นายแพทย์เสริมสิน สินธุบดี ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

  • -
website

นายแพทย์เสริมสิน สินธุบดี ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์เสริมสิน สินธุบดี นายแพทย์ชำนาญการ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “ผ่าตัดส่องกล้องในไต (RIRS)” ในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการผ่าตัดทางกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในระบบทางเดินปัสสาวะ (MIS Urology workshops ) ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility