ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี แจ้งปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (10 เม.ย. – 2 พ.ค. 64) และคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (หยุดให้บริการวันเสาร์)

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility