แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ – โรงพยาบาลราชวิถี

Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
1-1-s__13262982_0_0

สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 กรมการแพทย์ เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดระนอง

นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เจตวรงค์ ธนกิจจารุ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี นางปนัดดา กลับรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดระนอง เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเคลื่อนที่ (Portable Echocardiography) มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ จำนวน 34 ราย พบมีความผิดปกติต้อง Refer จำนวน 6 ราย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ธนิต เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ศูนย์วิชาการจากกรม กอง ต่างๆ บุคลากรสาธารณสุข จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

Credit ภาพ/ข่าว : สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 กรมการแพทย์

1-1-s__13262982_0_0

untitled-1

11-line_album_%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-32_%e0%b9%92%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%92_1

Please follow and like us:

  • -
200424_rv1

โครงการ “ปั้นข้อ ปันสุข” ตระเวณผ่าตัด “ข้อเข่า-สะโพก” ให้ ปชช.ทั่วประเทศ

โครงการ “ปั้นข้อ ปั้นสุข” เป็นโครงการนำร่องของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ฐกฤต ชมภูแสง และ นพ.พัชรวิศ พลอยนำพล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลราชวิถี ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการประสานงานนำทีมแพทย์ออกไปช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อถึงโรงพยาบาลในต่างจังหวัด โครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดความแออัดและการส่งต่อเคสซับซ้อนมาในโรงพยาบาลส่วนกลางเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดให้แก่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ช่วยให้ผู้ป่วยในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2566 ทีมแพทย์จากโครงการ “ปั้นข้อ ปั้นสุข” ได้เดินทางไปแล้วกว่า 3 โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นให้การดูแลการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกที่มีความซับซ้อนเกินศักยภาพ ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยข้อเข่าและข้ออสะโพกเสื่อมอย่างมาก การผ่าตัดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ลดอาการปวด และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากการผ่าตัดแล้ว ทีมแพทย์จากโครงการ “ปั้นข้อ ปั้นสุข” ยังได้จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้กับแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้แพทย์เหล่านี้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยในต่างจังหวัดเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ แต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีกด้วย

โดยทางทีมงาน ปั้นข้อปันสุข และคณะ ร่วมกับ ทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส  ได้จัดทำโครงการปั้นข้อปันสุขขึ้นในวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมเปิดโครงการ และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมในโครงการปั้นข้อปันสุขตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

—————————

200424_rv2

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/127960-rajavithi.html

#กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

#ปั้นข้อปั้นสุข

Please follow and like us:

  • -
website

  • -
s__104611849

โรงพยาบาลราชวิถีขอขอบคุณผู้บริจาคดวงตาและครอบครัว “เทพอารยางกุล” ที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา

ตัวเเทนหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 21 B โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่ครอบครัว “เทพอารยางกุล” ผู้ยินยอมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแสดงความขอบคุณ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการรับบริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชวิถี (เดือนสิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567) มีผู้บริจาคดวงตาแล้ว จำนวน 108 ดวง ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยของโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลอื่นๆ ที่รอรับดวงตาเพื่อใช้ในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาได้มากถึง 108 คนให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

—————————

โรงพยาบาลราชวิถีขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัว “เทพอารยางกุล” ที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นการสร้างประโยชน์อย่างสูงสุด และขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ขอกุศลกรรมที่ได้กระทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ผู้วายชนม์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

—————————

ท่านสามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ที่
1. พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ พยาบาลผู้ประสานงานการบริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0638051297
2. ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยสามารถแสดงความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://eyebankthai.redcross.or.th//

—————————

#โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต
#ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย #บริจาคดวงตา

line_album_template-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

Please follow and like us:

  • -
1-line_album_19467_%e0%b9%92%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%91%e0%b9%99_1

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” (บสป.) รุ่นที่ 2

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” (บสป.) รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
Credit ภาพ : ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี

#โรงพยาบาลราชวิถี #ศูนย์กู้ชีพนเรนทร #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต
#การช่วยฟื้นคืนชีพ #การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

1-line_album_19467_%e0%b9%92%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%91%e0%b9%99_1

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility