เอสซีจีพัฒนาแคปซูลเคลื่อนย้ายความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website

เอสซีจีพัฒนาแคปซูลเคลื่อนย้ายความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงษ์ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทรวงอก , คุณจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก , คุณปัญจศิลป์ สมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รับมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายความดันลบจากเอสซีจี จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility