แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวพาดหัว – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
website

  • -
1

โรงพยาบาลราชวิถี โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566

โรงพยาบาลราชวิถี โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 40 คน และทีมที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนด้านพลังงานของโรงพยาบาลราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

Credit ภาพ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี
#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

template-dms

big-cleaning-day-7-%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%a2-66

 

Please follow and like us:

  • -
1-img_0015-copy

สมาคมราชกรีฑาสโมสร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ธฤต แตระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร โดย ดร.การุญ จันทรางศุ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร และคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องเกียรติยศ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี
#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

1-img_0015-copy

untitled-1

Please follow and like us:

  • -
1-s__10330130

พิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 1 เดือน)

นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 1 เดือน) พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรม โดยมีนางสาวอภิรดี ธรรมจารี หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

s__10330136

template-dms

 

Please follow and like us:

  • -
1

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาทางเดินอาหาร ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่องกล้องในเขตสุขภาพ เพื่อรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ครอบคลุมระบบสุขภาพแบบบูรณาการ” เพื่อพัฒนาศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อรองรับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงพยาบาลปัตตานี

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก , แพทย์หญิงกรรณิการ์ เลาหวิจิตร , คุณภัคค์สิริ อิทธิเศวตพัทธ์ นำทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่องกล้องในเขตสุขภาพ เพื่อรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ครอบคลุมระบบสุขภาพแบบบูรณาการ” เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการด้านการส่องกล้องโรงพยาบาลในภูมิภาค โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่โดยไม่จำเป็น เพื่อผลลัพธ์ให้ประชาชนในเขตสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านส่องกล้องได้อย่างทั่วถึงในจังหวัดตนเอง ลดการส่งต่อไปรักษาที่อื่น โดยมีศัลยแพทย์ที่สนใจ จาก โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลนราธิวาส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าร่วมถ่ายทอดและเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รุซตา สาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี และทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี  ให้การต้อนรับและสนับสนุนการจัดโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงานโรงพยาบาลปัตตานีที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลปัตตานีเป็นที่พึ่งของชาวปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกรมการแพทย์ที่มีความโดดเด่นด้านการส่องกล้องขั้นสูงในระดับชั้นนำของประเทศและชั้นนำในทวีปเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านส่องกล้องขั้นสูงในการรักษาโรคทางเดินอาหารที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ได้นำนโยบายแนวคิดความเชี่ยวชาญขั้นสูงสู่ภูมิภาคเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน (The Best for the Most) เน้นการดำเนินงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทาง รวมถึงใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงในการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบทบาทการให้บริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบริการและวิชาการแพทย์ขั้นสูงเพื่อจะได้เกิดเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถีเป็นองค์กรนำด้านสุขภาพที่สำคัญของชาติ และมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ”

7

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility