Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
img_0892

รพ.ราชวิถี จับมือเครือข่ายพันธมิตรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ของกรมการแพทย์ ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการประชุม “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Resources)” ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือของพันธมิตรเครือข่ายจาก 11 โรงพยาบาล ของกรมการแพทย์ ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี , รพ.นพรัตน์ราชธานี , รพ.เมตตาประชารักษ์ , รพ.สงฆ์ , รพ.เลิดสิน , สถาบันประสาทวิทยา , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , สถาบันโรคทรวงอก , สถาบันโรคผิวหนัง , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ในการร่วมกันสร้างเพื่อหา “ราคากลาง” ที่เป็นมาตรฐานของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ และร่วมกันใช้ “รายการตรวจ (Tests) ที่ชำนาญ” เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและองค์กรอีกด้วย

ณ ประชุมห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

Please follow and like us:

  • -
img_0868

ความพร้อมระบบการจัดการยาฯ

img_0871

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารการจัดการยา เวชภัณฑ์ วัคซีน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และนายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ร่วมอภิปราย

และได้ให้ความมั่นใจในประเด็นการจัดซื้อยาในปีงบประมาณ 2561 ว่า โรงพยาบาลราชวิถีในนามกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมจากความร่วมมือของคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยืนยันประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนยา และจะได้รับยาที่ดี มีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

Please follow and like us:

  • -
%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%96-taxi-copy-2

  • -
poster-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2-copy-2

  • -
s__48111624

รพ.ราชวิถี “ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ” พร้อมปลูกไม้ยืนต้นต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม “ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณเรือนเพาะชำ โรงพยาบาลราชวิถี

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกไม้พะยูง เพื่อแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข ในวาระที่ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งไม้พะยูงถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ และเป็น 1 ใน 9 ไม้มงคลของคนไทยอีกด้วย ณ บริเวณสวนหย่อม ลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

Please follow and like us:

Accessibility