รพ.ราชวิถี จัดอบรมพัฒนาทีมช่างดูแลอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัย

  • -
img_8064

รพ.ราชวิถี จัดอบรมพัฒนาทีมช่างดูแลอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัย

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี” หลักสูตรพัฒนาทีมช่างดูแลอาคาร โดยมี นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานช่างและบำรุงรักษาได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ในระบบ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษกร แสนสุข ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี ที่มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทีมช่างของโรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

img_8062125-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Please follow and like us:

Accessibility