บริษัท โค้ทโอเวอร์ มอบถุงผ้า จำนวน 8,000 ใบ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  • -

บริษัท โค้ทโอเวอร์ มอบถุงผ้า จำนวน 8,000 ใบ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นางอัมพร ฮั่นตระกูล เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยใน พร้อมด้วย นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบถุงผ้าจาก บริษัท โค้ทโอเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 8,000 ใบ เพื่อไว้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

413332

Please follow and like us:

Accessibility