ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ สำหรับคุณแม่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ สำหรับคุณแม่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การฝากครรภ์ที่ห้องตรวจจำเป็นต้องลดจำนวนคนไข้ลงส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้คุณแม่ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีความอุ่นใจในการดูแลครรภ์ และลดความเสี่ยงในการเดินทาง
จึงมีคุณพยาบาลและคุณหมอสูตินรีแพทย์อาสาสมัครเข้ามาช่วยตอบคำถาม กรณีที่คุณแม่มีความกังวลใจหรือมีข้อสงสัยในเรื่องของการดูแลครรภ์ โดยสามารถ Scan QR Code หรือ add line Official : shorturl.asia/29ybK

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q?openerPlatform=native&openerKey=qrcode&accountId=ufj1773h#mst_challenge=spzu_uhFFP0sKfyRhEI2IZoI620cV6mWdEoe6MEKLww

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility