ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 8 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน” ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

  • -
s__9699375

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 8 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน” ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 8 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนแก่ทีมแพทย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนครให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ปัจจุบันทีมผู้ให้บริการโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลศูนย์สกลนครมีศักยภาพในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดครอบคลุมในจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ นครพนม และหนองคาย

  • #การให้หัวใจคือความสุขที่ยิ่งใหญ่
  • #คนไทยหัวใจแข็งแรง
  • #ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1

coe-%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility