Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
img_1222-copy

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

img_1234-copy

img_1226-copy

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

  • -
img_2295-copy

รพ.มิราเคิล ออฟไลฟ์ ออกหน่วยดูแลสุขภาพประชาชน ณ สวนรถไฟ

untitled-1

ภาพบรรยากาศ การออกหน่วยปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ บริหารงานโดย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ในการร่วมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น และปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน ในงาน Bangkok Inclusive Run 2017 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภามทางการแพทย์แห่งชาติ และ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

  • -
s__48922658-copy

งานออสโตมีคลินิก รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วย เนื่องในวันป้องกันการเกิดแผลกดทับ

untitled-1

งานออสโตมีคลินิก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันการเกิดแผลกดทับ ให้กับผู้ดูแลและญาติผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแผลกดทับ ได้รับความรู้ วิธีการดูแล และวิธีการป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมบ่อปลา ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

  • -
page1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์และ Nagoya University, Hospital,Nagoya Japan

page1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์และ Nagoya University, Hospital,Nagoya Japan
ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

  • -
img_2765

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จับมือ กับ Nakoya University Hospital พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์

untitled-1

นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ , แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ หัวหน้างานอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี และ Professer Hidemi Goto. Nakoya University Hospital , Japan ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memoradum of Understanding เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ

โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility