เลื่อนการลงรายละเอียดการรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไต ประจำปี 2565

  • -

เลื่อนการลงรายละเอียดการรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไต ประจำปี 2565

screenshot_1

“เลื่อนการลงรายละเอียดการรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไต ประจำปี 2565″( Fellow nephro)

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไต ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
งานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
 9 เมษายน 2564
Please follow and like us:

Accessibility