เรื่องน่ารู้ : ถั่วแดงหลวง

  • -

เรื่องน่ารู้ : ถั่วแดงหลวง

เรื่องน่ารู้ : ถั่วแดงหลวง thaihealth

ความเป็นมาของถั่วแดงหลวงนั้น เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จประพาสต้นบนดอยเมื่อปี พ.ศ.2512 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่นของชาวเขา จึงมีรับสั่งให้หาพืชอื่นมาปลูกทดแทน และพระราชทานพันธุ์ถั่วแดงที่สั่งซื้อมาจากแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ชาวเขาได้ปลูก

และปรากฏว่าได้ผลดีมาก และได้มีการเสนอให้ตั้งชื่อว่า“ถั่วแดง” เพราะเป็นถั่วที่มีสีแดง และก็มีผู้แย้งว่าถั่วแดง จะแดงเฉย ๆ ไม่ได้ เพราะเมล็ดถั่วชนิดนี้มีขนาดใหญ่ ซึ่งคำว่าใหญ่นั้นทางภาคเหนือจะเรียกว่า “หลวง” เลยได้ข้อสรุปว่าควรใช้ชื่อว่า “ถั่วแดงหลวง”

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

Please follow and like us:

Accessibility