สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

  • -
ppp

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา ความว่า “ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ขอบคุณครับ/ค่ะ” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสู้ภัยโควิด 19

ppp

Please follow and like us:

Accessibility