Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
website

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายสากล ปี 2562

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายสากล ปี 2562 (World Hospice and Palliative Care Day 2019) ภายใต้หัวข้อ Palliative Care : it’s “My care, My Right” : วาระสุดท้ายของชีวิต สิทธิที่เลือกได้ โดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทราบสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและสามารถแสดงความประสงค์ขอรับบริการแบบประคับประคองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะสุดท้าย ภายใต้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ต้อนรับ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

อ่านต่อที่  https://bit.ly/33pOH9E

untitled-1

Please follow and like us:

  • -
website

โครงการลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล

website-2

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล” เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการของโรงพยาบาล อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการรับยาหลังพบแพทย์ ไม่ต้องรอคิวรับยา และลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยการจ่ายยาที่ร้านยา โดยมีแพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

สำหรับโรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดให้มี 2 ช่องทางในการรับยา คือ 1.ร้านยาชุมชนอบอุ่น เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ ร้านยาดีเภสัชกร เขตดินแดง , ร้านบู๊ทส์ สาขายูเนี่ยน มอลล์ ถนนลาดพร้าว และร้านเซฟดรัก เซ็นเตอร์ สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ และ 2.รับยาระบบ Refill ที่ห้องยาตึกวาศอุทิศ

โดยผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด และโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน เพียงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการประเมินจากแพทย์ หากผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอม และเลือกสถานที่ในการรับยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 354 8108 ต่อ 2131 , 2132 หรือ 6120

untitled-1

1090-x-1080-port-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87

Please follow and like us:

  • -
website

รพ.ราชวิถี รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

untitled-2

นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จาก คุณพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ จำนวน 19 เครื่อง (984,400 บาท) และ คุณพยอม บรรพพงศ์ จำนวน 20 เครื่อง (1,005,800 บาท) โดยมี นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ เลขาฯศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด , นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงษ์ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทรวงอก และคุณจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้างานการพยาบาลศัลยกรรมหัวใจ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ วันที่ 10 ตุลาคม 2562

untitled-1

Please follow and like us:

  • -
website

รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการแทนการใช้ถุงพลาสติก

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อม เภสัชกรหญิงไพทร ลิมป์วรพรรณ รับมอบถุงผ้าจาก คุณลำพวน สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 500 ใบ ในโครงการ “ปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อไว้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติก ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 9 ตุลาคม 2652

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคถุงผ้าสภาพดีให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยท่านอื่น สามารถบริจาคได้ที่ : กล่องรับบริจาคถุงผ้า ชั้น 1 ตึกสิรินธร หรือ กล่องรับบริจาคหน้าห้องยาต่างๆ หากท่านต้องการบริจาคเป็นจำนวนมากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 354 8108 ต่อ 2231

website

Please follow and like us:

  • -
website

Accessibility