แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

บุคลากรทางการแพทย์ – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี 2567

screenshot_1

ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

             สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2567

…………………………………………

หลักสูตรอบรม

หนังสือเรียนเชิญถึงผู้อำนวยการ/สถาบันต่างๆ

รายละเอียดการรับสมัคร

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ใบแจงลักษณะงาน

ลงทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 58 ประจําปี 2567

ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 58 ประจําปี 2567

รายละเอียด

Please follow and like us:

  • -

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 58 ประจำปี 2566

ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 58 ประจําปี 2566

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดหลักสูตรจดหมายเชิญ ลงทะเบียน

Please follow and like us:

  • -

ประกาศสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ประจำปีการศึกษา 2567
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…
งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2567
จำนวน 2 โควต้า
ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 ปี (60 เดือน)
ประกาศสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26 กันยายน 2566

ณ สำนักงานศัลยศาสตร์ตกแต่ง ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี
เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณนันท์ลินี เพียรมานะ โทร.0-2206-2902 ต่อ 50512 หรือ มือถือ 09-5846-1115
E-Mail: nunlinee.p@gmail.com
นำมาส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ : สำนักงานศัลยศาสตร์ตกแต่ง ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EMS)
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility