รพ.ราชวิถี เปิดงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศูนย์ประคองรักษ์ และ ศูนย์บูรณาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งราชวิถี

  • -
s__95641614

รพ.ราชวิถี เปิดงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศูนย์ประคองรักษ์ และ ศูนย์บูรณาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศูนย์ประคองรักษ์ (Prakongruk Palliative Care Center) และ ศูนย์บูรณาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งราชวิถี (Rajavithi Cancer Center : RJCC)” ซึ่งมีหน่วยบริการพยาบาลภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ หน่วยการพยาบาลแบบประคับประคอง หน่วยออสโตมีคลินิก หน่วยโภชนบำบัดทางการพยาบาล และหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ , นายแพทย์สุเพ็ชร ทุ้ยแป ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน , นางสุวารีวรรณ จิระเสวกดิลก หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธี ณ งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชั้น 10 ตึกสิรินธร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

21s__956416241-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8

Please follow and like us:

Accessibility