป็นระบบจัดการคิวด้วย QueQ Application ที่ผู้รับบริการสามารถรู้ระยะเวลาการรอคอยของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แม้ไม่อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการธุระส่วนตัว หรือเลือกช้อปปิ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัยได้ในขณะรอตรวจ นอกจากนี้ผู้รับบริการที่ไม่สะดวกใช้โทรศัพท์มือถือยังมีอุปกรณ์รองรับที่สามารถตรวจสอบคิวได้ คือ ตู้เช็คคิวอัจฉริยะ (Self Check KIOSK) อำนวยความสะดวกอีกด้วย สำหรับระบบจัดการคิวอัจฉริยะได้เปิดใช้อย่างเต็มระบบครบ 100% ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนคนไทยทุกคน และหากได้ผลดีจะขยายระบบไปยังห้องตรวจอื่นๆ ของโรงพยาบาลต่อไป

Read More
12175

เช้าวันนี้เมื่อเวลา 9.00น นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เช้าวันนี้เมื่อเวลา 9.00น นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 โดยมี ผศ.นายแพทย์สมบูรณ์  ศรศกุลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่าโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

Read More
18. โภชนาการ CKD stage 3b-5

รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และบริการนัดหมายล่วงหน้า ณ อาคารนันทนาการ (โรงยิม)

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และบริการนัดหมายล่วงหน้า ณ อาคารนันทนาการ (โรงยิม) โรงพยาบาลราชวิถี รายละเอียดดังนี้ ๐ ตรวจเอกสาร ชำระเงิน และออกใบนัดล่วงหน้า วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น. ๐ ตรวจสุขภาพ และรับใบรับรองแพทย์ วันอังคาร , พฤหัสฯ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 354 8108 ต่อ 6701 , 3098 หรือ 2834 _____________ **หมายเหตุ : ระยะเวลาในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Read More
16945

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1 โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

Read More
img_2018

รพ.ราชวิถี จัดพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตร

โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการบริการทางการแพทย์ การวิจัย และวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

Read More
img_8824

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

Read More
5cdb16ac-f7d8-4549-887c-f8af586b27d8

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันไตโลก (World Kidney Day)” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เสวนาความรู้เรื่องโรคไตกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้ป่วยโรคไต โดยมี นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา พิชัยวงศ์ ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

Read More
img_8645

เวลา ๙.๐๐น. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการร่วมใจสู้ภัยเสี่ยง 2P safety

เวลา ๙.๐๐น. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการร่วมใจสู้ภัยเสี่ยง 2P safety โดยมี พว.วรรณภา พฤกษะวัน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__3784725

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา จำนวน 280 คน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และหุ่นจำลอง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
untitled-11

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย QR กับโครงการ”รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”

“รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” – มาร่วมกันบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กว่า 1 ล้านชีวิตต่อปี ที่รพ.ราชวิถี – บริจาคทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างอาคาร ร่วมกันต่อชีวิต ต่อความหวัง ชีวิตที่ไม่ได้ไปต่อ… โรงพยาบาลที่คุณอาจลืม… ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน รอคอยการรักษามากมายทุกวัน นับกว่า 1 ล้านชีวิตต่อปี กับจำนวนหมอที่มีเพียง 250 คน คนไข้ที่ยังไม่ได้รับการรักษา หมอที่ต้องการรักษาแต่ก็ยังทำไม่ได้ “ที่รพ.ราชวิถี แพทย์ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยในถึง 161 คน ส่วนผู้ป่วยนอก แพทย์ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยนอกถึง 3,996 คน” ชีวิตเหล่านี้ที่อาจไม่ได้ไปต่อ เพียงเพราะไม่มีเครื่องมือ และสถานที่ดีเพียงพอ คุณ… จะเป็นคนสำคัญ ที่ช่วยต่อชีวิต ต่อความหวัง ต่อเจตนารมณ์ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียม กับโครงการ รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ เพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ และ สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์กับโรงพยาบาลราชวิถี สามารถร่วมบริจาคได้ที่ “ศูนย์การแพทย์ราชวิถีในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” – ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-2- 69056-1 – ส่งเงินธนาณัติ ในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ปณ.ราชวิถี 10401 – เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” – สอบถามโทร 02354 7997-9 หรือ – http://www.rajavithihospitalfoundation.org มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์ โครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อให้ชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้มีโอกาสได้ไปต่อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

Read More
img_2203

เวลา๘.๓๐น.วันที่๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

เวลา๘.๓๐น.วันที่๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Rajavithi Service Hacking: Idea Pitch Competition “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี, นักศึกษาจากวิทยาลัยบรมราชชนนีกรุงเทพฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมอบรม โดยมี นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__3440646

นายแพทย์พิชิต ควรรักษ์เจริญ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ต้น

นายแพทย์พิชิต ควรรักษ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 – ม.3 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
s__14180360

รพ.ราชวิถี ร่วมงาน “วันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงบประมาณ”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมงาน “วันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงบประมาณ” ซึ่งสำนักงบประมาณได้งดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากหน่วยงานต่างๆ และให้ร่วมแสดงความยินดีโดยการบริจาคเงินสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นการร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
8078

วันนี้เมื่อเวลา13.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้อนรับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงคสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้เมื่อเวลา13.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้อนรับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงคสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชวิถีอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6กุมภาพันธ์ 2561

Read More
page2-1

เช้าวันนี้ เมื่อเวลา8.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร4เดือน)รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561

เช้าวันนี้ เมื่อเวลา8.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร4เดือน)รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561 โดยมีคุณบุญหนัก ศรีเกษม รักษาการรองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล อ่านกล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี โดยโครงการหลักสูตรนี้มี (คุณศรีนวล องค์ประเสริฐ)พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดการอบรม 4 เดือน

Read More
dsc_9155

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ชีวสถิติเพื่อการวิจัย”

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ชีวสถิติเพื่อการวิจัย” จัดอบรมขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.คลิกนิก นพ.วีรศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
6991

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

Read More
dsc_9124

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)โดยมี พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

Read More
page

วันนี้เมื่อเวลา8.30น.ผศ.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง OSTOMY CARE 23th January 2018 Ssurgical SKill Training Center ,2nd Floor, EMS Building,Rajavithi Hospital FOR DOCTOR

วันนี้เมื่อเวลา8.30น.ผศ.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง OSTOMY CARE 23th January 2018 Ssurgical SKill Training Center ,2nd Floor, EMS Building,Rajavithi Hospital FOR DOCTOR โดยมีนายแพทย์กษิดิน วิทูภิญโญภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ตึกศูนย์ผ่าตัดทางกล้อง ชั้2 EMS วันที่ 23มกราคม 2561

Read More
s__9887760

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช” ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายในการปรับสมดุลโครงสร้างของร่างกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเป็นการผสมผสานวิชาแพทย์แผนไทย จีน และอินเดีย มาประยุกต์ต่อยอดและพัฒนาการรักษามาเป็นของไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ : www.facebook.com/pr.rajavithi

Read More
page2

วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น.นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(วิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช

วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น.นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(วิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช โดยมีแพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดทางกล้อง ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มกราคม 2561 วิทยากรบรรยายโดยท่านอาจารย์นายแพทย์นภดล นิงสานนท์ ในหัวข้อ มารู้จักมณีเวชกันเถอะ

Read More
s__23830535

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561

โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยจะเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ 101 ปี น้องพี่วิทยาสู่ศตวรรษที่ 2” (101st CU-SCIENCE) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม นี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More
5605

วันนี้เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2561

วันนี้เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2561 โดยมีนายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ ห้องประชุมชั้น 11ตึกสิรินธร วันที่ 16 มกราคม 2561

Read More
img_5848

ดร.สุธี มีนชัยนันท์ บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

ดร.สุธี มีนชัยนันท์ บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

Read More
s__9101323

รพ.ราชวิถี ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ จัดกิจกรรมวันเด็กชูแนวคิดรู้รอดปลอดภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ออกบูธจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิด “รู้รอดปลอดภัย เด็กไทย 4.0” โดยจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งการลงทะเบียนผ่าน QR Code , ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การดาม และการห้ามเลือด , การล้างมือที่ถูกต้อง นอกจากได้รับความสนุกและความรู้แล้ว เด็กๆ ยังได้รับของรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

Read More
4902

วันนี้เมื่อเวลา10.00น. คุณเที้ยม ทรงสอาดและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

วันนี้เมื่อเวลา10.00น. คุณเที้ยม ทรงสอาดและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบบริจาค ณบริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการชั้น2ตึกสิรินธร

Read More
4904

วันนี้เมื่อเวลา10.30น.มีคุณธนานันต์ เหลืองสุวรรณบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

วันนี้เมื่อเวลา10.30น.มีคุณธนานันต์ เหลืองสุวรรณบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบบริจาค ณบริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการชั้น2ตึกสิรินธร

Read More
s__21176322-copy

รพ.ราชวิถี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วย

สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ : งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยไม่มีพักกลางวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02 354 8108 ต่อ 3031

Read More
con1

คุณพนอ ฟูตระกูล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

คุณพนอ ฟูตระกูล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

Read More
img_8261

คุณกิตติ์รวี เลิศสุริยภักดิ์ บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม

คุณกิตติ์รวี เลิศสุริยภักดิ์ บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

Read More
s__6742054

Rajavithi Healthy สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เต้นแอโรบิคออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกับกิจกรรม “Rajavithi Healthy สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย” ในการประชุมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 12/60 ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพของอธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

Read More
s__6742050

บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โทร 02 354 7997 – 9 http://www.rajavithihospitalfoundation.org

Read More
s__3375162

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ราชวิถี ร้อยดวงใจ บริจาคโลหิต”

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรม “ราชวิถี ร้อยดวงใจ บริจาคโลหิต” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดี และเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังสำรองของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 ณ งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
s__6332425

พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , ผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ , อาคารผู้ป่วย และอาคารบริการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับประชาชนในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562

Read More
2206

วันนี้เวลา8.30 น. นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันนี้เวลา 8.30 น. นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีแพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณบ่อปลาชั้นล่างตึกสิรินธร วันที่ 22 ธันวาคม 2560

Read More
1208

เช้านี้เวลา7.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโอกาสทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เช้านี้เวลา 7.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโอกาสทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และคณะผู้บริหารทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีร่วมตักบาตรพร้อมกัน ณ บริเวณลานกีฬาหน้าหอพัก 18 ชั้น วันที่ 21 ธันวาคม 2560  

Read More
page1

วันนี้เวลา8.30น.นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศัลยพศาสตร์ทั่วไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” Rajavithi Anastomosis Workshop”

วันนี้เวลา8.30น.นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศัลยพศาสตร์ทั่วไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” Rajavithi  Anastomosis Workshop”โดยมี ผศ.นพ.บัลลังก์ มุ้ยเผือก เป็นผู้กล่่าวรายงาน สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่2 ณห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอำนวยการเก่า อาคาร EMS

Read More
img_1752-copy

รพ.ราชวิถี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award 2017

แพทย์หญิงธิตินันท์ ตรีสรานุวัฒนา นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบโล่เกียรติยศในโอกาสที่โรงพยาบาลราชวิถีได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award 2017 ในประเภทโรงพยาบาลศูนย์ จาก นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ในการประชุมประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 2560 โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร , ดร.นุชระพี สุทธิกุล และทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ในการนี้ คุณเยาวภา พรเวียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ขึ้นนำเสนอในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” ของโรงพยาบาลราชวิถี อีกด้วย

Read More
img_1647-copy-copy

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่ จนท.

