รพ.ราชวิถี จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19

  • -
web-1

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกลุ่มงานอายุรศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะวิกฤติให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์เร่งด่วน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

web-2

6-coe-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1

Please follow and like us:

Accessibility