ขอเชิญเข้าร่วม “อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากร ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง (สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 – 3 เท่านั้น) ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย

  • -

ขอเชิญเข้าร่วม “อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากร ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง (สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 – 3 เท่านั้น) ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย

ขอเชิญเข้าร่วม “อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากร ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง (สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 – 3 เท่านั้น) ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย

1.หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

2.ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กพ.

3.กำหนดการ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กพ.

ลงทะเบียนที่นี่...คลิก

1.difficult DM century

2.DMSE

3.F mini case & NCD

5.olderly

6.App for diabetes education 2MARCH2018

7. HT ที่ยากต่อการรักษา โดย นพ.อภิชัย 2-MAR-2018

8.DM idet

9.resistant HT 1

Please follow and like us:

Accessibility