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab Safety)” ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีความรู้และมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการปฏิบัติตนขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

Read More
b6eaadf928676d74a00b44a67a2c47ec974aeab

คุณนงนุช-คุณนลินี ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) คุณนภดล-คุณขนิษฐา ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน และมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

คุณนงนุช-คุณนลินี ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) คุณนภดล-คุณขนิษฐา ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน และมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

Read More
3aa137adedae11cd01b874910b4f6157f6eb5ab

คุณสำราญ-คุณอุไร ถาวรายุศม์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

คุณสำราญ-คุณอุไร ถาวรายุศม์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

Read More
%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88-81260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%98_0085

รพ.ราชวิถี เปิดตัวแคมเปญ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์ เพื่อผู้ป่วยทั่วประเทศ

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี แถลงข่าวเปิดโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ รณรงค์สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศ โดยมี แหม่ม สุริวิภา , แพนเค้ก เขมนิจ , ฟิลลิปส์ The Face Men Thailand , เจเน็ต เขียว , หนูหิ่น รุ้งลาวัณย์ , ตุ๊ก วิยะดา , อู๋ ธรรพ์ณธร , ไท ธนาวุฒิ , อู ภาณุ , มะเหมี่ยว พรชดา พร้อมดาราศิลปินใจบุญร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ………………………………. ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 , สอบถามโทร 02–3548138 ต่อ 3217-9 http://www.rajavithihospitalfoundation.org มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์ กับ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้โอกาสชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษาให้มีโอกาสได้ไปต่อ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

Read More
s__3506179

รองอธิบดีกรมการแพทย์ มอบนโยบายการดำเนินงานในการประชุม ณ รพ.ราชวิถี

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการแพทย์และโรงพยาบาลราชวิถี ในการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

Read More
143544

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี” โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อม นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Read More
60913

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล รพ.ราชวิถี

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้าง “โครงการ หอพักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี” โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อม นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  

Read More
11146

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2560

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2560 งานเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมร่วมสมัย โดยมีนายแพทย์สุรศักดิ์ จันทรแสงอร่ามเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Read More
10902

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจและอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)” เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการทางสาธารณสุขกว่า 130 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีความแม่นยำจากการคัดกรองด้วยการตรวจและอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และสามารถจำแนกกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ นายแพทย์ธนรัตน์ ชุนงาม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

Read More
pagemain

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Laparoscopic LAR :Lesson from expert

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Laparoscopic LAR :Lesson from expert โดยมี ผศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์ ผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

Read More
img_1317-copy-copy

รพ.ราชวิถี ขอขอบคุณ “คุณนันทา กนกกุล และครอบครัว” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย

คุณนันทา กนกกุล และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ หัวหน้างานศัลยศาสตร์หัวใจ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

Read More
img_1286-copy

รพ.ราชวิถี ขอขอบคุณ ทีมงานและผู้ร่วมงานอัลบั้มเสียงจากลูก มอบแผ่นซีดีชุด “เสียงจากลูก” ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

ทีมงานและผู้ร่วมงานอัลบั้มเสียงจากลูก มอบแผ่นซีดีชุด “เสียงจากลูก” จำนวน 800 ชุด ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สามารถติดตามรับชมผลงานของทีมงานและผู้ร่วมงานอัลบั้ม “เสียงจากลูก” ได้ที่ : http://www.baichasong.com/ และ https://www.facebook.com/Baichasong/

Read More
img_1275-copy

รพ.ราชวิถี ขอขอบคุณผู้ใจดีมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วย

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) , นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ 117 , บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แฟมิลี่ พลัส กรุ๊ป จำกัด มอบแผ่นรองซับ จำนวน 10 ลัง และเตียงนอนลม จำนวน 6 เตียง ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี คุณจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้างานการพยาบาลศัลยกรรมหัวใจ และคุณพรเดช ยะพรม รักษาการหัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

Read More
img_1222-copy

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

Read More
img_2295-copy

รพ.มิราเคิล ออฟไลฟ์ ออกหน่วยดูแลสุขภาพประชาชน ณ สวนรถไฟ

ภาพบรรยากาศ การออกหน่วยปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ บริหารงานโดย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ในการร่วมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น และปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน ในงาน Bangkok Inclusive Run 2017 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภามทางการแพทย์แห่งชาติ และ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

Read More
s__48922658-copy

งานออสโตมีคลินิก รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วย เนื่องในวันป้องกันการเกิดแผลกดทับ

งานออสโตมีคลินิก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันการเกิดแผลกดทับ ให้กับผู้ดูแลและญาติผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแผลกดทับ ได้รับความรู้ วิธีการดูแล และวิธีการป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมบ่อปลา ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Read More
page1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์และ Nagoya University, Hospital,Nagoya Japan

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์และ Nagoya University, Hospital,Nagoya Japan ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Read More
img_2765

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จับมือ กับ Nakoya University Hospital พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์

นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ , แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ หัวหน้างานอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี และ Professer Hidemi Goto. Nakoya University Hospital , Japan ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memoradum of Understanding เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Read More
9793

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (Good Clinical Practice: GCP )

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.ผศ.นพ.สมบูรณ์  ทรัพย์วงศ์เจริญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (Good Clinical Practice: GCp )” และรศ.คลินิก. นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร รักษาการหัวหน้างานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น11วันที่ 16พฤศจิกายน2560

Read More
innovation-clinic-poster-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%87%e0%b8%9a2561-copy

คลินิกนวัตกรรมโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้คำปรึกษาในการสร้างและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ – นวัตกรรม

ขอเชิญชวนชาวราชวิถี เข้ารับคำปรึกษาการสร้างและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ – นวัตกรรม ในโครงการ #คลินิกนวัตกรรมโรงพยาบาลราชวิถี (Innovation Clinic) เริ่ม ! วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณอมรรัตน์ แหวนเงิน หมายเลขภายใน 2832

Read More
s__22118466

อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกแพทย์โรคทั่วไป อายุรกรรมและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู บริหารงานโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

Read More
8-11-2560-20-00-29

โครงการประชุมวิชาการ การผ่าตัดส่องกล้องชั้นสูงและเครือข่ายความร่วมมือแพทย์ส่องกล้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน

วันนี้เมื่อเวลา 11.30 นาที นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมวิชาการ การผ่าตัดส่องกล้องชั้นสูงและเครือข่ายความร่วมมือแพทย์ส่องกล้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 11

Read More
7-11-2560-15-41-33

คุณสีอุไร จิปิภพ คุณธนพันธ์ จิปิภพ คุณประกายแก้ว จิปิภพ และนางสาวฐิติพันธ์ จิปิภพ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,000,000

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อเวลา 10.20น.ณห้องประชุมนายแพทย์กมล สินธวานนท์ ชั้น2ตึกสิรินธร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

Read More
3-11-2560-16-53-18

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ. ราชวิถี เข้าร่วมในพิธีเปิด งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

ภายใต้แนวคิด ก้าวไปด้วยกันกับคุณภาพ สู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

Read More
main

วันนี้เมื่อเวลา 13.00น. ได้มีการประชุมความร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข และ ราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ดูแลรักษาผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก

วันนี้เมื่อเวลา 13.00น. ได้มีการประชุมความร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข และ ราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ดูแลรักษาผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก ครั้งที่1วันที่3พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชวิถีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11

Read More
Print

สมาคมศิษย์เก่า วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงาน “71 ปี คืนสู่เหย้า ฟ้า- ขาว”

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงาน “71 ปี คืนสู่เหย้า ฟ้า- ขาว” วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี รายได้สมทบทุนศูนย์ส่องกล้อง อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ************************* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองโต๊ะได้ที่ : คุณจินตนา ตั้งตระการพงษ์ โทร. 081-373 4882

Read More
2

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยถ่ายทอดความรู้และทักษะการผ่าตัด Revision THA and Revision TKA ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ พร้อมทีมงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการผ่าตัด Revision THA and Revision TKA สู่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตชนบท ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมี ผศ.นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และ ผศ.นพ.มณฑล กาฬสีห์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560

Read More
7401

กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ทอด ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)  ทอด ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ฝ่ายสงฆ์  พระครูพิพัฒน์วัชโรทัย เจ้าอาวาสวัดดอนบ้านใหม่  ประธานึณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ฝ่ายฆราวาส นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  ทุนการศึกษา 76,000บาท ยอดดฐิน 632,249.- โรงพยาบาลราชวิถี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขกายสบายใจและพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติได้ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเทอญ สาธุๆๆ

Read More
web

คณะแพทย์จากโรงพยาบาล Cho Ray ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะแพทย์จากโรงพยาบาล Cho Ray ประเทศเวียดนาม จำนวน 5 ท่าน ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “The 2nd ECMO Training at Rajavithi Hospital” ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม ACLS ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
maxresdefault

ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 ภายใน 31 ตุลาคม 2560

ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2561 สนใจยื่นใบสมัครพร้อม transcript, curriculum vitae ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามแพทยสภากำหนด ที่ราชวิถีมีข้อกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมจากคุณสมบัติของแพทยสภาคือ 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) แพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3.0 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น CUTEP, TOEFL ภายในเวลา6เดือนก่อนยื่นใบสมัคร 3. ยื่น Statement of purpose เป็นภาษาอังกฤษความยาว 1หน้ากระดาษ A4 สมัครผ่านแพทยสภาภายใน 31 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2560 ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบตามข้อกำหนด Website แพทยสภา http://www.tmc.or.th และ http://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1006&id=4

Read More
screenshot_1

นพ.ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นประธานเปิดงานการประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง” Colonoscopy Workshop”

สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ ๔ และแพทย์ผู้สนใจ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องส่องกระเพาะอาหารศัลยศาสตร์ ชั้น๑๐ และห้องประชุมศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น ๑๑ ตึกสิรินธร

Read More
160577-copy

ตัวแทนจากศูนย์น้ำใจไมตรี กระทรวงวัฒนธรรม มอบดอกไม้จันทน์ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบช่อดอกไม้จันทน์จาก คุณอัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับมาจากคุณชญานิษฐ นาควัชระ ตัวแทนจากศูนย์น้ำใจไมตรี กระทรวงวัฒนธรรม ที่นำมามอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

Read More
img_09611-copy

รพ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ณ รพ.ราชวิถี

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร และคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจ ปอดและหลอดเลือด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารงาน กระบวนการในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรสาขาหัวใจ ปอดและหลอดเลือด ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ ปี 2563 โดยมี นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม ACLS ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

Read More
img_0892

รพ.ราชวิถี จับมือเครือข่ายพันธมิตรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ของกรมการแพทย์ ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการประชุม “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Resources)” ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือของพันธมิตรเครือข่ายจาก 11 โรงพยาบาล ของกรมการแพทย์ ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี , รพ.นพรัตน์ราชธานี , รพ.เมตตาประชารักษ์ , รพ.สงฆ์ , รพ.เลิดสิน , สถาบันประสาทวิทยา , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , สถาบันโรคทรวงอก , สถาบันโรคผิวหนัง , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในการร่วมกันสร้างเพื่อหา “ราคากลาง” ที่เป็นมาตรฐานของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ และร่วมกันใช้ “รายการตรวจ (Tests) ที่ชำนาญ” เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและองค์กรอีกด้วย ณ ประชุมห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

Read More
img_0868

ความพร้อมระบบการจัดการยาฯ

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารการจัดการยา เวชภัณฑ์ วัคซีน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และนายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ร่วมอภิปราย และได้ให้ความมั่นใจในประเด็นการจัดซื้อยาในปีงบประมาณ 2561 ว่า โรงพยาบาลราชวิถีในนามกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมจากความร่วมมือของคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยืนยันประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนยา และจะได้รับยาที่ดี มีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

Read More
s__48111624

รพ.ราชวิถี “ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ” พร้อมปลูกไม้ยืนต้นต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม “ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณเรือนเพาะชำ โรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกไม้พะยูง เพื่อแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข ในวาระที่ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งไม้พะยูงถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ และเป็น 1 ใน 9 ไม้มงคลของคนไทยอีกด้วย ณ บริเวณสวนหย่อม ลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

Read More
copy-of-s__141434883

นักสังคมสงเคราะห์ รพ.ราชวิถี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ผู้ป่วยร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นให้สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนของผู้ป่วยโรคมะเร็ง นำดอกไม้จันทน์ที่ผู้ป่วยร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น ส่งมอบให้สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารรับรอง 606 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสนามเสือป่ามาสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรมจิตอาสาพาเพลินของฝ่ายสวัสดิการสังคม ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน ณ หอผู้ป่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
copy-of-img_7509

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันหัวใจโลก 2560

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รพ.ราชวิถี ปันหัวใจ … ให้ชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ” เนื่องในวันหัวใจโลก (29 ก.ย.ของทุกปี) โดยมีการจัดนิทรรศการพร้อมการเสวนาโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ และการแบ่งปันประสบการณ์การรอดชีวิตจากผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ พร้อมบริการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด และความร้ายแรงของโรคที่เกี่ยวกับหัวใจที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

Read More
page

พันโทนายแพทย์หลวงนิตย์  เวชชวิศิษฏ์ โดย ศ. คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา  นิมมานนิตย์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.เด็ก ประธานมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

และนางกัลยา  ธรรมคุณ  นายกสมาคมศิษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีทายาทพันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์เดินทางมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และมีพิธีมอบรางวัล “นิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ” ให้นักศึกษาพยาบาลดีเด่นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโยธีชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 กันยายน 2560

Read More
26-9-2560-19-18-32

ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ รพ.ราชวิถี

Read More
26-9-2560-19-12-06

ปศส.รุ่น๑๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง    โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ รพ.ราชวิถี  

Read More
91270

โรงพยาบาลราชวิถี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสู่ประชาชน โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 และ ดร.ฮัจยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มประดู่ อาคาร 7 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

Read More
dscn8679

รพ.ราชวิถี ร่วมกับมูลนิธิ รพ.ราชวิถี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,600 ดอก ให้สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และกลุ่มจิตอาสา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,600 ดอก ให้สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารรับรอง 606 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

Read More
%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad

โรงพยาบาลราชวิถีจะมีการปิดปรับปรุงใหญ่ห้องคลอด

เนื่องด้วย โรงพยาบาลราชวิถี จะมีการปิดปรับปรุงใหญ่ห้องคลอด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการการคลอด มีความไม่สะดวกทั้งเรื่องสถานที่ และข้อจำกัดในการให้บริการ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก รบกวนส่งต่อข่าวสารด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

Read More
copy-of-img_4118

ผอ.รพ.ราชวิถี ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง พร้อมเชิญชวนชาวราชวิถีร่วมกันปลูกดอกไม้ที่มีสีเหลืองเพื่อนำมาประดับที่ รพ.

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “#ปลูกดอกดาวเรือง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนชาวราชวิถีร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อนำมาประดับที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

Read More
12-9-2560-18-36-34

คุณทัศน์ชัย-คุณวิรตี บัณฑิตกุล บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

Read More
21587314_769317029906516_6820956065035085455_o

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โครงการทุ่งดาวเรืองรวมใจภักดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

Read More
page

การประชุมคณะกรรมการแพทย์แห่งชาติ ด้านโสต ศอ นาสิก ระดับชาติ โดยมี นายแพทย์สุนทร อันตรเสน เป็นประธานคณะกรรมการแพทย์ ด้าน โสต สอ นาสิก ระดับชาติ

ได้กล่าวเปิดการประชุม และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รายงานเรื่อง สถานการณ์ปัญหาสุขภาพด้าน โสต ศอ นาสิก ในที่ประชุมคณะกรรมการแพทย์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 9.00 น.

Read More
โรงพยาบาลราชวิถี

งดบริการคลินิกพิเศษสูตินรีเวช วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เนื่องจากแพทย์ติดอบรม ขอภัยในความไม่สะดวก

งดบริการคลินิกพิเศษสูตินรีเวช วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เนื่องจากแพทย์ติดอบรม ขอภัยในความไม่สะดวก

Read More
page

พิธีเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี 2560 โดยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดและตัดลิปบิ้นเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิจัย 2560

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมและพัสดุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณหน้าห้องประชุมพญาไท ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
img_0434

ผอ.รพ.ราชวิถี ร่วมงานวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง” ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมรับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมงานวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง” ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ในการนี้ คุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานใหญ่บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

Read More
71856

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี จัดนิทรรศการ “สัปดาห์วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2560”

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สัปดาห์วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2560” ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560

Read More
61686

โรงพยาบาลราชวิถี รับการเยี่ยมสำรวจ (Re-Accreditation) ครั้งที่ 4

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลราชวิถี ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 ——————————- ขอขอบคุณชาวราชวิถีทุกท่านที่รวมพลัง “Rajavithi’s SPIRITS” ในการรับการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้ครับ

Read More
s__5627986

กลุ่มงานจิตเวช จัดอบรม “การทำกลุ่มจิตบำบัด PRAKARN Model” ครั้งที่ 4

แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำกลุ่มจิตบำบัด PRAKARN Model” ครั้งที่ 4 โดยมี แพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชเทวี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2560

Read More
24-8-2560-11-00-28

คุณนิยมท่านรองผู้อำนวยการ ด้านอำนวยการ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเดินทางมาที่ วัดดอนบ้านใหม่ หมู่4ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อที่จะนำกฐินสามัคคีของโรงพยาบาลราชวิถีไปทอดในวันที่ 28 ตุลาคม 2560

คุณนิยมท่านรองผู้อำนวยการ ด้านอำนวยการ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเดินทางมาที่ วัดดอนบ้านใหม่ หมู่4ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กำลังสนทนากับท่านเจ้าอาวาส ท่านพระครูพิพัฒน์ วัชโรทัย เพื่อที่จะนำกฐินสามัคคีของโรงพยาบาลราชวิถีไปทอดในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ครับ

Read More
copy-of-img_0334

รพ.ราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” แก่เจ้าหน้าที่ กว่า 3,500 คน

คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Auto External Defibrillator : AED)” แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งจัดอบรมทั้งหมด 10 รุ่น รวมกว่า 3,500 คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 9-10 และ 21-23 สิงหาคม 2560

Read More
21638

โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” แก่พนักงานบริษัทก่อสร้าง

โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Auto External Defibrillator : AED)” แก่พนักงานบริษัทโครงการก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น โดยวิทยากร คุณกัญจนา เมืองสาคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

Read More
timeline_20170819_173125

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ และคุณประนอม ดวงใจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยสมมติสถานการณ์ ณ ห้องตรวจจักษุ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 และ 19 สิงหาคม 2560

Read More
18-8-2560-9-06-14

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานในหัวข้อ “การนำเสนอผลงาน Business intelligence การจัดการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและการบริการ โดยใช้ Software Qlik Sense ” ในการนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 บาท

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ  รุ่น 2 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1, 3-4 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 ท่าน                 ทั้งนี้ ในการอบรมมีการเชิญชวนผู้เข้าอบรม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานในหัวข้อ “การนำเสนอผลงาน Business intelligence การจัดการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและการบริการ  โดยใช้  Software Qlik Sense ” ในการนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งเข้าประกวดได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rajavithi.go.th หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 2600) ดาวน์โหลดที่นี่…

