วันที่ 3 กันยายน 2563 นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานการประกวดงานวิจัย ทางจักษุวิทยาสำหรับ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดกรมการแพทย์ วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมEMSชั้น4 โรงพยาบาล โดยมี พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ

Accessibility