Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
website

  • -
website-1

  • -
website

  • -

  • -
s__76169361

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การดับเพลิงขั้นต้น” เพื่อความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่ 1” โดยมี นายเกษมสันต์ สารภี หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรบริษัท อิมพิเรียล ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยที่มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 มกราคม 2563 โดยการอบรมดับเพลิงขั้นต้นนี้จะมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 5 รุ่น รวมทั้งหมด 300 คน

untitled-1

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99

Please follow and like us:

Accessibility