ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง **ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ**

Accessibility