รพ.ราชวิถี เปิดห้องละหมาด ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

  • -
website

รพ.ราชวิถี เปิดห้องละหมาด ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องละหมาด” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิมในการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 06.00 – 20.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ใกล้กับห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว)

ทั้งนี้ ห้องละหมาด อยู่ภายใต้การดูแลของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม บริหารจัดการโดย นางนันทา นพคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

1

2

%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94

Please follow and like us:

Accessibility