แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -

เปิด หวอ วิ่ง The Ambulance Run 2023

รพ2

 

มาวิ่งด้วยกัน! กับงานวิ่งการกุศล “เปิด หวอ วิ่ง The Ambulance Run 2023” เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน “ส่งต่อการให้ เพื่อหลายชีวิต”
.
.
26 มีนาคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ
.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ เปิด หวอ วิ่ง Ambulance Run 2023
Please follow and like us:

  • -

  • -

หน่วยโภชนบำบัดทางการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

โครงการ Basic to be Nutrition Support Nurse  
ผ่าน zoom meeting วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 65 เวลา  08.00 – 16.00 น.
****ได้รับ CNEU 6 หน่วยคะแนน****
ต้องมีเวลาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-nsn-10
Please follow and like us:

  • -

รพ.ราชวิถีเปิดโครงการ “พัฒนาทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ”

20-1-66

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว เรื่อง “ความท้าทายในการทำงานด้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ” โดยมี นางสุตาพร ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.บุษยาภา ศรีสมพงษ์ นักกฏหมายผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และผู้ก่อตั้งองค์กรชีโร่ (SHero Thailand) เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “ความท้าทายในการทำงานด้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ” และ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าของเพจ Being Human เพราะเราคือมนุษย์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาในการทำงานกับผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว”
ทั้งนี้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพ จึงจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภาพ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบ Onsite 60 คน และในรูปแบบ Online 273 คน รวมทั้งสิ้น 333 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
Please follow and like us:

  • -
s__32342024

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.ราชวิถี

แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จากคุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 5 มกราคม 2566

s__32342021

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility