พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
img_7085

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เจ้าหน้าที่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มามอบแก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และแพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน ณ ห้องกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

img_7072

img_7089

img_7103

Please follow and like us:

Accessibility