ไทย เฝ้าระวังหวัดนกระบาดอีก

  • -

ไทย เฝ้าระวังหวัดนกระบาดอีก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หวัดนกระบาด

          นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเตือนเกษตรกรให้ระวังสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ภูมิคุ้มกัน ลดลง เพราะสัตว์เกิดความเครียดและร่างกายอ่อนแอ อาจเกิดโรคระบาดได้โดยเฉพาะโรคระบาดในสัตว์ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรค อหิวาต์สัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ถึงแม้จะไม่พบโรคนี้มานานกว่า 5 ปีแล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงอาจกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อีก

เนื่องจากยังมีการระบาดในประเทศ ต่าง ๆ ส่วนโรคปากและเท้าเปื่อยนั้น สำคัญที่สุดโรคหนึ่งในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร เนื่องจากติดต่อกันง่าย และแพร่ระบาดได้รวดเร็วมาก นอกจากนี้ยังมีโรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู สัตว์ติดเชื้อได้จากการสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนในดินหรือน้ำและเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือกตา จมูกและปาก

  นายสัตวแพทย์อภัย กล่าวต่อว่า ขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการจัดการโรงเรือนหรือคอกเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีหลังคา ป้องกันฝน ลม และละอองฝนได้เป็นอย่างดี หรือจัดเตรียมสถานที่ที่ให้สัตว์สามารถหลบฝนได้ มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม ทำวัคซีนตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย และต้องใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม และขอความร่วมมือเกษตรกรสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่าน หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน.

 

ที่มา: เดลินิวส์

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility