นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมสัมมนาออนไลน์ “การผ่าตัดส่องกล้องต่อมลูกหมากในภาวะต่อมลูกหมากโต”

  • -

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมสัมมนาออนไลน์ “การผ่าตัดส่องกล้องต่อมลูกหมากในภาวะต่อมลูกหมากโต”

1-line

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมสัมมนาออนไลน์ “การผ่าตัดส่องกล้องต่อมลูกหมากในภาวะต่อมลูกหมากโต (Transurethral Anatomical Enucleation of Prostate: TUAEP)” จัดโดย Asian School of Urology- South East Asia (ASU-SEA) ซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งภาคพื้นเอเชีย (Urology Association of Asia : UAA) จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom webinar ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

Please follow and like us:

Accessibility