รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

  • -
website3

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยนางวรรณภา พฤกษะวัน รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ , คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการพยาบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม ของทุกปี” ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีสมาคมศิษย์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 ตุลาคม 2564

website2

website4

website5

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4

Please follow and like us:

Accessibility