Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
img_3625

รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ “ห้องละหมาด” อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิม

untitled-1

ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จะเปิดให้บริการ “ห้องละหมาด” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิม ในการประกอบพิธีละหมาด ซึ่งเป็นศาสนกิจประจำวันของศาสนาอิสลาม โดยมี คุณนันทา นพคุณ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นผู้ดูแลสถานที่

ทั้งนี้ ห้องละหมาด จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม OPD ชั้น 10 (หน้าห้องสำนักงานผู้ป่วยนอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

  • -

  • -

  • -

  • -
59926

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 จัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมติดตามการดำเนินงานเรื่องการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด และการคัดกรองมะเร็งช่องปากในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ณ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561

Please follow and like us:

Accessibility