รพ.ราชวิถี รับการตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 5

  • -
website-1

รพ.ราชวิถี รับการตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 5

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. นำทีมโดยอาจารย์เรวดี ศิรินครหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 5 (Re-Accreditation 5th) ตามมาตรฐาน HA ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

website-2

website-3

website-4

10-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%9e

Please follow and like us:

Accessibility