เจาะเลือดล่วงหน้า ณ ห้องเจาะเลือด ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ลดความแออัดในการรอเจาะเลือดที่อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Accessibility