ลงทะเบียนบัตรใหม่ออนไลน์

banner_h
 

regisnow3

 

 

regisnow2

 

**หมายเหตุ ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการออกเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย (HN) ภายใน 1 – 2 ชั่วโมงหลังการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ในเวลาราชการ) ขอบคุณคะ


Accessibility