ประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปขั้นสูง วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Accessibility