ธนาคารออมสินส่งมอบกระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
165265

ธนาคารออมสินส่งมอบกระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี , นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ บุญฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบกระเป๋าผ้าจาก นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม จำนวน 500 ใบ ในกิจกรรม “ส่งต่อความดี ส่งมอบกระเป๋าผ้าให้โรงพยาบาล” ของธนาคารออมสินและชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

165268

165266

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility