ประกาศ : แจ้งปิดบริการห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ระหว่างวันที่ 7 – 10 ก.พ. 63 เพื่อขนย้ายอุปกรณ์ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Accessibility