ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับโทรศัพท์
02 206 2900

ประชาสัมพันธ์ (จองห้องพิเศษ)

สอบถามและจองห้องพิเศษ โทร. 02 206 2900 

– วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ต่อ 10110-11,30109

เวลา 16.00 – 20.00 น. ต่อ 30109

– วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น. ต่อ 30109

ห้องฉุกเฉิน
02 206 2900 ต่อ 50401,50402,50403

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02 206 2900

E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th

Facebook facebook.com/PR.Rajavithi


Accessibility