Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( Fellow nephro) ประจำปีการศึกษาปี 2565 ( เริ่มเรียน 1 กรกฎาคม 2565)

screenshot_1

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( Fellow nephro)

ประจำปีการศึกษาปี 2565 ( เริ่มเรียน 1 กรกฎาคม 2565)
กำหนดรับสมัครและส่งเอกสาร 16 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น – 12.00 น
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมใน วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
งานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
 9 เมษายน 2564
Please follow and like us:

  • -

  • -

  • -

  • -

Accessibility