ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2565 งานโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2565 งานโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2565
งานโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี

1. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคไตเพื่อเข้าเรียนปี พ.ศ. 2565

Download 

2. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

Download pdf Download word

3. กระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคไตปี พ.ศ. 2565

Download

Please follow and like us:

Accessibility