แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบจำนวน 100 ราย – โรงพยาบาลราชวิถี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบจำนวน 100 ราย

  • -
congratulation-tanet

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบจำนวน 100 ราย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครบจำนวน 100 ราย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี

—————————

โดยมี นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ , ผศ.(พิเศษ) พญ.อรัญญา ยันตพันธ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัด ทีมวิสัญญี หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 100 ราย และจากหน่วยอื่นๆ ในโรงพยาบาลราชวิถี จำนวนรวมกว่า 300 ราย ดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางผู้บริหาร โดยใช้งบประมาณในโครงการ “70 ปีราชวิถี มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จากการสมทบทุนบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเข้ามูลนิธิฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง และเพิ่มการเข้าถึงการผ่าตัดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยเหลือคนไข้มะเร็งในระบบปัสสาวะที่มีความซับซ้อนจนปลอดภัย ส่งผลให้ฟื้นตัวกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับบริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ได้แก่ โรคมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งไต

—————————

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถนัดหมายขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 7 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี

และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสต่อไป

—————————

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

congratulation

14

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility