ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ ยินดีต้อนรับ คณะแพทย์และพยาบาล รพ.นครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ณ รพ.ราชวิถี ระหว่างวันที่ 26 -​ 30 ตุลาคม 2563

Accessibility