Read More
s__17719424

ผอ.รพ.ราชวิถี เข้าเยี่ยม รพ.ธัญบุรี พร้อมปรึกษาแนวทางการทำงานร่วมกัน

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมเพื่อให้คำปรึกษากับโรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

Read More
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91_0005

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียน ม. 3 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 คน เพื่อเพิ่มความรู้ และสร้างทักษะการกู้ชีพ และการปฐมพยาบาล ก่อนถึงมือแพทย์ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 , 7-9 สิงหาคม 2560  

Read More
10-8-2560-19-54-43

คุณบุญหนัก ศรีเกษม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลคนกินนมแม่

เพื่อเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา

Read More
copy-of-untitled-11

รพ.ราชวิถี พร้อมเปิดให้บริการ “ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ” (ด้านตลาดนัดถนนคนเดิน) **** พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป **** เพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่ใช้บริการทุกท่าน โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. ——————— หมายเหตุ : สำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น และเปลนั่ง-เปลนอน กรุณาใช้ลิฟต์โดยสารเดิมนะครับ ___/\___

Read More
s__33300518

รพ.ราชวิถี จัดพิธีทำบุญเปิดลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ยังเป็นการลดความแออัด และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Read More

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารด้านล่าง ***หากมีผู้สนใจส่งผลงานเต็มจำนวน จะขอปิดการรับผลงานก่อนกำหนด***

Read More
untitled-1

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2560

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtyoY5OQj9IpIlPnGzxGuzm69oeJlSbKRUfCnFa5e7ngnR1w/viewform

Read More
การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13” สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

Read More
17-7-2560-17-15-54

นายแพทย์บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ Start Up Ophthalmology 4.0

โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึก ems ชั้น 2 วันที่ 13 กรกฏาคม 2560

Read More
17-7-2560-16-53-57

ศ.คลินิก พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

คุณประไพพรรณ ฉายรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นผู้กล่าวรายงาน ณห้องประชุมสุพรรณิการ์ เวลา 8.30น. วันที่ 17 กรกฏาคม 2560

Read More
130077

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 61

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลเลิดสิน จัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 61 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 4.0” ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

Read More
1-7-2560-12-53-16

The 6 th Asian Congress of MISST combined with 3 th ASEAN MISST ( in collaboration with NASS ) and Cadaveric Workshop

นพ. ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ. มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเปิดงาน The 6 th Asian Congress of MISST combined with 3 th ASEAN MISST ( in collaboration with NASS ) and Cadaveric Workshop ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎคม 2560 Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Read More
page

โรงพยาบาลราชวิถี ได้ทำการฝึกซ้อมแผนราชวิถี ๒.๒.๒ เชื่อมกับแผนการเผชิญสถานการณ์ก่อการร้าย

โดยมี พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ คุณประนอม ดวงใจ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

Read More
27-6-2560-16-00-29

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ราชวิถีร้อยดวงใจ บริจาคโลหิต

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27และ28มิถุนายน 2560 ที่ชั้น7ตึกสิรินธร ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.

Read More
23-6-2560-14-24-41

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง

โดยมี นางพงศ์วิภา วาณิชตันติกูล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณรอบบ่อปลา ชั้น 1 ตึกสิรินธร รพ.ราชวิถี ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560

Read More
21-6-2560-18-11-10

คุณดำรง วารินทร์ศิริกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

Read More
wat03-copy-34

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ UHOSNET ครั้งที่ 61

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สถาบันผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลเลิดสิน กับการเป็นเจ้าภาพ เข้าสู่เว็บไซต์

Read More
page

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏาน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30น.-16.30น. ณ ห้องราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read More
14-6-2560-18-40-30

คุณนิภา วันเพ็ง มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์  และมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อตั้งทุนในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  โดยมีนายแพทย์มานัส   โพธาภรณ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

Read More
61367

รพ.ราชวิถี จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ซึ่งจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึก EMS โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร 1666 หรือ www.organdonate.in.th “ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ”

Read More
18954620_1380714982023017_9014155198893584014_o

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000.-บาท สมทบทุนมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “ศิลปะบำบัดเพื่อหนู กับ นู สกิน ครั้งที่ 11” ในการนี้ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) สมทบทุนมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุน การผ่าตัดหัวใจเด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำหรับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation – PCSF) เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และรอคอยการบริจาคช่วยเหลือ โดยการช่วยเพิ่มการผ่าตัดหัวใจเด็กให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การรอคอยที่ยาวนานในการจะเข้ามารับการผ่าตัดสั้นลง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตด่วน ได้เข้าถึงการผ่าตัดที่ดีที่สุด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.pcsf.org/

Read More
untitled-1

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Website : http://www.digitaljournals.org/pubnetmoph/present_academic7 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560

Read More
img_1923

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Laparoscopic radical prostatectomy focus

โดยมี นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์ เป็นผู้จัดฝึกอบรมในโครงการนี้ ในวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
6-6-2560-12-51-29

บริษัท บางกอกเซรามิค จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บจก.คลีนิกสุขภัณฑ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โดยมีนางสาวสุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

Read More
58543

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เรื่อง 3rd RGE Gynecologic Endoscopy congress in Asean

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เรื่อง 3rd RGE Gynecologic Endoscopy congress in Asean โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EMS วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

Read More
s__4939784

คุณวันชัย – คุณวิภา สินาโรจน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

คุณวันชัย – คุณวิภา สินาโรจน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โทร 02 354 7997 – 9

Read More
s__4939782

ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ (กองทุนพันเอกแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์) มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ (กองทุนพันเอกแพทย์หญิงสมวงศ์ โรจนวงศ์) มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โทร 02 354 7997 – 9

Read More
s__8003641

รพ.ราชวิถี เชิญชวนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

กลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 7 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 354 8108 ต่อ 3723 หรือ 3031

Read More
2519

รพ.ราชวิถี จับมือ ม.เกษตร ร่วมพัฒนานวัตกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน , ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ในการประชุมหารือร่วมการ Co-Creation partnership เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนักบริหารยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง รพ.ราชวิถี (SRJ 01 และ 02) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
57017

อธิบดีกรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
s__4923405

ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

คุณอัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” โดยมีนักสังคมสงเคราะห์จากภายในและภายนอกโรงพยาบาล ทั้งในสังกัดกรมการแพทย์และนอกสังกัด รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยตามกลุ่มเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
s__1572889

รพ.ราชวิถี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสำเร็จใหม่

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสำเร็จใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล จากนักเรียนพยาบาลสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 43 คน ในระหว่างวันที่ 1-2 , 5-6 มิถุนายน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
page

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 18

โดยมีคุณบุญหนัก ศรีเกษม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลปู้ป่วยในเป็นผู้กล่าวรายงานประธานในพิธีครั้งนี้ วันที่31พฤษภาคม 2560 ณห้องประชุมพญาไท

Read More
41830

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา คนใหม่

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีแด่ แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพยาธิวิทยา ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
copy-of-untitled-1

โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้บริการ “ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์” แล้วววว!!! ตั้งแต่วันนี้ (18 พ.ค.) เป็นต้นไป

โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้บริการ “ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์” แล้วววว!!! ตั้งแต่วันนี้ (18 พ.ค.) เป็นต้นไป โดยให้บริการด้านการตรวจหารูปแบบสารพันธุกรรมของบุคคลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้แพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ นำไปแปรผลสำหรับการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์บุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : หน่วยนิติพันธุศาสตร์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โทร : 02 354 8108 ต่อ 6320

Read More
15-5-2560-11-04-20

เตือนภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ระบาดหนักทั่วโลก

เตือนภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ระบาดหนักทั่วโลก ไทยโดนด้วย ข้อมูลจาก it24hrs, Thaicert , Techtalkthai   ระบบงานที่ถูกโจมตีจากไวรัสได้ง่าย คือ 1. ระบบงานที่แชร์ไฟล์ 2. เครื่องที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต 3.เครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่ได้อัพเดท แนวทางป้องกัน *ฝ่ายไอที 1.มีการตรวจสอบอัพเดทป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อัพเดท patch ที่เครื่องแม่ข่ายป้องกันไวรัส (อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค.60 6.30 น.) 2.ส่งคำสั่งให้มีการอัพเดท patch ป้องกันไวรัสไปยังเครื่องลูกข่ายทั้งหมด *ผู้ใช้งานทั่วไป 1. หมั่น update โปรแกรมป้องกันไวรัสสม่ำเสมอ 2. สแกนไวรัสอุปกรณ์เก็บข้อมูลพกพา เช่น external harddisk, handy Drive, Flash Drive, Memory Card เป็นต้น ก่อนใช้งานทุกครั้ง 3. ตรวจสอบ E-mail ก่อนเปิดหรือดาวน์โหลดขึ้นมา 4. สแกนไวรัสไฟล์แนบท้ายของอีเมล์ทุกฉบับ 5. อย่าดาวน์โหลดโปรแกรม,ไฟล์ต่างๆ จากเว็บไซต์ที่ไม่น่าชื่อถือ  

Read More
dscn8112

บทสัมภาษณ์ดาวเด่น “ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล” นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลราชวิถี

สารกรมการแพทย์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 เมษายน 2560 บทสัมภาษณ์ดาวเด่น “ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล” นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559

Read More
s__17309721

ชมรมพุทธศาสน์ รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ณ ลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 60 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
s__16875594

กิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องจัดงานชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทุกท่านจะมาพบปะกันในทุกวันศุกร์แรกของเดือน เวลาประมาณ 11.00 น. เป็นต้นไป

Read More
untitled-1

ผลการประกวด Clip VDO Rajavithi’s Spirits

ผลการประกวด Clip VDO Rajavithi’s Spirits จากงาน “เปิดบ้านโรงพยาบาลราชวิถี 66 ปี บูรณาการนวัตกรรมล้ำยุค สู่ผู้นำอาเซียน” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลราชวิถี >> ชนะเลิศลำดับที่ 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โดย นางสาวกุลนิษฐ์ มิตรนิโยดม งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด https://youtu.be/8XhwvGYZVDI >> ชนะเลิศลำดับที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ โดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ https://youtu.be/QP-Sszshtyw >> ชนะเลิศลำดับที่ 3 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โดย ดร.จารุวรรณ หมั่นมี กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี https://youtu.be/16MdUUDW9Os

Read More
32169

“กลุ่มศรัทธารวมใจ” บริจาครถเข็นผู้ป่วยนั่งแบบพับได้ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

“กลุ่มศรัทธารวมใจ” ได้บริจาครถเข็นผู้ป่วยนั่งแบบพับได้ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 12 คัน โดยมี คุณบุญหนัก ศรีเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี และคุณวิพร เกตุบำรุงพร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เป็นผู้แทนรับมอบรถเข็นและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ บริเวณบ่อปลา ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
s__138371084

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการแพทย์ระดับนานาชาติ

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย David Ruben Thies Director of the Rudolf Elle Waldkrankenhaus Eisenberg ลงนามความร่วมมือทางวิชาการแพทย์ระดับนานาชาติ The Signing Agreement on MOU between the Institutes of Clinical Medicine Department of Medical Services, Rangsit University and the Orthopaedic Department of the University Hospital Jena, Campus Eisenberg, Germany โดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมพิธี ณ The Orthopaedic Department of the University Hospital Jena, Campus Eisenberg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 Credit : ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
dscn8396

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2560

วานนี้ (26 เม.ย.) นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย ในการเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2560 ณ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ อาทิ เศษอาหารจากตึกผู้ป่วย โรงอาหาร ร้านอาหาร สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย น้ำเสีย ตลอดจนมูลฝอยติดเชื้อ การใช้พลังงาน และการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆ โดยจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มาใช้บริการในการรณรงค์และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
27-4-2560-11-19-07

โครงการพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. จัดโดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี นางสาวนุชระพี สุทธิกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

Read More
untitled-1

#ทำดีมีคนชม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงพยาบาลราชวิถี www.facebook.com/pr.rajavithi

Read More
web

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเขียนคำอวยพรวันเกิด “66 ปี โรงพยาบาลราชวิถี”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงพยาบาลราชวิถี www.facebook.com/pr.rajavithi

Read More
3-4-2560-12-25-23

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 6

โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี อ่านกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า วันที่ 3-5 เมษายน 2560

Read More
30-3-2560-17-52-06

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ แนวทางการรับ ส่งต่อ เฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติปีที่ 2 (One Stop Service One-day Surgery Referral Model)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชเทวี โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โดยมี ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง เป็นประธานเปิดงาน และ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เป็นผู้กล่าวรายงาน

Read More
โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต

ราชวิถี ร้อยดวงใจ บริจาคโลหิต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 100 ท่านแรก รับของที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด ตึกสิรินธร ชั้น 7 โรงพยาบาลราชวิถี โทร.0 2354 8108 – 37 ต่อ 3031, 3026

Read More
copy-of-a2-edit-1-copy

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก 21 มี.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค

โรคไต เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน > วันนี้ … คุณ รู้จัก “ไต” คุณดีแล้วหรือยัง < โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม #งานวันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลม ระทมไต” ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ – การเสวนาความรู้โรคอ้วนกับโรคไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ – การตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น – ปรึกษาเภสัชกรเรื่องการใช้ยา – ปรึกษาโภชนาการเรื่องการลดน้ำหนัก – และการสาธิตวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเต้นฮูล่าฮูป อีกด้วย !! สนใจสมัครได้ที่ ห้องล้างไตทางช่องท้อง โทร 02 354 8108 ต่อ 5122 หรือ 096 5388651 —————— #แล้วพบกัน …. วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค ตึกอายุรกรรม

Read More
%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99

โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์” ประจำปี 2559

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage >คลิ๊ก<

Read More
page9

โรงพยาบาลสิรินธร เข้าศึกษาดูงาน ตู้ KIOSK รพ.ราชวิถี

โรงพยาบาลสิรินธร เข้าศึกษาดูงาน ตู้ KIOSK รพ.ราชวิถี นายแพทย์อภิชัย โภคาวัฒนา (นายแพทย์ชำนาญการ) โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสิรินธร นำทีมโดยแพทย์หญิงพรณรีย์  ทัศยาพันธ์ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

Read More
s__15712258

ขอเชิญชวนชาวราชวิถีทุกท่านกรอกแบบสำรวจเพื่อวินิจฉัยองค์กร

 วิธีการเข้ากรอกแบบสำรวจเพื่อวินิจฉัยองค์ เข้าสู่แบบสอบถาม

Read More
s__13181069

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์

วานนี้ (1 มี.ค.) รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในการเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์” แก่บุคลากรภายนอก จาก รพ.ทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
thaidr1

อธิบดีกรมการแพทย์ นำทีม รพ.ราชวิถี ออกหน่วยแพทย์ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี ร่วมออกหน่วย Head and Neck Cancer Camp in Bhutan ในระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ภาพข่าวจาก : Kuensel Online , Bhutan’s Daily Newspaper ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
26-1-2560-18-06-40

ขอเชิญชวน!! สมาชิกชมรมวิ่ง และ ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดชมรมวิ่ง ราชวิถี

🏆✨วันที่ 27 ม.ค. 60✨🏆 ร่วมฟังเสวนาจากศิลปินดารา อาทิ คุณโย ยศวดี ,คุณป๊อก อิทธิพล (ผู้ที่วิ่งเคียงข้างคุณตูน บอร์ดี้แสลม โครงการก้าวคนละก้าว) และผู้มีประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการนักวิ่งอีกมากมาย ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅 🏆✨วันที่ 28 ม.ค. 60✨🏆 เราจะมาร่วมวิ่งไปพร้อมๆ กัน 3km. ณ 🌳สวนสันติภาพ🌳นะคะ 🏃วิ่งเพื่อสุขภาพไปกับชมรมวิ่ง ราชวิถี🏃

Read More
s__5865590

ข่าวหนังสือพิมพ์ : ทีมแพทย์ รพ.ราชวิถี ออกหน่วยช่วยเหลือในการผ่าตัดพร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ข่าวหนังสือพิมพ์ : > หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 > หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เนื้อหาข่าว : ทีมแพทย์ รพ.ราชวิถี ออกหน่วยช่วยเหลือในการผ่าตัดพร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
img_6906

คุณนครินทร์ วงศ์ศศิธร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

คุณนครินทร์ วงศ์ศศิธร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ รองประธานและกรรมการผู้จัดการมูลนิธิ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิ รพ.ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โทร 02 354 7997 – 9 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
img_6092

คุณศรีสุเทพ และคุณสุรวัฒน์ กิตติรักษ์ตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนในการก่อสร้างศูนย์มะเร็งอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

คุณศรีสุเทพ และคุณสุรวัฒน์ กิตติรักษ์ตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศูนย์มะเร็งอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โทร 02 354 7997 – 9

Read More
img_6056

คุณสุพัตรา มีนชัยนันท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

คุณสุพัตรา มีนชัยนันท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมกมล สินธวานนท์ ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โทร 02 354 7997 – 9

Read More
untitled-2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน “ทำได้ ชะลอโรค”

โรงพยาบาลราชวิถี โดยทีมเบาหวานคุณภาพ ขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ใกล้ชิด เข้าร่วมอบรมในโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน “ทำได้ ชะลอโรค” ซึ่งจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 และ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ทราบถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาเป็นคู่ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ใกล้ชิด เช่น ผู้ที่เลือกเมนูอาหารหรือผู้ที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพผ่านทาง LINE Application ได้ตลอดทั้งโครงการอีกด้วย ผู้สนใจ สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ห้องจ่ายยา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และ ชั้น 1 ตึกวาศอุทิศ เบอร์โทร 02 354 8108 ต่อ 2227 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถี ได้ทาง Facebook Fanpage คลิ๊ก

Read More
untitled-1

ประกาศผลรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2559

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโรงพยาบาลราชวิถีได้ทาง Facebook คลิ๊ก

Read More

สาเหตุของการเกิดโรคกรดไหลย้อน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ รพ.ราชวิถี คลิก 

Read More
14-9-2559-11-58-59

เภสัชแจ้งข่าว สารยา โรงพยาบาลราชวิถี

สารยาฉบับที่ 7 สารยาฉบับที่ 6 สารยาฉบับที่ 5 สารยาฉบับที่ 4 สารยาฉบับที่ 3 สารยาฉบับที่ 2 สารยาฉบับที่ 1

Read More

Link

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility