วันนี้ ๒๖เษายน ๒๕๖๑ คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ

  • -
page

วันนี้ ๒๖เษายน ๒๕๖๑ คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ

page

วันนี้ ๒๖เษายน ๒๕๖๑ คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ
เวลา ๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility