Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
s__22724626

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

untitled-1

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561

Please follow and like us:

  • -
untitled-1

แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1untitled-2
ประชาสัมพันธ์ “แผนผังการเดินขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถี” วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 06.45 – 08.15 น. โดยจะเป็นการเดินขบวนบนทางเท้าเริ่มจากโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเข้าสู่โรงพยาบาลราชวิถีตามเส้นทางที่กำหนด (3 ขบวน) ซึ่งในระหว่างเดินขบวนจะมีการข้ามถนนเป็นบางช่วงอาจทำให้การจราจรล่าช้าลงบ้าง โดยได้ประสานงานกับ สน.พญาไท เพื่อจัดการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Please follow and like us:

  • -
33197

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

page

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

  • -
dsc_4853

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety”

pageเมื่อเวลา ๑๓.๐๐น. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety” ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Please follow and like us:

  • -

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility